CO2-laskentaohje – Yhteenvedot

Yhteenvetojen hiilidioksidipäästöjen laskentaohje sekä käytettävät päästökertoimet

Useampia kohteita käsittävien yhteenvetojen laskentaan kehitetty energiankulutuksen CO2-päästöjen laskentaohje sekä siinä määritellyt laskennassa käytettävät CO2-päästökertoimet on tarkoitettu antamaan arvioita energiankäytön hiilidioksidipäästöistä ja energiansäästötoimenpiteiden vaikutuksista CO2-päästöjen tasoon.

CO2-laskentaohje Yhteenvedot (pdf) (237.8 KB)

Polttoaineille, lämmölle ja sähkölle on esitetty omat CO2-päästökertoimensa, joilla voidaan laskea sekä kokonaisenergiankäytön aiheuttama CO2-päästöarvio että mahdollisten suunniteltujen tai toteutettujen energiankäyttöön kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus CO2-päästöihin.

Sähkön kulutusmuutoksien CO2-päästövaikutuksia arvioidaan laajoissa yhteenvedoissa Suomen keskimääräistä sähkönhankintaa kuvaavan CO2-päästökertoimen lisäksi marginaaliperusteisella kertoimella. On korostettava, että marginaaliperusteinen kerroin ei sovellu nykyisen kulutuksen ja kulutusmuutosten samanaikaiseen tarkasteluun.

Tavoitteena on ollut tuottaa sekä Motivan että muiden yhteenvetoja tekevien tahojen käyttöön selkeä ja yksinkertainen laskentamenetelmä, jonka avulla voidaan esittää mahdollisimman realistisia arvioita sekä energiankäyttöön että siihen kohdistuviin muutoksiin liittyvistä CO2-päästövaikutuksista. Laskentamenetelmässä ja siinä käytettävien CO2-päästökertoimien määrittelyssä on tehty useita yksinkertaistuksia, jotka selkeyttävät ja yksinkertaistavat laskennan toteuttamista, mutta samalla heikentävät jossain määrin laskennan tulosten tarkkuutta.

Käytettäessä ohjeistuksessa esitettyä laskentamenetelmää ja siihen liittyviä CO2-päästökertoimia energiankulutuksen ja kulutusmuutosten CO2-päästöjen laskentaan on tärkeää ymmärtää, etteivät käytettävät kertoimet ja laskennan tulokset edusta absoluuttista totuutta, mutta antavat käyttökelpoisen arvion kohteena olevan kokonaisuuden energiankäytön ja/tai sen muutosten CO2-päästövaikutuksista.

Yksinkertaista ja samalla ”oikeaa tai tarkkaa” menetelmää yhteenvetojen hiilidioksidipäästöjen laskentaan on vaikeaa kehittää, koska laskennan kautta saadun lopputuloksen oikeellisuus ja tarkkuus perustuu aina niihin lähtöoletuksiin ja yksinkertaistuksiin, joita sovellettava menettely sisältää. Menetelmän tarkkuus on kuitenkin nähty riittäväksi muun muassa työ- ja elinkeinoministeriölle tehtäviin arvioihin, liittyen esimerkiksi projektien ja politiikkatoimien CO2-päästöarvioiden laskentaan ja myös niiden kansainvälisen raportointiin.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 17.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.