Prosessiteollisuuden energia-analyysi

Prosessiteollisuuden energia-analyysi on energiaintensiivisen prosessiteollisuuden kaksivaiheinen sovellus Teollisuuden energia-analyysista. Työn pääpaino on tuotantoprosessien energiansäästömahdollisuuksien kartoittamisessa, jonka lisäksi kartoitetaan myös katselmuskohteen tehdaspalvelujärjestelmien ja talotekniikan energiansäästömahdollisuudet.

Prosessiteollisuuden energia-analyysin tavoitteena on koko katselmuskohteen primääri- ja sekundäärienergiavirtojen selvittäminen sekä kaikkien energiansäästömahdollisuuksien kartoittaminen. Koska energia-analyyseissa on tuotantoprosesseilla keskeinen osuus, on kohteen omien tuotanto- ja kunnossapito-organisaatioiden osallistuminen katselmustyöhön välttämätöntä.

Prosessiteollisuuden energia-analyysi jaetaan kahteen vaiheeseen:
  • Vaihe 1 (Tehdaskatselmus), jonka tavoitteena on selvittää energian kokonaiskäyttö ja sen jakauma sekä raportoida todetut käyttötekniset ja investointeja vaativat selkeät säästömahdollisuudet. Vaiheessa 1 raportoidaan lisäksi työssä todetut mahdolliset tarpeet täydentäville analyyseille.
  • Vaihe 2 koostuu erikseen käynnistetyistä vaiheessa 1 ehdotetuista täydentävistä analyyseistä.

Teollisuuden energiakatselmusmallien valinta

Prosessiteollisuuden energia-analyysimallia sovelletaan, kun kohteen vuotuiset energia- ja vesikustannukset ovat yli 3 milj. €/a.

Työ- ja elinkeinoministeriön energiakatselmustoiminnan yleisohjeen mukaan katselmuskohteen energian ja veden arvonlisäverottomasta vuosikustannuksesta riippuen voidaan teollisuussektorin katselmusmalleja valita seuraavasti:
  • 0-15 000 €/a – vain Kiinteistön energiakatsastus;
  • 15 000-55 000 e/a – Kiinteistön energiakatsastus, Teollisuuden energiakatselmus;
  • 55 000-1 400 000 €/a – Teollisuuden energiakatselmus tai energia-analyysi;
  • 1 400 000-3 000 000 €/a – vain Teollisuuden energia-analyysi;
  • yli 3 000 000 €/a – Teollisuuden energia-analyysi tai Prosessiteollisuuden energia-analyysi.

Prosessiteollisuuden energia-analyysin tuettava työkustannusosuus

Energiakatselmus on toteutettava TEM:n yleisohjeita ja katselmusten mallikohtaisia ohjeita noudattaen. Katselmukseen tarvittava panostus määräytyy tapauskohtaisesti muun muassa kohteen laajuuden tai monimuotoisuuden perusteella.

TEM:n energiakatselmustoiminnan yleisohjeissa määritellään teollisuuden energiakatselmuksen tuettava työkustannusosuus. Tuettavan työkustannusosuuden yläraja määräytyy kohteen arvonlisäverottomien vuotuisten energia- ja vesikustannusten perusteella TEM:n energia- katselmustoiminnan yleisohjeissa esitettyjen tukitaulukoiden mukaisesti.

Prosessiteollisuuden energia-analyysin toteutus- ja raportointiohjeet:
Prosessiteollisuuden_energia-analyysi (pdf) (454.4 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 10.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.