Henkilö- ja tavarankuljetusten hankinta

Kuljetuksen tilaajaosapuoli voi vaikuttaa suuresti siihen, miten energiatehokkaasti kuljetukset hoidetaan. Energiatehokkaiden kuljetusalihankkijoiden suosiminen auttaa saavuttamaan tilaajan ympäristötavoitteet ja vähentämään kuljetuskustannusten nousua. Taloudellinen ajotapa parantaa myös liikenneturvallisuutta, mikä vähentää osaltaan prosessihäiriöitä.

Paketti- ja kuorma-autoalan sekä linja-autoalan energiatehokkuussopimuksiin liittyneet yritykset ovat sitoutuneet parantamaan omaa energiatehokkuuttaan, joten niiden käyttäminen on hyvä vaihtoehto energiatehokkuuden parantamisessa. Energiatehokkuussopimukseen liittyneiden yritysten suosiminen myös kannustaa muita kuljetusyrityksiä liittymään sopimukseen.

Seuraavassa on käsitelty kahta keinoa, jolla kuljetuspalvelujen hankkija voi parantaa energiatehokkuuttaan. Liikenneministeriön ohje ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden kuljetusten hankinnasta helpottaa tarjouspyynnön laatimista ja tarjousten vertailua. Kuljetusketjujen energiakatselmus puolestaan auttaa tunnistamaan kuljetusten energiansäästöpotentiaalin ja esittämään konkreettisia parannuksia takaisinmaksuaikoineen.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 5.3.2017