Voimalaitoksen energia-analyysi

Voimalaitoksen energia-analyysimalli on tarkoitettu polttoainetta käyttäville yhdyskuntien ja teollisuuden sähköä tuottaville voimalaitoksille. Muiden voimalaitosten toteutusmallista on sovittava Motivan kanssa erikseen.

Energia-analyysin tavoite on voimalaitoksen kokonaisenergiatehokkuuden ja -talouden parantaminen. Voimalaitoksen energiatehokkuuden ja -talouden parantaminen on saman energiamäärän tuottamista pienemmällä polttoainemäärällä tai käytettäessä samaa polttoainemäärää suuremman energiamäärän tuottamista. Kokonaisenergiatehokkuutta tutkittaessa huomioidaan laitoskohtaiset ajotavat, polttoainevaihtoehdot, lauhdelaitoksilla ominaislämmönkulutuksen sekä kaukolämpö- ja vastapainelaitoksilla rakennusasteen muutos.

Analyysissä käydään läpi voimalaitoksen energiatehokkuuden nykytila, joka sisältää voimalaitoksen pää- ja apujärjestelmät, kuitenkin niin että kohdistetaan käytettävissä olevat resurssit kohteen merkittävyyden ja arvioitujen tehostamispotentiaalien mukaan. Voimalaitoksen käytönvalvonnan kannalta tärkeimpien mittausten analysointi on osa energia-analyysia.

Voimalaitoksen energia-analyysin vastuuhenkilöinä voivat toimia Motivan auktorisoimat energiakatselmoijat (lämpö-katselmoija (L) tai sähkö-katselmoija (S)) tai myös Motivan hyväksymät niin sanotut hakijavastuuhenkilöt.

Tulokset

Vuosina 1998-2001 tehtiin kauppa- ja teollisuusministeriön tukemana energia-analyysit noin kymmeneen voimalaitokseen. Näiden pilot-hankkeiden perusteella havaittiin, että olemassa olevissa laitoksissa löytyy systemaattisella energia-analyysimenettelyllä varsin merkittävää energiankäytön tehostamispotentiaalia. Alustavasti näyttäisi, että omakäyttösähköenergian säästöpotentiaali voi olla keskimäärin 5-10 prosenttia.

Lisäksi voimalaitosprosessista on monissa kohteissa löytynyt tehostamispotentiaalia siten, että voimalaitoksen kokonaishyötysuhde voi parantua analyysien seurauksena tehtävillä toimenpiteillä esimerkiksi yhden prosenttiyksikön.

Voimalaitoksen energia-analyysin tuettava työkustannusosuus

TEM:n energiakatselmustoiminnan yleisohjeissa määritellään Voimalaitoksen energia-analyysin tuettavan työkustannuksen yläraja. Tuettavan työkustannuksen yläraja määräytyy voimalaitosyksikön käyttämän polttoainemäärän perusteella yleisohjeissa esitettyjen tukitaulukoiden mukaisesti.

Motiva_KAT-voimalaitosanalyysi_osat12 (pdf) (282.2 KB)

Motiva_KAT-voimalaitosanalyysi_osa3 (pdf) (479.8 KB)

Motiva_KAT-vesivoimalaitosanalyysi_sisällysluettelo (pdf) (148.4 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 17.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.