Palvelusektorin ominaiskulutuksia

Ohessa esitettävät ominaiskulutustiedot on kerätty Motivan energiakatselmustietokannasta, johon on tallennettu yli 7 000 kohteen energiankulutustietoja. Ominaiskulutustarkatseluun on otettu kohteet kaudelta 2010-2015.

Lämmön, sähkön ja veden ominaiskulutukset on esitetty taulukoissa, joissa esitetään rakennustyypeittäin tarkastelussa mukana olleen kohdejoukon ominaiskulutuksen minimi, mediaani, maksimi, ala- ja yläkvartiilit sekä 5%-, 10%-, 90%- ja 95% -prosenttipisteet. Taulukoista näkee myös, kuinka monen energiakatselmuskohteen tietoihin tilastoarvot kussakin rakennustyypissä pohjautuvat.

Pääsääntöisesti ominaiskulutukset on taulukoissa esitetty voimassa olevan tilastokeskuksen rakennustyyppiluokituksen mukaisesti luokiteltuna kahden numeron tarkkuudella. Muutamassa rakennustyypissä, jonka alla on ollut suuria alaluokkia, kuten esimerkiksi 231 Päiväkodit, on jako tehty osittain kolmen numeron tarkkuudella. Tällöin nämä kohteet eivät enää sisälly kahden numeron tarkkuudella (23 Muut sosiaalitoimen rakennukset) esitetyn rakennustyypin tietoihin.

Taulukoissa esitettyjen ominaiskulutustietojen avulla voidaan arvioida, mihin tarkasteltavan kohteen kulutus sijoittuu vertailtaessa useamman samantyyppisen kohteen ominaiskulutukseen. On kuitenkin tärkeää huomioida, että ominaiskulutusten tilastovertailusta ei voi suoraan tehdä johtopäätöksiä kohteen energiatehokkuudesta tai säästöpotentiaaleista siksi, että kohteet ovat toiminnoiltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan yksilöllisiä ja tilastojen vertailuryhmät pitävät sisällään monentyyppisiä kuluttajia.

Oheisissa taulukoissa (ks. pdf-tiedostot sivun lopussa) ei rakennuksia ole myöskään jaoteltu koon tai iän mukaan, joilla kummallakin voi olla merkittävä vaikutus ominaiskulutukseen. Tilastoituja keskimääräisiä ominaiskulutusarvoja ei siis tule käyttää tavoitekulutuksina.

Tilastoinnin kannalta ongelmallisia kohteita ovat sähkölämmitteiset rakennukset, joissa lämmön ominaiskulutus on nolla ja sähkön vastaavasti poikkeuksellisen suuri verrattaessa muihin samantyyppisiin rakennuksiin. Tästä syytä sähkölämmityskohteet on nyt poistettu taulukoiden kohdejoukosta. Toisaalta osassa toimisto- ja liikerakennusten kohteista voi sähkön ominaiskulutuksesta taas päätellä, että ilmoitettu energiankulutus sisältää vain kiinteistösähkön osuuden, mutta näitä ei ole voitu poistaa kohdejoukosta.

Lämpöenergian vuosittaisia rakennustyyppikohtaisia ominaiskulutuksia (kWh/r-m3) raportoidussa palvelusektorin rakennuskannassa:
Lämpö (pdf) (23.3 KB)

Sähköenergian vuosittaisia rakennustyyppikohtaisia ominaiskulutuksia (kWh/r-m3) raportoidussa palvelusektorin rakennuskannassa:

Sähkö (pdf) (23.3 KB)

Vedenkulutuksen vuosittaisia rakennustyyppikohtaisia ominaiskulutuksia (kWh/r-m3) raportoidussa palvelusektorin rakennuskannassa:
Vesi (pdf) (22.9 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 11.1.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.