Käyttöönottokatselmus

Kiinteistön käyttöönottokatselmusmalli soveltuu uusien ja peruskorjattujen palvelukohteiden energiakatselmointiin. Mallia voidaan soveltaa teollisuuskohteiden käyttöönottokatselmuksissa, mutta silloin tukihakemukseen on liitettävä projektisuunnitelma.

Kiinteistön käyttöönottokatselmuksessa analysoidaan uuden tai peruskorjatun kohteen toteutuneet energian ja veden käytön jakaumat, esitetään taloudelliset energiatehokkuutta parantavat toimenpide-ehdotukset ja varmistetaan taloteknisten järjestelmien energiataloudellinen käyttö ja oikea toiminta sekä hyvät sisäolosuhteet.

Kiinteistön käyttöönottokatselmus tehdään rakennuksen vastaanoton jälkeen, kun energian käyttö on vakiintunut ja taloteknisistä järjestelmistä on jo käyttökokemuksia ja mahdolliset viat ja puutteet havaittavissa. Kun katselmus tehdään takuuaikana, voidaan katselmuksessa todeta myös takuun piiriin kuuluvat korjaustarpeet.


Katselmus tuo esille taloteknisten järjestelmien toiminnasta ja käytöstä aiheutuvat epäkohdat, jotka vaikuttavat rakennuksen energiankulutukseen ja sisäolosuhteisiin.

Hyvillä sisäolosuhteilla tarkoitetaan muun muassa käyttäjien kannalta tarkoituksenmukaisia lämpöolosuhteita, ilmanvaihtuvuuksia ja valaistustasoja rakennuksen eri tiloissa.

Katselmuksen yhteydessä opastetaan teknisiä käyttäjiä energiatalouteen ja sisäolosuhteisiin vaikuttavissa tekijöissä sekä kartoitetaan rakennuksen käyttäjien mielipiteitä toteutuneista sisäolosuhteista.

Kiinteistön käyttöönottokatselmus edellyttää asianmukaista rakennuksen vastaanottomenettelyä eikä se ole rakennuksen vastaanoton toistamista, vaan sen luonteva jatkotoimenpide. Kiinteistön käyttöönottokatselmus soveltuu taloteknisiltä järjestelmiltään tavanomaisen liike- ja palvelurakennuksen energiansäästömahdollisuuksien kartoitukseen. Sitä voidaan käyttää myös suuren tai tekniikaltaan monimutkaisen palvelualan rakennuksen (kuten sairaalan, suuren liikekeskuksen tai uimahallin) katselmusmenetelmänä.

Energiankäyttötietojen ja rakennuksen perusteellisen läpikäynnin perusteella selvitetään energian tarpeeton kulutus ja määritellään kannattavat energiansäästötoimenpiteet.

Tulokset toteutetuista käyttöönottokatselmuksista

Kiinteistön käyttöönottokatselmuksia on vuosina 2007-2012 tehty noin viidessäkymmenessä palvelualan kohteessa. Kohteissa on todettu yleensä merkittävää säästöpotentiaalia ja kaikkien ehdotusten keskimääräinen yhteinen takaisinmaksuaika on ollut 0,4 vuotta.

Taulukko. Kiinteistön käyttöönottokatselmukset vuosina 2007-2012.
Kohteita 52 kpl
Kohteiden rakennustilavuus 3 611 488 rm3
Raportoitu säästöpotentiaali
Lämpöenergia 15 %
Sähköenergia 6 %
Vesi 6 %

Kiinteistön käyttöönottokatselmuksen tuettava työkustannusosuus

Energiakatselmus on toteutettava TEM:n yleisohjeita ja katselmusten mallikohtaisia ohjeita noudattaen. Katselmukseen tarvittava panostus määräytyy tapauskohtaisesti kohteen laajuuden, monimuotoisuuden ym. lähtökohtien perusteella. Kiinteistön käyttöönottokatselmuksen tuettava työkustannus voidaan määrittää samoin perustein kuin tavallinen Motivan ja TEM:n ohjeiden mukaan toteutettu kiinteistön energiakatselmus ja teollisuuskohteessa kuten teollisuuden energiakatselmus.

Kiinteistön käyttöönottokatselmuksen toteutus ja raportointi ohjeet (pdf) (788.5 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 10.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.