Esimerkkikortit

Ajoneuvojen seurantajarjestelmien luominen
Ajoneuvojen seurantajarjestelmien luominen (pdf) (1.6 MB)

Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksen projektissa tutkittiin ajoneuvokohtaisten seurantajärjestelmien käyttöönottoa ja kerättyjen tietojen analysointia kuorma- ja linja-autoyritysten tarpeisiin. Projektissa kehitettiin toimintamalli polttoaineen kulutuksen seurannan järjestämiseksi linja- ja kuorma-autoalan yrityksissä. Konkreettisena tuloksena seurantajärjestelmiä pilotoitiin neljässä kohdeyrityksessä sekä kehitettiin järjestelmien tuottaman tiedon analysointia ja raportointia yritysten tarpeita vastaaviksi.

Ajotavan energiankulutuksen mallinnus
Ajoneuvon energiankulutuksen mallinnus (pdf) (1000 KB)

Ajoneuvon energiankulutuksen mallinnus -projektissa tutkittiin, kuinka hyvin nykyisillä simulointiohjelmilla pystytään mallintamaan linja-autoja ja muita raskaan kaluston ajoneuvoja. Projektin tulosten valossa simuloinnin avulla pystytään valitsemaan energiataloudellisin kalusto halutulle reitille tai vastaavasti optimoimaan nykyisen kaluston käyttöä.

Ajoneuvon huolto, päivitys ja retrofit
Ajoneuvon huolto, päivitys ja retrofit (pdf) (889.5 KB)

Ajoneuvon huolto, päivitys ja retrofit -projektissa tutkittiin voidaanko vanhan, noin 700 000 kilometriä ajetun linja-auton moottorin polttoaineen kulutusta vähentää huoltamalla ja korjaamalla moottoria. Lisäksi mitattiin muutaman kaupallisen lisälaitteen vaikutus polttoaineen kulutukseen. Pakokaasupäästöjen vähentämistä tutkittiin jälkiasennettavalla pakokaasujen puhdistuslaitteistolla.

Ajovastukset ja ajoneuvojen ominaiskulutus
Ajovastukset ja ajoneuvojen ominaiskulutus (pdf) (360.8 KB)

Kokonaisen ajoneuvon todelliseen polttoaineen kulutukseen tietyssä ajotehtävässä vaikuttavat useat tekijät. Ajoprofiililla on suuri vaikutus, samoin auton painoluokalla. Kulutus koostuu siitä, miten hyvällä hyötysuhteella polttoaineen sisältämä energia saadaan muutettua mekaaniseksi työksi ajoneuvon liikuttamiseksi ja toisaalta siitä, miten paljon energiaa liikuttamiseen tarvitaan.

Aktiivisen ajo-opastinlaitteen kehittäminen
Aktiivisen ajo-opastinlaitteen kehittäminen (pdf) (441.9 KB)

VTT Prosessit kehitti ajo-opastinlaitteen kaupunkilinja-autojen käyttöön. Reaaliaikainen ajo-opastinlaite auttaa kuljettajaa sovittamaan ajotyylinsä siten, että vuoro pysyy mahdollisimman hyvin aikataulussa. Ajo-opastinlaitteen avulla kuljettaja voi optimoida myös polttoaineen kulutusta.

Kuljetusyritysten energia- ja ympäristöseurantajärjestelmät
Kuljetusyritysten energia- ja ympäristöseurantajärjestelmät (pdf) (69.8 KB)

Kuorma- ja pakettiautoliikenteen energiansäästöohjelman toteutumista ei voida tyydyttävästi arvioida ilman seurantajärjestelmää. Tavoitteena on saada kuljetusyritysten energiankulutuksen valtakunnallisen seurantajärjestelmän pilottiversio valmiiksi vuoden 2005 alkupuolella. Tämä selvisi Kuljetusyritysten energia- ja ympäristöseurantajärjestelmät -projektissa, joka kuuluu Raskaan kaluston energian-käytön tehostamiseksi käynnistettyyn tutkimushankkeeseen. Hankkeesta löytyy myös esite.

Mittausmenetelmien kehitys
Mittausmenetelmien kehitys (pdf) (2 MB)

Raskaille ajoneuvoille ei ole virallisia menetelmiä polttoaineen kulutuksen tai pakokaasupäästöjen mittaamiseksi kokonaisilla ajoneuvoilla. VTT:llä koostettiin oma menetelmä kevyen kaluston alustadynamometrimittauksiin ja raskaiden moottorien pakokaasumittauksiin perustuen.Menetelmä akkreditoitiin kesällä 2003.

Raskaiden ajoneuvojen optimaalinen ajotapa
Raskaiden ajoneuvojen optimaalinen ajotapa (pdf) (1.2 MB)

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka selvitti raskaiden ajoneuvojen ajotapahtumien vaikutusta energiankulutukseen. Tutkimustyössä tuotettiin linja-autojen tyypillistä ajoa kuvaava ajosyklit, jotka perustuivat aikaisemmin tehtyihin autojen kulutusmittauksiin. Tutkimuksessa määriteltiin myös raskaiden ajoneuvojen energiankulutuksen kannalta optimaaliset ajotavat, joilla voidaan parantaa liikennöinnin täsmällisyyttä.

Rengashäviöiden minimointi
Rengashäviöiden minimointi (pdf) (45.5 KB)

Renkaiden valinnalla voi saavuttaa useiden prosenttien säästöt linja-auton polttoainekustannuksissa - selvisi Rengashäviöiden minimointi -projektissa, joka kuuluu Raskaan kaluston energian-käytön tehostamiseksi käynnistettyyn tutkimushankkeeseen. Hankkeesta löytyy myös esite.

Säästöjä polttoaineen kulutukseen – Raskaan ajoneuvokaluston energiankäytön tehostaminen
Säästöjä polttoaineen kulutukseen – Raskaan ajoneuvokaluston energiankäytön tehostaminen (pdf) (268 KB)

Raskaan kaluston energian-käytön tehostamiseksi on käynnistetty tutkimushanke (2003-2005), jonka tavoitteena on saada polttoaineen kulutukseen pysyvästi 5-10 prosentin säästöt. Esitteeseen on koottu tietoa tutkimus-kokonaisuudesta ja sen osaprojekteista.

Taloudellisen ajotavan koulutus
Taloudellisen ajotavan koulutus (pdf) (972.4 KB)

Taloudellisella ajamisella voidaan saavuttaa keskimäärin viiden prosentin säästöt polttoainekustanmuksissa. Kuljettajan vaikutus polttoaineen kulutukseen on suurempi kuin minkään muun yksittäisen tekijän. Ajotapakoulutus on nopein ja edullisin tapa laskea polttoaineen kulutusta ja vähentää ilmastonmuutosta edistäviä hiilidioksiidipäästöjä. Vaikutus saadaan heti sekä vanhalla että uudella kalustolla.

Voiteluaineen vaikutus polttoaineen kulutukseen
Voiteluaineen vaikutus polttoaineenkulutukseen (pdf) (683 KB)

Voiteluaineen vaikutus polttoaineen kulutuksessa -osaprojektissa tutkittiin mahdollisuutta alentaa raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutusta voiteluainevalinnoilla. Painopiste oli moottoriöljyissä, mutta myös vaihteistoöljyjen vaikutusta polttoaineen kulutukseen mitattiin sekä koepenkissä että kokonaisilla ajoneuvoilla.Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 13.2.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.