Parma Oy

Betonielementtejä valmistavan Parma Oy:n raaka-ainehankinnat ja markkinat ovat Suomessa. Raaka-aineen ja tuotteiden kuljetus hoidetaan maanteitse. Yhtiö on ulkoistanut kuljetukset kuljetusliikkeille. Parma pyrkii kehittämään kuljetuksia kuljetusliikkeiden kanssa yhdessä partneritoiminnalla, jossa yhteisillä tavoitteilla ja mittareilla haetaan ratkaisuja toiminnan parantamiseen. Energiana käytetään dieseliä.


"Oikea ajotapa säästää polttoainetta ja kalustoa."

Parma lähti johtaja Timo Teräksen mukaan kuljetusketjujen energiakatselmukseen, koska tehtaille aiemmin tehdystä energiakatselmuksesta oli saatu hyviä kokemuksia. ”Halusimme käydä järjestelmällisesti läpi kuljetusketjut. Siinä onnistuttiin ja saatiin paljon eväitä tulevaisuutta varten. Kyse on kuitenkin miljoonan tonnin kuljetuksesta vuodessa, johon uppoaa rahaa vuosittain 6-7 miljoonaa euroa. Jo prosentin säästö on merkittävä rahasumma.”

Parmalla on 13 tehdasta Suomessa. Niiden kaikkien logistiikka käytiin Teräksen mukaan projektissa läpi. Kuljetusten välimatkat ovat 40-100 kilometriä. Keskimäärinen ajomatka on 60-70 kilometriä. Kiviainesta ei tuoda 20-40 kilometriä kauempaa. Sementtiä kuljetetaan satojakin kilometrejä.

Raaka-aineen maantiekuljetuksen energiankulutus on 22 TJ vuodessa ja kustannukset 300 000 euroa vuodessa. Valmiiden tuotteiden vastaavat luvut ovat 65 TJ ja 1 300 000 euroa.

Logistiikkaan kokonaissuunnittelua

Energian säästöpotentiaaliksi todettiin 10 TJ vuodessa (11 prosenttia), joka vastaa 656 tonnin CO2-päästövähenemää vuodessa. Energian kustannussäästöpotentiaaliksi raportoitiin 197 000 euroa vuodessa. Tämä saavutetaan 194 000 euron investoinnilla. Muut raportoiduilla toimenpide-ehdotuksilla saavutettavat kustannussäästöt huomioiden kokonaissäästöpotentiaali nousee 357 400 euroon vuodessa. Yritys panosti itse katselmuksen toteutukseen 145 tuntia.

Lyhyen aikavälin toimenpiteiksi ehdotettiin työmaakohtaisen logistiikan kokonaissuunnittelun pilotointia, kalustopolitiikan mukaisia yksittäisiä investointeja autokalustoon ja ajotapakouluttamista. Pitkän aikavälin kehitystoimenpiteitä ovat kaluston ja sen käytön vuosisuunnittelu ja mittaaminen, kalustopolitiikan vieminen käytäntöön ja seuranta, kannustaminen ja tuloskortin käyttöönottaminen.

Parman eniten käyttämä kuljetusyhtiö on Teräksen mukaan ollut mukana projektissa tiiviisti. ”Lisäämme yrityksen kanssa entisestään yhteistyötä ja tehostamme yhdessä logistiikkaa.” Parmalla on Teräksen mukaan useita lyhyen ja pitkän aikavälin parannussuunnitelmia. ”Polttoaineen kulutuksessa ajotapa on ratkaiseva asia. Myös kuljetusten hyötysuhdetta on parannettava, nyt se on usein alle 50 prosenttia. Pitkän aikavälin suunnitelmissa on kaluston parantaminen.”

Oikea ajotapa vähentää muutenkin kuljetuskustannuksia. Ajoneuvoihin kohdistuva rasitus vähenee ja korjaus-, polttoaine- ja laitekustannukset, kuten rengaskustannukset, pienenevät.

Combitrans Oy

Kuljetusten hyötysuhdetta on nostettu

Parma Oy:n 9 tehtaan kuljetuksia ja kahden tehtaan varastoa hoitavassa Combitrans Oy:ssä on laatupäällikkö Erkki Suosalmen mukaan ympäristöasioilla ollut jo vuosikaudet tärkeä merkitys. ”Meillä on oma sertifioitu toimintajärjestelmä, joka sisältää sertifioidun ympäristöjärjestelmän. Sen lisäksi toteutamme kumppanuusohjelmassa Parman kanssa kuljetussuunnittelua, jossa energiatehokkailla kuljetuksilla ja ympäristöasioilla on tärkeä merkitys,” Suosalmi kertoo.

Suosalmi kertoo Combitransin lähteneen energiakatselmusohjelmaan mukaan siksi, että yritys mieltää ympäristöasiat tärkeiksi. ”Olimme tehneet asian eteen paljon jo ennen katselmuksen tekoakin, mutta se että asia on esillä, ja ulkopuolinen taho penkoo tekemisiämme, tuo positiivista kehitystä mukanaan.”

Suosalmen mukaan Parman suuria betonielementtejä kuljettavalla kalustolla on tiukat vaatimukset, samoin aikatauluja on noudatettava tarkasti. ”Pääkaupunkiseudun ahtaat työmaat tuovat kuljetukselle omat haasteensa. Myöskin ruuhkat asettavat omia vaatimuksiaan. Kuljetuksen vaativuus riippuu siitä, missäpäin liikutaan.”

Combitrans on alkanut kiinnittää entistä enemmän huomiota kuljetuskaluston tyhjänä ajamiseen. ”Tyhjänä ajon välttäminen ei ole helppoa. Etenkin pääkaupunkiseudulla liikuttaessa välimatkat ovat sen verran lyhyet, että tyhjänä ajoa esiintyy yleisesti. Sen sijaan Parman eri tehtaiden välillä on kuljetusten hyötysuhdetta pystytty nostamaan.”

Combitransissa on Suosalmen mukaan kuljettajien koulutukseen panostettu paljon. ”Kuljettajat saavat työturvallisuuskortti- ja taloudellisen ajon koulutusta, jossa myös ympäristöasiat ovat vahvasti mukana. Parma on antanut kuljettajillemme tämän lisäksi myös tuotteen turvallisuuskoulutusta.”

Combitransissa seurataan polttoaineen kulutusta ajoneuvokohtaisesti ja osin myös asiakaskohtaisesti. Näillä seurannan tuloksilla on Suosalmen mukaan myös ympäristönäkökohdallista merkitystä.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 17.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.