TEM-tuet katselmustoiminnalle

Jaksolla 1992-2015 on katselmustoimintaan myönnetty tukea yhteensä 38 milj. euroa ja katselmuskustannukset ovat olleet yhteensä 87,4 milj. €. Kuntasektorin osuus myönnetystä katselmustuesta on ollut noin 24 %, yksityisen palvelusektorin noin 14 %, teollisuuden noin 55 % ja loput noin 8 % energia-alan.

Energiakatselmustoimintaan myönnetty TEM-tuki ja katselmuskustannukset 1992-2015

Vuonna 2015 ei suurille yrityksille enää voitu myöntää energiakatselmustukea, ja myönnetty katselmustuki oli pienempi kuin koskaan ennen. Myös kuntasektorilla katselmusaktiivisuus laski hieman kuuden aiemman vuoden tasosta, vaikka tukikäytäntöjen muutoksella ei kuntasektorilla pitäisi olla suurta merkitystä. Energiatehokkuussopimusyrityksille ja -yhteisöille vuonna 2015 kohdistui myönnetystä tuesta 74 %.

Vuonna 2014 myönnetty katselmustuki oli ennätyksellisen suuri, yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Tämä on seurausta siitä, että alkuvuonna 2014 suurilla yrityksillä oli viimeinen mahdollisuus saada valtiontukea energiakatselmuksille. Tätä madollisuutta hyödynnettiin aktiivisesti, ja valtaosa alkuvuodesta 2014 haetuista hankkeista kohdistui suuriin yrityksiin ja niiden suuriin energiankäyttäjiin.
Energiakatselmustoimintaan myönnetty TEM-tuki ja katselmuskustannukset 1992-2015
Teollisuuden osuus vuonna 2015 myönnetystä katselmustuesta oli 15 %. Kuntasektorin osuus myönnetystä katselmustuesta vuonna 2015 oli 69 % ja yksityisen palvelusektorin osuus oli 11 %. Energia-alan katselmushankkeisiin myönnetyn tuen osuus vuoden 2015 tuesta oli 4 %. Katselmustuen enimmäismäärä on pääsääntöisesti 40 % hyväksytyistä katselmuksen työkustannuksista. Tästä poikkeuksena energiatehokkuussopimuksiin liittyneille kunnille sekä mikro- ja pkt-yrityksille tuki on enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi energiatehokkuussopimuksiin liittyneille kunnille tuki uusiutuvan energian kuntakatselmuksiin on enintään 60 % hyväksytyistä kustannuksista.
Kumulatiivinen energiakatselmustoimintaan myönnetty TEM-tuki ja katselmuskustannukset 1992-2015

Yhteenveto TEM:n tukeman katselmustoiminnan volyymeistä 1992-2015

Koko jaksolla 1992-2015 on katselmuksia käynnistynyt palvelusektorilla 196 milj. rm3 rakennuskannassa, josta kuntasektorin osuus on 90 milj. rm3. Teollisuuden vuotuisesta energiankäytöstä on katselmustoiminnan piiriin tullut lämmön ja polttoaineiden osalta 126,6 TWh ja sähkön osalta 49,2 TWh.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 9.3.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.