Suunnittelu

Kuljetusten energiatehokkuutta voidaan edistää ottamalla energiatehokkuus huomioon suunnittelun eri tasoilla. Useimmiten energiatehokkain on se kuljetus, jonka kuljetussuorite on pienin. On myös tärkeää suunnitella aikataulut riittävän väljiksi. Liian kireä aikataulu johtaa usein epätaloudelliseen ajotapaan.

Ajoreittien optimointi

Kuljetussuoritetta kuvataan tonnikilometrillä (tonni-km), joka saadaan kertomalla kuljettu matka kuljetetun tavaran massalla. Käytännössä kuljetussuoritteen minimointi tarkoittaa (toimitusaikojen salliessa) sellaista reitin ajojärjestyksen valitsemista, jossa auto saadaan tyhjäksi mahdollisimman pienellä kilometrimäärällä. Suurimmat kuormat pyritään purkamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ajoreittiä.

Jos käyntipaikkoja ja reittejä on paljon, reitinoptimointiin vaaditaan usein kuljetussuunnitteluohjelmisto. Reitinoptimoinnilla voidaan vähentää ajokilometrejä jopa 10-15 %. Yksinkertaisissa tapauksissa myös GPS-navigaattori saattaa riittää sekä reitinsuunnitteluun että määräpaikan etsimisestä johtuvan hukka-ajon vähentämiseen.

Nykyään asiakastarve ohjaa yhä enemmän pieniin toimituseriin, mikä on ristiriidassa kuljettamisen energiatehokkuuden parantamisen kanssa. Kuljetusten täyttöasteen parantaminen parantaa energiatehokkuutta, joten siihen kannattaa aina pyrkiä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Ajotapaindeksin suunnittelu

Ajotapaindeksi on oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi suositeltavaa suunnitella niin, että siinä mitataan vain niitä asioita, joihin kuljettaja itse voi vaikuttaa (äkkijarrutukset, -kiihdytykset, väärä vaihteiston ja moottorin kierrosalueiden käyttö, yli 4 min tyhjäkäynnit jne.).  Polttoaineenkulutusta kannattaa mitata erikseen, koska siihen vaikuttavat myös esimerkiksi olosuhteet, kuorma ja automalli. Jokaisessa autossa on syytä olla oikeaan ajotapaan opastava seurantalaite, joka mahdollistaa luotettavan, kuljettajakohtaisen ajotapaseurannan.

Ajotapaindeksin tulee soveltua kaikille reiteille ja ajoneuvoille, jotta se mielletään oikeudenmukaiseksi. Jokainen kuljettaja voi silloin opastavan laitteen informaatiota hyödyntämällä ajaa taloudellisesti, vaikka polttoaineenkulutus kuljettajien välillä vaihtelisikin muiden tekijöiden takia.

Alla olevaan muistilistaan on kerätty sellaisia keskeisiä asioita, joita kuljetuksia suunniteltaessa on syytä käydä läpi.

1.    Strateginen suunnittelu (pitkä aikajänne, 5-10 v)
a.    Onko yrityksellä varastoja ja missä ne sijaitsevat?
b.    Mitä kuljetusmuotoja ja niiden yhdistelmiä käytetään?
c.    Käytetäänkö suoria kuljetuksia, terminaaliverkon kautta meneviä kuljetuksia vai molempien yhdistelmiä?
d.    Miten kalustopolitiikalla tuetaan energiatehokkuuden parantamista (varustelu, kaluston ikä [päästöluokat], kokoluokat jne.)?
e.    Miten henkilöstön osaamisen kehittämisessä energiatehokkuus on otettu huomioon?

2.    Taktinen suunnittelu (keskipitkä aikajänne, alle 5 v)
a.    Miten kuljetuskustannukset minimoidaan varastojen suhteen?
b.    Miten kuljetukset voidaan optimoida esimerkiksi kustannusten, ajan, palvelutason ja kapasiteetin suhteen?
c.    Mikä on ihanteellinen ajoneuvomäärä kokoluokittain ja tyypeittäin?

3.    Operatiivinen suunnittelu
a.    Hyödynnetäänkö reittien suunnittelussa optimointia ajo- ja kuljetussuoritteen minimoimiseksi?
b.    Miten käyttö- ja täyttöasteet voidaan maksimoida?
c.    Miten tyhjänä ajo minimoidaan (paluukuormat)?
d.    Onko esimiehillä ja kuljetussuunnittelijoilla mahdollisuus hyödyntää kuljetussuunnittelujärjestelmiä?

Lisää aiheesta:

Taloudelliseen ajotapaan kannustavat järjestelmät kuljetusyrityksissä (pdf) (1.2 MB)
INTERACTION-toimenpideselvitys (pdf) (2.3 MB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 21.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.