Katselmusten organisointi ja vastuuhenkilöiden valinta

Katselmusten organisointiin vaikuttavat tilaajan oma tekninen asiantuntemus ja resurssit, niin sanotujen Motiva-pätevyysvaatimusten täyttäminen ja kohteen energiatekniset erityispiirteet ja tarvittava asiantuntemus. Energiakatselmus toteutetaan usein tilaajan ja ulkopuolisten katselmoijien yhteistyönä.

Energiatuen myöntämisen edellytyksenä on, että tukihakemuksessa on nimettynä kaksi niin sanottua katselmuksen vastuuhenkilöä, joille Motiva on myötänyt vastuuhenkilöpätevyyden. Hankkeessa nimetyistä vastuuhenkilöistä toisen tulee olla LVI-vastuuhenkilö (L) ja toisen sähkövastuuhenkilö (S).

L- tai S-vastuuhenkilöpätevyys edellyttää Motivan Energiakatselmoijan peruskurssin suorittamista. Vastuuhenkilöt  voivat olla tilaajan omasta organisaatiosta tai ulkopuolisia katselmoijia. Motiva järjestää peruskursseja vuosittain.

Prosessiteollisuuden energia-analyysiin, Voimalaitoksen energia-analyysiin tai Kaukolämpökatselmukseen, voidaan edellä mainittujen L- tai/ja S-vastuuhenkilöiden sijaan nimetä hakijan omasta organisaatiosta Motivan hyväksymä niin sanottu hakija-vastuuhenkilö tai -vastuuhenkilöt. Hakija-vastuuhenkilöt voivat toimia vastuuhenkilöinä ainoastaan omassa kohteessaan ja Motivan kanssa on sovittava tästä ennen tukihakemuksen lähettämistä. Näissäkin käytännössä lähes aina hanke toteutetaan kuitenkin tuen hakijan ja ulkopuolisten asiantuntijoiden yhteistyönä.

Valtaosa katselmuksista on toteutettu niin, että ulkopuolinen katselmoija vastaa hankkeen toteutuksesta.

Ulkopuolisia vastuuhenkilöitä ja -tahoja valittaessa on selvitettävä:
  • katselmointikohteen erityistarpeet ja -vaatimukset;
  • oman työn osuus ja resurssointi;
  • konsulttien asiantuntemus ja palvelut. TEM:n vaatimuksena on kokemus katselmustoiminnasta sekä Motivan myöntämä pätevyys, mutta asiakkaalla itsellään voi olla lisäksi katselmoitavasta kohteesta riippuen tärkeitä erityisvaatimuksia (esim. kylmälaite-, paineilma, voimalaitos- ym. asiantuntemus); sekä
  • ulkopuolisten katselmoijien referenssit ja ao. katselmuskohteen tai toimialan erikoisosaaminen.

Yhteistyökumppanit tai vastuukatselmoijat valitaan suoraan edellisten selvitysten perusteella tai esimerkiksi 2-4 hyväksi todetulle ehdokkaalle järjestetään tarjouspyyntökilpailu. Tarjouspyynnössä voidaan vielä pyytää ehdotusta katselmuksen yksityiskohtaisesta toteutustavasta (organisointi, katselmusmalli, energiamittaukset, jne).

Mitä tarkemmin tarjouspyynnössä katselmuskohde ja sen toiminta, erityistarpeet ja -vaatimukset, mahdollisesti tarvittava erityisosaaminen  ja energiatekniset järjestelmät kuvataan, sitä paremmin tarjoajat voivat arvioida tarvittavan työmäärän ja toteutustavan tarjouksissaan.

Lataa tästä tarjouspyyntöesimerkki:

Energiakatselmuksen tarjouspyyntömalli (docx) (33.6 KB)

Konsultilla tulisi olla mahdollisuus halutessaan tutustua kohteisiin ennen tarjouksen antamista, erityisesti silloin kun kohde on vaativa ja laaja. Konsultilta kannattaa pyytää tarjous referensseineen. Konsultin valinnassa kannattaa painottaa tarjouksen sisältösuunnitelmaa, kokemusta ja kohteessa tarvittavaa asiantuntemusta, resursseja ja hintaa sekä aiempien asiakkaiden kokemuksia.

Tarjouksissa on syytä pyytää vastuuhenkilöiden lisäksi tiedot todellisista katselmustyön suorittajista ja työsuorituksista, koska vastuuhenkilöiden lisäksi itse katselmustyötä voivat tehdä muutkin kuin varsinaiset vastuuhenkilöt Iso hanke voidaan haluttaessa jakaa useamman konsultin kesken.

Tilaajan on syytä tarkistaa TEM:n energiakatselmustoiminnan voimassaolevista yleisohjeista mahdollinen työkustannus, johon katselmustukea olisi saatavissa. Jos tarjoaja tarjoaa tehtävää merkittävästi halvemmalla kuin muut ja selvästi alle sen työkustannuksen, johon tukea olisi ollut saatavissa, saattaa se ennakoida vaatimatonta katselmustyön laatua, jossa kannattavia säästömahdollisuuksia ei havaita. Tällöin tilaajan eli tuen saajan vastuu katselmuksesta ja työnaikaisesta laadun valvonnasta entisestään korostuvat. Ennen sopimuksen tekoa pitää vielä varmistaa konsultin resurssit työn toteuttamiseksi suunnitellussa aikataulussa.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 26.2.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.