Teollisuuden energiakatselmuksia raportoineet yritykset

Motiva ylläpitää luetteloa katselmoijayrityksistä, joissa on LVI- tai sähkövastuuhenkilön pätevyydellä varustettuja katselmoijia ja jotka ovat raportoineet hyväksytysti Motiva-energiakatselmuksia vuoden 2010 alun jälkeen. Listat päivitetään tarvittaessa.

Teollisuuden energiakatselmukset ja -analyysit vaativat tekijöiltä kiinteistökatselmuksia laajempaa mittauskalustoa sekä teollisuuden teknisten järjestelmien tuntemusta. Tästä johtuen ohessa on erikseen listat Motivan ohjeiden mukaisia teollisuuden energiakatselmuksia ja toisaalta teollisuuden energia-analyysejä hyväksytysti toteuttaneista yrityksistä.

Listoissa esiintyvät yhteystiedot ovat katselmoijien ilmoittamia, Motiva ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Sekä katselmoijayritysten että katselmoijien yhteystietojen ajan tasalla pysymiseksi pyydämme tekemään yhteystietojen muutoksia koskevat ilmoitukset Motivaan ritva.isohella@motiva.fi.

Teollisuuden energiakatselmuksia raportoineet yritykset

TE-katselmuksia_tehneet_yritykset_2016 (xlsx) (14.3 KB)
Listalla ovat ne yritykset, jotka ovat hyväksytysti raportoineet vuoden 2012 alusta lähtien käynnistyneitä teollisuuden energiakatselmuksia. (Lista päivitetty 9.12.2016)

Teollisuuden energia-analyysejä raportoineet yritykset

Analyyseja_tehneet_yritykset_2016 (xlsx) (13.8 KB)
Listalla ovat ne yritykset, jotka ovat hyväksytysti raportoineet vuoden 2012 alusta lähtien käynnistyneitä teollisuuden energia-analyyseja. (Lista päivitetty 9.12.2016)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 5.3.2017