Vaikutusarviot

Vaikuttavuuden arviointi korostuu hallinnollisten ja taloudellisten resurssien niuketessa. Politiikkatoimien vaikuttavuutta voidaan arvioida muun muassa laskemalla niiden tuoma energiansäästö ja kasvihuonekaasujen vähennys.

Meillä on merkittävä rooli energiatehokkuusdirektiiviin liittyvissä vaikutusten arvioinneissa. Erityisesti seuraamme ja arvioimme energiatehokkuussopimustoiminnan ja energiakatselmusten tuloksia ja vaikutuksia.

Suunnittelimme myös vaikuttavuuden jälkikäteisarvioinnin kehikon Valtioneuvoston periaatepäätökselle energiatehokkuudesta (2010), ja olemme toteuttaneet sen mukaiset arviot vuosittain.

Hallituksen lakiesitysten taustaksi tarvitaan arvioita niiden vaikutuksista muun muassa energiankulutukseen, ympäristöön ja yrityksiin. Ympäristöministeriölle toteutimme lähes nollaenergiarakentamista koskevan lainsäädännön yritysvaikutusten arvioinnin sekä arvioimme uusiutuvan energian käytön kasvua rakennuksissa vähimmäisvaatimusten seurauksena.

Liikenteen puolella toteutimme yhteistyökumppaneiden kanssa hankkeen, jossa päivitettiin liikenteen päästökustannusten yksikköarvot (ulkoiset kustannukset, päästöjen haittakustannukset), joita käytetään kaikissa Liikenneviraston ja ELY-keskusten laatimissa liikenneväyläinvestointien hankearvioinneissa, joille esitetään rahoitusta valtion talousarviosta.

Vaikutusten arvioinnissa nousee nykyisin esiin voimakkaasti ns. multiple benefit -ajattelu, jossa politiikkatoimia ja toimenpiteitä tarkasteltaessa ei keskitytä vain energiansäästöön ja kasvihuonekaasuihin, vaan vaikutuksia kartoitetaan monipuolisemmin mukaan luettuna esimerkiksi työllisyys, huoltovarmuus, yritysten kilpailukyky, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sekä terveys.

Myös materiaalitehokkuuden hankkeissa vaikutuksia arvioidaan laajasti. Pelkkä materiaalien säästön arvioiminen ei riitä, vaan tarvitaan arvioita myös materiaalien käytön kestävyydestä resurssien riittävyyden ja ympäristön kannalta. Olemme kehittäneet mm. materiaalikatselmusten ja teollisten symbioosien seurantaa ja vaikutusten arviointia. Työtä voidaan hyödyntää myös kiertotalouden, resurssiviisauden ja biotalouden vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisessä.


Sivua päivitetty viimeksi 2.6.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.