Katselmusten tuloksellisuuden ja laadun takaaminen

Energiakatselmustoiminnan ohjeistus ja katselmusmallit on pyritty tekemään niin, että toiminta on tehokasta, tuloksellista ja tilaajien (katselmusta rahoittavien ja tuen hakijoiden) tarpeita vastaavaa.

Ohjeistuksen on tarkoitus kaikissa tapauksissa ohjata työtä niin, että:
  • resurssit suunnataan tärkeimpiin, energiakustannuksiltaan merkittävimpiin laitteisiin ja järjestelmiin;
  • kaikki oleellinen ja taloudellinen energiansäästö- ja CO2-päästöjen vähentämispotentiaali todetaan;
  • toteutettavuus arvioidaan; ja
  • toimenpide-ehdotukset ovat riittävän yksityiskohtaiset toteutuksen ja jatkotoimien käynnistämiseksi.
Laadun varmistamista ja valvontaa toteutetaan muun muassa:
  • katselmoijien koulutuksella;
  • lisäämällä asiakkaiden tietoisuutta katselmusten tavoitteista ja toteutustavoista;
  • hankkimalla katselmusasiakkailta palautetiedot toteutetuista katselmuksista;
  • tarkastamalla valmiita katselmusraportteja; ja
  • puuttumalla havaittuihin laatuongelmiin.

Tuloksellisen katselmustyön takaavat asiantuntevat, vastuuntuntoiset ja tehtääväänsä sitoutuneet tekijät  ja hyvä yhteistyö tekijöiden eli tilaajan ja ulkopuolisten katselmoijien välillä. Energiakatselmustoiminnan laadun edistäminen ja valvonta on yksi Motivan tehtävistä. Katselmuksen toteutuksen aikaisen laadunvarmistuksen edistämiseksi on Motivassa laadittu niin sanottu Tilaajan laadunvarmistuslomake, joka toimitetaan tilaajalle uusien tukipäätösten liitteenä.

Lomake on tarkoitettu tilaajan katselmustyön aikaiseksi työvälineeksi. Sen toivotaan osaltaan auttavan tilaajan mahdollisuuksia seurata ja valvoa katselmustyön kulkua. Näin voidaan entisestään tehostaa katselmusten tuloksellisuutta, vähentää jälkikäteen tapahtuvien tarkistusten vaatimaa panostusta ja mahdollisesti tuottaa tausta- ja tilastotietoa tuleville katselmusten tilaajille uusien katselmushankkeiden käynnistysvaiheisiin.

Tilaajan laadunvarmistuslomake on pyritty laatimaan niin, että se soveltuisi käytettäväksi kaikentyyppisissä katselmuksissa voimalaitosanalyyseistä päiväkotikatselmuksiin. Asiakkailta ja katselmoijilta saadut kokemukset ovat tärkeitä, kun lomaketta ja koko katselmustoiminnan tuloksellisuuden ja laadun varmistusta jatkossa pyritään entisestään kehittämään.

Tilaajan laadunvarmistuslomake – Päivitetty 2018 (pdf) (77.9 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 20.4.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.