Palkitseminen

Palkitsemisjärjestelmällä pyritään varmistamaan ja parantamaan yhtiön toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

Hallituksen ja johdon palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestelmä

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Henkilöstön tulospalkkiomenettelystä päättää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan työehdoista sovitaan yhtiön ja toimitusjohtajan välisessä johtajasopimuksessa.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja niiden määräytymisperusteet

Motiva Oy:n 28.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkio on 800 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkio 1 550 euroa kuukaudessa. Yksittäiseltä kokoukselta palkkiota maksetaan 500 euroa. Palkkioissa ei tapahtunut muutoksia edellisvuoden yhtiökokouksen päätökseen verrattuna.

Yhteensä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin vuonna 2017 palkkioita 77 000 euroa (79 500 euroa vuonna 2016). Hallitus kokoontui tilikauden aikana kahdeksan kertaa.

Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajalle voidaan maksaa vuosittain toiminnan tuloksellisuutta osoittavien mittareiden perusteella palkan lisäksi tulospalkkio. Sen laskemisessa sovelletaan yhtiön kulloinkin voimassaolevia periaatteita, joista päättää hallitus.

Johtajasopimuksen mukaan tulospalkkion maksimimäärä on 40 % vuosipalkasta. Hallituksen päätöksen mukaan vuoden 2017 tulospalkkio perustuu liikevaihto- ja liikevoittotavoitteissa onnistumiseen. Motiva Oy:n toimitusjohtajana 3.10.2016 alkaen toimineelle Hille Hyytiälle maksettiin palkkaa 107 419 euroa (25 078 euroa ajalta 10-12/2016). Vuonna 2017 ei maksettu edellisvuodelta tulospalkkioita, eikä myöskään vuoden 2017 tuloksen perusteella makseta tulospalkkiota vuonna 2018.

Henkilöstön palkitseminen

Henkilöstön tavoitepalkkiomenettelystä päättää yhtiön hallitus. Tavoitteet asetetaan vuosittain etukäteen siten, että ne edistävät konsernin tuloksellisuutta. Tavoitepalkitseminen on johtamisen väline.

Palkitsemisen piiriin kuuluvat kaikki vähintään kuuden kuukauden ajan konsernin palveluksessa kohdetilikaudella olleet ja myös maksamishetkellä työsuhteessa olevat työntekijät. Tavoitepalkitseminen on mahdollista, mikäli yhtiön liikevoitto ennen tavoite- ja tulospalkkioiden maksamista ylittää vuosittain hallituksen vahvistaman kynnysarvon. Kynnysarvoksi määritetyn liikevoittotason ylityksestä voidaan tavoitepalkkioiden maksuun käyttää 40 prosenttia vuonna 2017.

Tavoitepalkkio voi olla enintään 16 % liiketoiminta-alueiden johtajilla ja enintään 8 % muulla henkilöstöllä kohdetilikauden säännölliseen kuukausipalkkaan perustuvasta, konserniyhtiöistä maksetusta kokonaispalkasta. Esityksen henkilökohtaisista tavoitteista, kriteereistä ja painoarvoista tekee esimies ja sen hyväksyy toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja. Erillisiä kriteereitä voi olla työntekijä- tai henkilöryhmäkohtaisesti 1-3 tavoitetta, jotka johdetaan henkilön tuloskortista.

Motiva Oy:n johtoryhmälle tullaan maksamaan hallituksen niin hyväksyessä tavoitepalkkioita vuoden 2017 tuloksen perusteella arviolta 2 000 euroa ja muulle henkilöstölle arviolta 7 500 euroa.

Vuonna 2016 tavoitepalkitsemisen kynnysarvo ei ylittynyt, joten vuonna 2017 tavoitepalkkioita ei edellisvuoden tuloksen perusteella maksettu lainkaan. Vuonna 2016 tavoitepalkkioita vuoden 2015 tuloksen perusteella maksettiin yhteensä 32 072 euroa, josta johtoryhmälle 9 038 euroa ja muulle henkilöstölle 23 034 euroa.


Sivua päivitetty viimeksi 8.8.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.