OMG Harjavalta Nickel Oy

Harjavallassa sijaitseva OMG Harjavalta Nickel Oy on nikkeliä jalostava globaaleilla markkinoilla toimiva yritys. Se käyttää raaka-aineidensa ja tuotteidensa kuljetuksissa rautatie-, maantie- ja laivakuljetuksia. Yrityksen raaka-aineista ja lopputuotteista kotimaan markkinoiden osuus on hyvin pieni.


"Konttiterminaalin perustaminen vähentäisi tyhjänä ajoa."

Kuljetusketjuissa laivakuljetusten merkitys on raaka-aineiden logistiikkapäällikkö Teijo Södervallin mukaan suuri, ja ketjuihin liittyy useita osapuolia, jopa yli 10 eri kuljetusvaihetta kuten satamat, junakuljetukset, terminaalitoiminnot ja kuorma-autokuljetukset. Energiana käytetään dieseliä ja sähköä.

Nikkeliraaka-aine tulee tehtaalle kauimmillaan Australiasta saakka, jolloin matkaa kuljetukselle kertyy 12 000 kilometriä. Valmiit tuotteet menevät pääasiassa Keski-Eurooppaan. Yhtiön käyttämät raaka-aineet kuljetaan laivalla, autolla ja junalla. Välipurkaukset tapahtuvat satamissa. Kuljetusten vuotuinen energiankulutus on yhteensä 474 TJ. Kuljetusten vuotuinen energiakustannus 2 970 000 euroa. Valmiit tuotteet kuljetetaan autoilla ja meritse. Kuljetusenergian kulutus 60 TJ vuodessa. Kuljetusten vuotuinen energiakustannus on 720 000 euroa.

Katselmuksessa yritykselle annettiin lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpidesuosituksia, joita ovat Suurteollisuuspuiston konttiterminaalin perustaminen, markkinatilanteen muuttuessa ostokiven suosiminen raaka-ainevalinnoissa, kalustopolitiikan mukaiset yksittäiset investoinnit autokalustoon ja ajotapakoulutusta.

Oma konttivarasto toisi säästöjä

Pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteiksi suositeltiin logistiikan kokonaistarkastelua Suurteollisuuspuistossa, laivakuljetuksiin liittyvän kehitystyön valmistelua ja toteutusta ja polttoaineen kulutuksen seurantaa, säästämiseen kannustamista ja tuloskortin käyttöönottamista.

OMG Harjavalta Nickelissä on tehty joukko muutossuunnitelmia, joiden toteuttamisesta ei Teijo Södervallin mukaan ole tehty vielä päätöstä. ”Yksi tärkeä säästökohde olisi oman konttivaraston saaminen. Nyt tuomme raaka-ainetta kontissa, joka sitten viedään tyhjänä takaisin satamaan uuden raaka-aine-erän hakemista varten. Jos meillä olisi konttivarasto, voisimme paluumatkalla viedä valmiita tuotteita satamaan.”

Yrityksen eniten käyttämän kuljetusliikkeen eli Valtasiirto Oy:n kanssa on tarkoitus tehdä tiiviimpää yhteistyötä. Kuljettajan ajotapa vaikuttaa huomattavasti kuljetuskustannuksiin. Oikean ja väärän ajotavan välisessä polttoaineen kulutuksessa voi olla huomattavia eroja. Kuljettajille on Södervallin mukaan annettava taloudellisen ajotavan koulutusta.

Myös yrityksen käyttämän raaka-aineen pitoisuutta on tarkoitus nostaa. Nyt raaka-aineen nikkelipitoisuus voi vaihdella 2 prosentista 70 prosenttiin. Toisaalta yritys ei voi itse vaikuttaa tähän, ja Södervallin mukaan "on otettava sitä, mitä on tarjolla.”

Katselmoinnissa löytyi noin 33 600 euron vuotuinen kuljetusten energiakustannusten säästöpotentiaali, mikä on prosentin verran tarkasteltavien kuljetusten energiakustannuksista. Vastaava CO2-päästövähenemä on 112 tonnia vuodessa. Vuotuinen ehdotetuilla toimenpiteillä arvioitu energian ja muun toiminnan kokonaissäästöpotentiaali oli 145 600 euroa. Yritys panosti itse katselmuksen toteutukseen 140 tuntia.

Valtasiirto Oy

Asiakkaat kiinnostuneita ympäristöasioista

Työnjohtaja Olli Kosonen Valtasiirto Oy:stä kertoo, että koko ajan nousussa olevien polttoainekustannusten alentaminen oli yritykselle tärkeä motiivi lähteä mukaan Motivan vetämään kuljetusketjujen energiakatselmusohjelmaan. ”Yhteistyökumppanimme ja asiakkaamme OMG Harjavalta Nickel Oy on nikkelimetalleja ja -kemikaaleja tuottava yritys, jota kiinnostaa myös raaka-aineidensa ja kuljetustensa ympäristövaikutukset. Siksi halusimme yhdessä ponnistella polttoainekulutuksen alentamiseksi.”

Valtasiirto Oy:llä on ollut sertifioitu Laatu- ja ympäristöjärjestelmä käytössä jo kolme vuotta. ”Nykyisin kun tiekuljetusten osuus kaikista suorittamistamme kuljetuksista on kasvanut, myös polttoainekustannusten osuus kuluista on noussut. Polttoainekulujen alentaminen on kilpailuvaltti.”

Valtasiirrossa on autoissa ajotietokoneita, jotka kertovat tarkkaan kunkin kuljettajan käyttämän polttoainemäärän. Neste on toimittanut yrityksen käyttöön uudet polttoainekortit, joiden avulla kulutusta voidaan seurata aikaisempaa tarkemmin. ”Olemme huomanneet, että kuljettajasta riippuen kulutus voi sadalla kilometrillä vaihdella neljäkin litraa. Tällä määrällä on jo suuri taloudellinen merkitys”, Kosonen kertoo.

Palkitsemisjärjestelmä kehitteillä kuljettajille

Yrityksessä on kehitteillä palkitsemisjärjestelmä, jonka tarkoituksena on motivoida kuljettajia taloudelliseen ajoon. Paljon polttoainetta kuluttaville kuljettajille on tiedossa taloudellisen ajon koulutusta.

Katselmuksessa mukana oleminen toi Kososen mukaan paljon uusia ideoita. ”Oli tärkeää kuulla ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksiä ja vinkkejä, vaikka olemme aika hyvin mielestämme hoitaneetkin nämä energiansäästöasiat. Saimme uusinta tietoa esimerkiksi erilaisten ajoneuvon voimansiirtolinjojen, tuulenohjainten ja moottoritekniikoiden vaikutuksesta polttoaineen kulutukseen.”

Kososen mielestä euro on edelleen paras konsultti. ”Kun öljynhinta on näin korkealla, pienetkin säästöt ovat taloudellisesti merkittäviä. Yrityksemme on myös sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti.” Valtasiirrossa työntekijät saivat kolme päivää koulutusta, kun yritys otti laatu- ja ympäristöjärjestelmän käyttöönsä.

Yrityksessä kiinnitetään Kososen mukaan huomiota kuljetusten hyvään ennakkosuunnitteluun. Siinä yhteistyö asiakkaan kanssa on ensiarvoisen tärkeää. ”Energiakatselmuksen yhteydessä pystyimme perustellusti ehdottamaan OMG:lle omia parannusehdotuksiamme kuljetusketjujen järkeistämiseksi. Asiakas on ottanut ehdotuksemme myönteisesti vastaan, mutta ei vielä ole toteuttanut kaikkia ehdotuksia.”


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 17.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.