Akaan kaupungin ESCO-hanke

Akaan kaupunki Pirkanmaalla on parantanut kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuutta ESCO-palvelun avulla. Siinä ESCO-yritys (Energy Service Company) toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian säästämiseksi. ESCO-toimija sitoutuu energiankäytön tehostamistavoitteiden saavuttamiseen asiakasyrityksessä yhdessä sovitulla tavalla.

Toijalan kaupunki ja Viialan kunta yhdistyivät Akaan kaupungiksi vuoden 2007 alusta ja vuoden 2011 alusta Akaaseen liittyi myös Kylmäkoski. Alueen kiinteistöille on vuosien saatossa muodostunut korjausvelkaa. Laajalla alueella on paljon vanhoja kiinteistöjä, kuten koulurakennuksia, terveysasemia ja vanhainkoteja. Sisäympäristön laadun parantamiseksi sekä rakennusten teknisen tason kohottamiseksi tarvitaan toimenpiteitä. Lisäksi rakennuksiin tarvitaan kokonaisenergiataloudellisia parannuksia. Muun muassa näistä syistä Akaassa päädyttiin uudenlaisen hankkeen valmisteluun.

Palvelumalliin piti ensin perehtyä

Hankkeen ensivalmistelut aloitettiin jo vuoden 2007 alussa, kun ensimmäiset yhteydenotot tulivat eri ESCO-toimijoilta. Akaan kaupungin kiinteistöpäällikkö Anneli Simola toteaa, että toimintamalliin perehtyminen ja hankintamenettelyn valmistelu vei oman aikansa, sillä palvelukonsepti oli kaupungille uusi.

Tarjouspyynnön pohjana käytettiin jo olemassa olevia malleja, joita sitten muokattiin kaupungin tarpeen mukaisesti. Tarjouspyyntöä valmisteltiin yhdessä eri toimijoiden kanssa, ja tarjouspyyntö julkaistiin elokuussa 2009.

Hankkeen esiselvityksen tekijää ei kilpailutettu erikseen vaan tarjoaja teki itse tarvittavat selvitykset tarjouksen antamisen yhteydessä.

Tarjouksen jättivät Schneider Electric Oy ja YIT Kiinteistötekniikka Oy, joista jälkimmäinen valittiin hankkeen toteuttajaksi.

Hanke käytäntöön vaiheittain

Tarjouspyynnössä oli mukana yhdeksän eri kiinteistöä, mutta hanke muodostettiin lopulta kahdeksan ympärille. Hanke päätettiin toteuttaa kahdessa vaiheessa, ja ensimmäiseen osaan valittiin neljä kiinteistöä kolme koulua ja kirjasto.

Ensimmäisen vaiheen suunnittelu tehtiin keväällä 2010, jonka aikana myös ehdotettuja toimenpiteitä ja laskelmia tarkennettiin. Tavoitteena oli päästä koulujen öljylämmityksestä eroon, joten niissä päädyttiin pellettiratkaisuun. Kirjastossa sähkölämmitys vaihdettiin kaukolämpöön. Kirjastoon vaihdettiin ja yhteen kouluista lisättiin ilmanvaihtokoneeksi lämmöntalteenotolla varustettu laite. Lisäksi kaikkien kiinteistöjen automatiikkaa uudistettiin.

Ensimmäinen vaihe saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi loppuvuodesta 2011. Hankkeen kustannukset olivat noin 480 000 €, joille arvioitu vuosisäästö on noin 74 000 €. Hankkeelle myönnettiin 30 prosentin tuki kustannuksista. Takaisinmaksuaika edellä mainituilla luvuilla laskien on noin 6,5 vuotta ilman valtion energiatukea, ja tuki huomioon ottaen 4,5 vuotta.

Hankkeen toiseen vaiheeseen jäi lopulta mukaan vain yksi vanhainkoti, jota ei loppujen lopuksi toteutettu lainkaan ESCO-hankkeena, vaikkakin tälle hankkeelle myönnettiin valtion energiatukea.

Säästöjen seuranta

Energiansäästötoimenpiteistä hankkeen toteuttaja YIT lupasi sadan prosentin säästötakuun. Pellettilämmityksen kustannussäästöt muodostuvat lämmönhinnasta. Hankkeella on saatu uusittua jo ikääntyneitä järjestelmiä ilman, että kunnan olisi tarvinnut investoida erikseen kiinteistöihin.

Pelletinhankinta ja sekä laitteiston huolto ovat takuuajan toimittajan vastuulla, mutta sen jälkeen nämä palvelut ulkoistetaan.

Hankkeen toteuttaja YIT seuraa säästöjen toteutumista kuukausittaisella tasolla. Yhdessä kaupungin kanssa järjestetään seurantapalaveri neljännesvuosittain, jossa käydään läpi syntyneet euromääräiset ja todelliset energian säästöt megawattitunteina. Kohteiden seuranta aloitettiin samanaikaisesti vuoden 2012 alussa, ja se jatkuu viisi vuotta. Normitetut lähtötasot on laskettu edellisten vuosien keskiarvoista.

ESCO-palveluun ollaan tyytyväisiä

Kiinteistöpäällikkö Anneli Simola toteaa, että niin kaupungilla kuin toimijallakin oli alkuun opettelemista ESCO-palvelumallista. Myös lähes kaikki toimijan vastuuhenkilöt vaihtuivat hankkeen aikana. Tämä ei voinut olla vaikuttamatta jonkin verran muun muassa toteutusaikatauluun.

ESCO-palvelumalli nähdään kustannus- ja energiatehokkaana tapana kiinteistöjen saneeraukseen. Se sopii myös hyvin lämmitystapamuodon vaihtoon. Jos tulevaisuudessa tulee vastaavanlaisia hankkeita, niin Simola näkeekin ESCO-palvelumallin potentiaalisena vaihtoehtona toteutustavalle.

Lisätietoja:
kiinteistöpäällikkö Anneli Simola, Akaan kaupunki
anneli.simola(at)akaa.fi


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.