Katselmointihankkeen aloitus

Mikäli energiakatselmukseen halutaan tukea, katselmusta ei saa käynnistää ennen kuin tukipäätös on saatu Business Finlandilta. Esimerkiksi sopimuksen tai sitovan tilauksen tekeminen katselmoijan kanssa katsotaan hankkeen käynnistämiseksi (ks. TEM energiakatselmustoiminnan yleisohje, kohta 1.5).

Työn ensi vaiheessa täydennetään jo tarjouspyyntövaiheessa hankittuja perustietoja kohteen palveluista ja tuotannosta, energian kulutuksista ja kustannuksista ja aiemmin tehdyistä energiaselvityksistä. Kerättävät tiedot liittyvät muun muassa energiakatselmuksen tilaajan toimintaan, palveluihin, tuotantoprosesseihin, energian hankintaan ja tariffeihin. Lisäksi hankitaan katselmuksessa tarvittavia asiakirjoja, kuten rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeita, LVISA-piirustuksia ja huoltokirjoja.

Kun tausta-aineisto on saatu kootuksi pidetään osapuolten välinen aloituspalaveri. Aloituspalaveri voi olla suurissa hankkeissa erillinen tapaaminen ja pienemmissä ensimmäisen kenttätyöpäivän aloitustilaisuus. Siinä tarkistetaan energian kulutustiedot ja varmistutaan, että työn tavoitteista ja toteutustavasta on yhteinen käsitys. Samalla sovitaan tarkemmin vastuukysymyksistä muun muassa mittauksissa ja muussa kenttätyössä, yrityksen turvallisuusmääräysten noudattamisesta, katselmustiedotuksesta ja luottamuksellisten tietojen käsittelystä.

Katselmuskohteiden käyttäjille, tuotanto-osastoille ja kiinteistönhoito-organisaatiolle tiedotetaan tulevista katselmuksista ja painotetaan yhteistyön merkitystä. Tavoitteena on hyödyntää kaikki aikaisempi tehty työ sekä ideat ja tiedot.

Heti työn käynnistyessä alkaa myös tilaajalta edellytetty laadunvarmistustyö. Motiva on laatinut työkaluksi tätä varten niin sanotun "Tilaajan laadunvarmistuslomakkeen", joka toimitetaan tilaajalle tukipäätöksen liitteenä. Tilaajan laadunvarmistuksen tavoitteena on tuloksellinen katselmustoiminta sekä yhteistyön vahvistaminen tilaajan ja ulkopuolisten katselmoijien välillä työn aikana.

Motivassa on tehty katselmuksen tilaajan avuksi:Muualla palvelussa:
TEM-energiakatselmustoiminnan yleisohjeet


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 15.1.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.