Säästöpotentiaali pk-teollisuudessa

Pk-teollisuuden kohteiden osalta on säästöpotentiaali esitetty jaoteltuna kolmeen eri ryhmään kohteiden kokonaisenergiankäytön (sis. lämmön, polttoaineet ja sähkön) perusteella.

Teollisuuden vuosina 2010-2015 käynnistyneistä energiakatselmus- tai energia-analyysihankkeista on taulukoissa kohteet, joiden:
  • kokonaisenergiankäyttö on alle 10 GWh/a (56 kohdetta);
  • kokonaisenergiankäyttö on 10-70 GWh/a (44 kohdetta); ja
  • kokonaisenergiankäyttö on 70-500 GWh/a (13 kohdetta).

Teollisuuden kokonaisenergiankäytöltään suurimmat (> 500 GWh/a) kohteet ovat lähinnä energiansäästösopimukseen liittyneiden prosessiteollisuuden yritysten kohteita, joissa katselmusmallina on usein prosessiteollisuuden kaksivaiheinen malli. Näiden analyysien tuloksia ei tarkemmin käsitellä tässä yhteydessä.

Pk-teollisuus – energiankäyttö alle 10 GWh/a

Seuraavassa taulukossa on esitetty vuosina 2010-2015 käynnistyneiden ja raportoitujen 56 pk-teollisuuden katselmuskohteen keskimääräinen säätöpotentiaali. Ko. kohteiden vuotuinen kokonaisenergiankäyttö on yhteensä 240 GWh, josta lämmön ja polttoaineiden osuus on 44 % ja sähkön osuus noin 56 %.
Säästöpotentiaali 2010-2015 – pk-teollisuus – energiankäyttö alle 10 GWh vuodessa
Yhteensä vuosina 1992-2015 on vastaavia pk-sektorin kohteita katselmoitu 628, joiden yhteinen vuotuinen kokonaisenergiankäyttö on 2 120 GWh. Lämpöenergian ja polttoaineiden säästöpotentiaali on näissä kohteissa ollut keskimäärin 25 % (n. 273 GWh/a), sähköenergian säästöpotentiaali noin 8 % (n. 85 GWh/a) ja veden säästöpotentiaali 11 % (n. 0,64 milj. m3).

Pk-teollisuus – energiankäyttö 10-70 GWh/a

Seuraavassa taulukossa on esitetty vuosina 2010-2015 käynnistyneiden 44 pk-teollisuuden katselmuskohteen keskimääräinen säästöpotentiaali. Näiden kohteiden vuotuinen kokonaisenergiankäyttö on yhteensä noin 1 360 GWh, josta lämmön ja polttoaineiden osuus on 59 % ja sähkön osuus 41 %.
Säästöpotentiaali 2010-2015 – pk-teollisuus – energiankäyttö 10-70 GWh vuodessa
Yhteensä vuosina 1992-2015 on vastaavia pk-sektorin kohteita katselmoitu 273. Niiden yhteinen vuotuinen kokonaisenergiankäyttö on 7 190 GWh. Lämpöenergian ja polttoaineiden säästöpotentiaali on näissä kohteissa ollut keskimäärin 20 % (n. 807 GWh/a), sähköenergian säästöpotentiaali 6 % (n. 200 GWh/a) ja veden säästöpotentiaali 7 % (n. 2,7 milj. m3).

Pk-teollisuus – energiankäyttö 70-500 GWh/a

Seuraavassa taulukossa on esitetty vuosina 2010-2015 käynnistyneiden 13 pk-teollisuuden katselmuskohteen keskimääräinen säästöpotentiaali. Kohteiden vuotuinen kokonaisenergiankäyttö on yhteensä 1 600 GWh, josta lämmön ja polttoaineiden osuus on 75 % ja sähkön osuus 25 %.

Koska tässä kohdejoukossa kohteiden lukumäärä on pieni, on selvää, että yksittäisten kohteiden tulokset vaikuttavat keskimääräisiin lukuihin merkittävästi. Vuosittaiset vaihtelut tässä ryhmässä voivat olla suuria johtuen yksittäisten kohteiden suuresta painoarvosta.
Säästöpotentiaali 2010-2015 – pk-teollisuus – energiankäyttö 70-500 GWh vuodessa
Yhteensä vuosina 1992-2015 on vastaavia pk-sektorin kohteita katselmoitu vain 51. Se kuvaa teollisuuden energiakatselmusten painottumista pk-sektorilla pääosin selvästi alle 70 GWh vuodessa kuluttaviin kohteisiin. Lämpöenergian ja polttoaineiden säästöpotentiaali on näissä kohteissa ollut keskimäärin noin 16 % (n. 870 GWh/a), sähköenergian säästöpotentiaali noin 3 % (n. 50 GWh/a) ja veden säästöpotentiaali  7 % (n. 1,8 milj. m3).

Säästöpotentiaalin toteutuminen

Energiansäästösopimusten ja energiatehokkuussopimusten vuosiraportoinnissa kerätyn palautetiedon perusteella pk-teollisuudessa noin puolet säästöpotentiaalista toteutuu.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 9.3.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.