Tilastotietoa kuntakatselmuksista

Kuntakatselmusten tekeminen aloitettiin vuonna 2003 kolmessa pilottikunnassa: Helsinki, Mikkeli, Nousiainen. Vuoden 2014 loppuun mennessä tukipäätöksiä oli tehty 50 kunnan kuntakatselmuksista. Näistä noin 70 prosenttia on tehty vuonna 2010 tai sen jälkeen.

Ehdotetut toimenpiteet

Alla on esitetty tilastoa 33 uusiutuvan energian kuntakatselmuksesta, jotka on tehty vuosina 2003-2014.

Toimenpide-ehdotuksia kuntakatselmuksissa oli tehty yhteensä 262 kappaletta, eli keskimäärin noin 8 kappaletta kuntaa kohti. Toimenpide-ehdotuksista reilut kaksi kolmasosaa oli tehty kunnan omistamiin kohteisiin ja vajaa kolmasosa muiden omistamiin tai yhteistyökohteisiin.

Ehdotettujen toimenpiteiden keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 6,6 vuotta.

Toteutuessaan ehdotettujen toimenpiteiden vuotuinen:
  • säästövaikutus olisi yhteensä noin 27 milj. €
  • uusiutuvan energian käytön lisäys 2 778 GWh
  • hiilidioksidipäästöjen vähennys 900 000 tonnia
Ehdotettujen toimenpiteiden takaisinmaksuajat

Kuntakatselmuksen kustannus

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen kustannukset vaihtelivat huomattavasti riippuen kunnan koosta, katselmuksessa tehtävistä selvityksistä sekä valmiina olevan tiedon määrästä. Keskimääräinen kuntakatselmuksen hinta oli näissä katselmuksissa 11 800 euroa. Pienissä kunnissa hinta asukasta kohti vaihteli huomattavasti. Keskimäärin se oli noin 1,4 €/asukas. Suuremmissa kunnissa ja kaupungeissa hinnan vaihtelu asukasta kohti oli pienempää. Keskimäärin se oli noin 0,3 €/asukas.
 


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 5.3.2017