Ohjaus

Alla on esimerkinomaisesti lueteltu tasapainotetun tuloskortin (Balanced Score Card, BSC) eri osa-aluille soveltuvia energiatehokkuuteen vaikuttavia tunnuslukuja. Niitä kaikkia kannattaa seurata, mutta tuloskorttiin voi usein valita vain olennaisimmat, koska tarvitaan yleensä myös muita liiketoiminnan tunnuslukuja. Esimerkiksi asiakasnäkökulmaan liittyvät tunnusluvut voivat olla käytännössä vaativia mitattavia.

Osa tunnusluvuista ei ole suoranaisesti energiatehokkuusmittareita, mutta niillä on vaikutusta myös tavarankuljetuksen energiatehokkuuteen. On syytä käyttää sekä energiatehokkuutta kuvaavia mittareita (l/100 km, l/tonni-km) että suoritteita kuvaavia mittareita (km, tonni-km, litraa), jotta kokonaiskuva kuljetustoiminnan energiatehokkuudesta pysyy riittävän selkeänä.

Jos esimerkiksi kuljetusyritys havaitsee jossain ajoneuvokokoluokassa polttoaineen kokonaiskulutuksen kasvaneen, tunnuslukujen muutosten avulla voidaan jäljittää syitä muutokseen ja tehdä tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Tällöin syiden löytämiseksi voidaan tutkia esimerkiksi seuraavien tunnuslukujen muutoksia:
 • ajokilometrien muutos (km)
 • polttoaineenkulutuksen muutos (l/100 km)
 • muut prosessimuutokset (esim. tyhjänä ajon osuus, täyttöaste)
 • taloudellisen ajon koulutusmäärän kehitys (tuntia/hlö/vuosi)
 • tyhjäkäynnin määrä (yli 4 min tyhjäkäynnin osuus, %)
 • ajotapaindeksin kehitys.

Tuloskortin osa-alueEsimerkkejä energiatehokkuuden kehitykseen liittyvistä tunnusluvuista

Talous
 • Ajoneuvokustannukset (€, €/km, €/tonni-km)
 • Ylläpitokustannukset (€, €/km, €/tonni-km)
 • Polttoainekustannukset (€, €/km, €/tonni-km)
 • Vahinkokustannukset (€, €/km, €/tonni-km)

Prosessi
 • Ajokilometrit (ajoneuvo-km)
 • Käyttöaste (%)
 • Täyttöaste (%)
 • Kuormausaste (%)
 • Tyhjänä ajon osuus (%)
 • Polttoaineenkulutus (litraa, l/100 km, l/tonni-km)
 • Polttoainetehokkuus (l/tonni, l/lähetys)
 • CO2-päästöt (g/km, g/tonni-km, g/lähetys)
 • Onnettomuusaste (kpl / 1 000 000 ajoneuvo-km)
 • Yli 4 minuutin tyhjäkäynnin osuus ajasta (%)
 • Yli 84 km/h ajon osuus ajasta (%), kuorma-autot
 • Virheellinen lähetysten jakelu (kpl, %)
 • Virheellisestä lähetysten jakelusta johtuva ylimääräinen ajo (km, %)

Asiakasnäkökulma
 • Asiakaspalaute virheellisistä toimituksista (kpl)
 • Valitukset liiallisesta tyhjäkäynnistä (kpl)
 • Valitukset liikennekäyttäytymisestä (kpl)
 • Asiakaspalaute rajoitinta vastaan ajosta (kpl)

Osaaminen ja kehittyminen
 • Taloudellisen ajon koulutus (tuntia/hlö/vuosi)
 • Ajotapaindeksi (esim. 0…100)

Raportointiin soveltuu yrityksen oma seurantajärjestelmä tai -menettely. Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimuksen (2008-2016) seurantajärjestelmä PIHI on poistettu käytöstä 1.7.2017.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 5.7.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.