Teollisuuden 2-vaiheinen energiakatselmus

Teollisuuden 2-vaiheinen energiakatselmus on tarkoitettu kustannustehokkaaksi katselmusmalliksi sellaisille pk-teollisuuskohteille, joissa prosessin energian käytön ja tehokkuuden tarkastelua ei pidetä tarpeellisena (koska esimerkiksi prosessin energiatehokkuus muutoin varmistettu tai prosessin energiakustannukset pienet).

Teollisuuden 2-vaiheisen energiakatselmuksen toteutus on jaettu kahteen vaiheeseen:
  • Vaihe 1: Tehdaskatselmus
  • Vaihe 2: Täydentävät selvitykset (vapaaehtoinen)

Kuva. Vaiheistuksen periaate on esitetty kuvassa. 2-vaiheisen energiakatselmuksen vaiheistuksen periaate
Tehdaskatselmuksen tavoitteena on selvittää ja raportoida energian kokonaiskäyttö, energiankulutuksen jakautuminen, uusiutuvien energioiden potentiaalit ja selkeät käyttötekniset ja investointeja vaativat säästötoimenpiteet sekä ehdotukset jatkoselvitystarpeiksi (täydentäviksi selvityksiksi) perusteluineen.

Tehdaskatselmuksen jälkeen säästöpotentiaaliltaan kohteessa merkittäviksi arvioitujen osa-alueiden jatkoselvitykset tehdään vaiheessa 2 täydentävinä selvityksinä. Tehdaskatselmuksessa on hankittava riittävä käsitys energian käytön tehokkuudesta, jotta taloudellisiksi arvioidut täydentävät selvitystarpeet voidaan esittää. Vaiheen 2 toteuttaminen ei ole pakollista mutta sitä ei voi toteuttaa, ellei vaihetta 1 ole toteutettu.

Teollisuuden energiakatselmusmallit

Teollisuuden 2-vaiheinen energiakatselmus voidaan toteuttaa vastaaviin kohteisiin kuin perinteinen Teollisuuden energiakatselmus. Teollisuuskohteissa käytettävä katselmusmalli määräytyy katselmuskohteen arvonlisäverottomien energian ja veden vuosikustannusten sekä tuotannon energiankäytön ominaispiirteiden perusteella.

Energian ja veden arvonlisäveroton vuosikustannus
EUR/a
Kiinteistön energia-katsastusTeollisuuden energia-katselmus
(myös 2-vaiheinen)
Teollisuuden
energia-analyysi
(myös 2-vaiheinen)
Prosessi-
teollisuuden
energia-analyysi
< 15 000X


15 000–55 000XX

55 000–1 400 000
XX
> 1 400 000–

XX

Teollisuuden 2-vaiheisen energiakatselmuksen tuettava työkustannusosuus

Energiakatselmus on toteutettava TEM:n yleisohjeita ja katselmusten mallikohtaisia ohjeita noudattaen. Katselmukseen tarvittava panostus määräytyy tapauskohtaisesti esimerkiksi kohteen laajuuden tai monimuotoisuuden perusteella. TEM energiakatselmustoiminnan yleisohjeiden liitteessä 2 määritellään teollisuuden 2-vaiheisen energiakatselmuksen tuettava työkustannusosuus. Tuettava työkustannusosuus määräytyy kohteen arvonlisäverottomien vuotuisten energia- ja vesikustannusten perusteella TEM:n energiakatselmustoiminnan yleisohjeissa esitettyjen tukitaulukoiden mukaisesti.

Teollisuuden 2-vaiheisen energiakatselmuksen tuetun kokonaistyökustannuksen (vaihe 1 + vaihe 2) yläraja on sama kuin teollisuuden energiakatselmuksen (yleisohjeen liite 2). Vaiheen 1 tuetun työkustannuksen yläraja voi olla korkeintaan 50 % edellä mainituista kokonaistyökustannuksista. Tuettavan kokonaistyökustannuksen yläraja on kuitenkin 30 000 €. Kustannusten seuranta on hakijan velvollisuus.

Teollisuuden 2-vaiheinen energiakatselmus- ja analyysi, toteutus- ja raportointiohje (pdf) (300.2 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 13.9.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.