Johtaminen, ohjaus ja suunnittelu

Johtaminen

Yrityksen energiatehokkuuden parantamisen tärkeimpiä edellytyksiä on johdon sitoutuminen. Parhaiten energiatehokkuuden parantaminen onnistuu, jos se kytketään yrityksen johtamisjärjestelmään.

Tällöin yrityksen johdon päätettävissä olevista asioista harkittavia toimenpiteitä ovat:
  • Laatu-/ympäristöjärjestelmän käyttöönotto;
  • Energiatehokkuuden ottaminen mukaan tuloskortin tunnuslukuihin
    – mittarien valinta ja realististen tavoitteiden asettaminen;
  • Palkitseminen, josta ainakin osa perustuu energiatehokkuuden parantamiseen; ja
  • Suomen Taksiliiton Ekotaksi-ympäristöohjelmaan liittyminen.

Päivittäisjohtaminen

Taksinkuljettajan työ on itsenäistä, joten suoraa työnjohtamista ei käytännössä ole. Vastuu ajotavasta, reitinvalinnoista ja muusta ajojärjestelyyn liittyvästä on usein kuljettajalla itsellään. Energiatehokkuutta voidaan parantaa informaatiolla. Taksien tilauskeskukselta tai muuta kautta saatava ajantasainen tieto esimerkiksi liikennehäiriöistä tai lentoasemien, autolauttojen, suurten asiakastilaisuuksien ym. purkamishetkistä vähentää tyhjänä ajoa ja ruuhkissa seisomista.

Ohjaus

Taulukko. Tuloskortin tunnuslukuja, joilla on yhteyttä myös energiatehokkuuden parantamiseen. Asiakasnäkökulmaan liittyvissä tunnusluvuissa tiedonkeruu voi tosin olla vaativaa toteuttaa.
Tuloskortin osa-alueEsimerkkejä energiatehokkuuden kehitykseen liittyvistä tunnusluvuista
TalousAuton liikevaihto (€, €/km)
Ajoneuvokustannukset (€, €/km)
Ylläpitokustannukset (€, €/km)
Polttoainekustannukset (€, €/km)
Vahinkokustannukset (€, €/km)
ProsessiPolttoaineenkulutus (litraa, litraa/100 km)
Yli 4 minuutin tyhjäkäynnin osuus ajasta (%)
Tyhjänä ajettujen kilometrien osuus (%)
Onnettomuusaste (vahinkoa / milj. ajoneuvo-km)
AsiakasnäkökulmaPalaute liiallisesta tyhjäkäynnistä (kpl)
Palaute huonosta liikennekäyttäytymisestä (kpl)
Asiakaspalaute reitinvalinnasta (kpl)
Osaaminen ja kehittyminenTaloudellisen ajon koulutus (h/hlö/vuosi)
Ajotapaindeksi

Suunnittelu

Taksiliikenteeseen kuuluu sekä reittiliikennettä että keikkatyyppistä ajoa. Reittiliikenteessä (koululaiskuljetukset ym.) reitinoptimoinnilla voidaan usein saavuttaa säästöjä. Keikkatyyppisessä ajossa energiatehokkuutta voi parantaa ajovuoronaikaisella suunnittelulla, johon kuuluvat lähinnä tyhjänä ajon minimointi (mahdollisuuksien mukaan) ja sujuvimman reitin valinta. Karttapohjaiset tilausjärjestelmät ja/tai GPS-navigaattorit yhdessä hyvän paikallistuntemuksen kanssa auttavat edullisimman reitin valinnassa. Samalla asiakastyytyväisyys paranee.

Ajotapaindeksin suunnittelu

Ajotapaindeksi on oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi suositeltavaa suunnitella niin, että siinä mitataan vain niitä asioita, joihin kuljettaja itse voi vaikuttaa (äkkijarrutukset, -kiihdytykset, väärä vaihteiston ja moottorin kierrosalueiden käyttö, yli 4 min tyhjäkäynnit jne.). Polttoaineenkulutusta kannattaa mitata erikseen, koska siihen vaikuttavat myös esimerkiksi olosuhteet, kuorma ja automalli. Jokaisessa autossa on syytä olla oikeaan ajotapaan opastava seurantalaite, joka mahdollistaa luotettavan, kuljettajakohtaisen ajotapaseurannan.

Ajotapaindeksin tulee soveltua kaikille reiteille ja ajoneuvoille, jotta se mielletään oikeudenmukaiseksi. Jokainen kuljettaja voi silloin opastavan laitteen informaatiota hyödyntämällä ajaa taloudellisesti, vaikka polttoaineenkulutus kuljettajien välillä vaihtelisikin muiden tekijöiden takia.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 21.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.