Pätevöityneet energiakatselmoijat

Työ- ja elinkeinoministeriön energiakatselmustoiminnan yleisohjeessa todetaan, että Motiva-energiakatselmus -hankkeeseen on nimettävä erilliset LVI- ja sähkövastuuhenkilöt ohjeissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Vastuuhenkilöpätevyys edellyttää hyväksytysti suoritettua Motiva-energiakatselmoijakurssia tai niin sanottua muuta TEM/Motiva hyväksyntää.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Motivan pätevöittämät energiakatselmoijat

Motiva-energiakatselmoijia oli vuoden 2016 lopussa noin 2 100. Katselmoijista LVI-vastuuhenkilöitä on 55 prosenttia ja sähkövastuuhenkilöitä 37 prosenttia. Prosessiteollisuuden tai energia-alan yritysten hakijavastuuhenkilöitä on noin 8 prosenttia.

Motiva-katselmoijista selvästi yli puolet työskentelee insinööri- tai konsultti-toimistoissa. Muita työnantajia ovat muun muassa kunnat, energialaitokset ja urakoitsijat, joista erityisesti energialaitosten aktiivisuus on selvästi viime vuosina kasvanut.

Motiva ylläpitää luetteloja katselmoijayrityksistä, joissa on LVI- tai sähkövastuuhenkilön pätevyydellä varustettuja katselmoijia ja jotka ovat raportoineet ilman merkittäviä laatupoikkeamia Motiva-energiakatselmuksia vuoden 2012 alun jälkeen.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 30.3.2017