CO2-laskentaohje – Yksittäinen kohde

Yksittäisen kohteen hiilidioksidipäästöjen laskentaohjeistus sekä käytettävät päästökertoimet

Yksittäisen kohteen nykyisen energiankulutuksen sekä kulutusmuutosten samanaikaiseen CO2-päästöjen laskentaan kehitetty laskentaohje sekä siinä määritellyt laskennassa käytettävät CO2-päästökertoimet on tarkoitettu antamaan arvioita energiankäytön ja mahdollisesti suunniteltujen tai toteutettujen energiansäästötoimenpiteiden vaikutuksista kohteen hiilidioksidipäästöjen tasoon.

CO2-laskentaohje – Yksittäinen kohde (pdf) (196.2 KB)

Tarkemmat päästöarviot tehdään aina tapauskohtaisesti, eikä tämä ohje ole tarkoitettu sovellettavaksi näihin tapauksiin.

Tässä esitetty ohje on tehty ensisijaisesti käytettäväksi kiinteistö- ja palvelusektorin sekä pk-teollisuuden yksittäisten kohteiden sekä suppeita esim. yhden omistajan kiinteistömassoja käsittelevissä energiankäytön CO2-päästötarkasteluissa liittyen esim. energiakatselmuksiin ja niissä esitettyihin toimenpiteisiin. Sen sijaan päästökaupan piiriin kuuluvan energiaintensiivisen teollisuuden kohteiden (mukaan lukien energiantuotanto) CO2-päästötarkastelut on syytä suorittaa aina tapauskohtaisesti.

Polttoaineille sekä lämmölle ja sähkölle on esitetty CO2-päästökertoimet, joilla voidaan laskea sekä ko. kohteiden kokonaisenergiankäytön aiheuttama CO2-päästöarvio että mahdollisten suunniteltujen tai toteutettujen energiankäyttöön tai -hankintaan liittyvien toimenpiteiden vaikutus CO2-päästöihin. Esitetyissä päästökertoimissa on otettu huomioon ainoastaan kyseisen energiamuodon hiilidioksidipäästöt. Muiden kasvihuonekaasujen (metaani ja typpioksiduuli) vaikutuksia ei tässä tarkastelussa käsitellä.

Tavoitteena on ollut tuottaa selkeä ja yksinkertainen laskentamenetelmä, jolla voidaan arvioida yhtäaikaisesti sekä yksittäisen kohteen energiankäytön että siellä toteutettavien energiansäästötoimenpiteiden CO2-päästövaikutuksia. Laskentamenetelmässä ja siinä käytettävien CO2-päästökertoimien määrityksessä on tehty useita yksinkertaistuksia, jotka selkeyttävät ja yksinkertaistavat laskentaa, mutta samalla heikentävät jossain määrin laskennan tulosten tarkkuutta.

Arvioitaessa yksittäisen energiansäästötoimenpiteen kulutusmuutoksen vaikutusta hiilidioksidipäästöihin voidaan sähkölle käyttää Suomen keskimääräisen sähkönhankinnan CO2-päästökertoimen rinnalla myös marginaaliperusteista päästökerrointa. Marginaaliperusteinen kerroin ei kuitenkaan sovellu nykyisen kulutuksen ja kulutusmuutosten samanaikaiseen tarkasteluun. Säästötoimenpiteiden CO2-päästövaikutusten tarkastelu marginaaliperusteisella kertoimella on kuvattu ohjeessa.

Yksittäisen kohteen laskentaohje on päivitys Motivan vuonna 2004 julkaisemalle ohjeelle.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 17.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.