CO2-laskentaohje energiankulutuksen hiilidioksidipäästöjen laskentaan

CO2-laskentaohje auttaa arvioimaan suunniteltujen tai toteutettujen energiansäästötoimenpiteiden vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin. CO2-laskentaohjeella voidaan arvioida myös energiankäyttöön ja -hankintaan liittyvien valintojen vaikutuksia CO2-päästöihin.

Ohjeita on kaksi, joista toinen on tarkoitettu yksittäisen kohteen CO2-päästövähenemien ja/tai -päästöjen tarkasteluun ja toinen useampien kohteiden tai toimenpidekokonaisuuksien yhteenvetoihin.

Yksittäisen kohteen CO2-laskentaohje

Yksittäisen kohteen ohjeen tavoitteena on ollut tuottaa selkeä ja yksinkertainen laskentamenetelmä, jolla voidaan laskea arvioita yhtäaikaisesti sekä kohteen energiankäyttöön että siellä toteutettaviin energiansäästötoimenpiteisiin liittyvistä CO2-päästövaikutuksista.

Useamman kohteen CO2-laskentaohje

Useampia kohteita käsittäviä yhteenvetoja varten on laadittu oma ohje energiankäytön CO2-päästöjen ja energiansäästötoimenpiteiden CO2-päästövaikutusten laskentaan. Näitä voidaan käyttää erilaisten toimien kasvihuonekaasujen arvioinnissa kansallisessa ja kansainvälisessä raportoinnissa.

Laskentamenetelmien ja niissä käytettävien CO2-päästökertoimien osalta on tehty useita yksinkertaistuksia, jotka selkeyttävät ja yksinkertaistavat laskentaa, mutta samalla heikentävät jossain määrin laskennan tulosten tarkkuutta.

Käytettäessä tässä esitettyä laskentamenetelmää ja siihen liittyviä CO2-päästökertoimia energiankulutuksen ja kulutusmuutosten CO2-päästöjen laskentaan on käyttäjän tärkeää ymmärtää, etteivät käytettävät kertoimet ja laskennan tulokset edusta absoluuttista totuutta. Ne antavat kuitenkin käyttökelpoisen arvion laskentakohteen energiankäytön ja siihen kohdistuvien säästötoimenpiteiden CO2-päästövaikutuksista.

Yksinkertaista oikeaa tai tarkkaa menetelmää on vaikea kehittää, koska laskennan kautta saadun lopputuloksen oikeellisuus ja tarkkuus perustuu aina niihin lähtöoletuksiin, joita sovellettava menettely sisältää.

Motiva on tehnyt CO2-laskentaohjeen työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Laskentaohjetta voidaan hyödyntää energiatehokkuuden parantamisessa. Energiatehokkuuden parantaminen vähentää energiankäytöstä aiheutuvia ilmastovaikutuksia, joka on energiavarojen rajallisuuden ja energiatalouden ohella keskeinen syy energiatehokkuuden parantamiseen.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 31.7.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.