Tuet ESCO-hankkeisiin

ESCO-hankkeet ovat energian säästöä ja energiankäytön tehostamista koskevia investointihankkeita, joiden toteuttamiseen voi saada valtion energiatukea.

Energiatuki on työ- ja elinkeinoministeriön hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntämää tukea yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka:
  1. edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä,
  2. edistävät energiansäästöä tai energiantuotannon tai käytön tehostamista
  3. vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja.

Energiatuella pyritään erityisesti edistämään uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista.

Tuen ensisijaisena tavoitteena on vaikuttaa investoinnin käynnistymiseen parantamalla sen taloudellista kannattavuutta ja pienentämällä uuden teknologian käyttöönottoon liittyviä taloudellisia riskejä.

Tukipäätökset käsitellään pääsääntöisesti Tekesissä. Investointikustannuksiltaan yli viiden miljoonan euron hankkeet sekä hankkeet, joihin sisältyy uutta teknologiaa, käsitellään työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla.

Lisätietoa ESCO-hankkeisiin myönnettävistä tuista:

ESCO-hankkeiden tuki


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.8.2017