Ajoneuvojen seurantajärjestelmien luominen

TTY:n Liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksen osahankkeen tavoitteena oli yleisen toimintamallin luominen energiankulutuksen seurannan järjestämiseksi sekä vähentämistavoitteiden ja soveltuvien vähentämistoimenpiteiden keinovalikoiman laatimiseksi linja- ja kuorma-autoalan yrityksissä.

Tavoitteena oli määrittää yrityksen kaluston polttonesteenkulutukseen soveltuva seurantajärjestelmä sekä laatia energiankulutuksen vähentämiseen ja kuljetusten laatu- ja ympäristötekijöiden parantamiseen kohdennettu toimintamalli. Energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamisen ja vaikutusten arvioinnin kannalta toimiva energiankulutuksen seurantajärjestelmä ja vähentämistavoitteiden asettelu on olennaisen tärkeä.

Hanke jakautui seuraaviin osavaiheisiin:
  1. Kaluston, käyttötarkoituksen ja -tapojen inventointi
  2. Energiankulutuksen seurantaan soveltuvien järjestelmien kartoittaminen 
  3. Yrityskohtaisen energiankulutuksen seurantajärjestelmän luominen ja pilotointi
  4. Soveltuvien energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävien keinojen kartoittaminen
  5. Energiankulutuksen vähentämistavoitteiden laatiminen ja kytkeminen osaksi yrityksen tai organisaation ympäristöjärjestelmää

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kohdeyrityksissä toteutettiin oman ja ulkoisen kuorma-autokaluston koostumusta, käyttötarkoitusta ja käyttöastetta koskeva kartoitus. Energiankulutuksen seurannan eri mahdollisuuksia selvitettiin inventoinnin tulosten perusteella sekä tutustumalla soveltuviin seurantajärjestelmiin että kartoittamalla niiden soveltuvuutta kuljetuskaluston energiankulutuksen seurantaan kohdeyrityksissä.

Hankkeessa kartoitettiin mahdollisia energiankulutuksen vähentämiseen suunnattuja keinoja ja arvioidaan niiden soveltuvuutta organisaatioiden toimintaan. Tämän vaiheen ajoneuvo- ja polttoainetekninen osuus toteutettiin yhteistyössä muiden hankkeen osapuolten kanssa. Parhaiten soveltuvista keinoista räätälöitiin kohdeorganisaation käyttöön keinovalikoima, jonka toteuttaminen pyritään sisällyttämään organisaation toimintamalleihin. EC Tools Oy toimi osahankkeessa TTY:n alihankkijana.

Hankkeen kohdeyrityksiä olivat Koiviston Auto Oy, Tampereen auto- ja konekeskus, Tampereen kaupungin liikennelaitos ja Transpoint Oy. Kohdeyritysten ajoneuvoihin (yhteensä 6 kpl) asennettiin seurantajärjestelmät, joilla kerättiin tietoja muun muassa ajoneuvon polttoaineenkulutuksesta, moottorin kuormituksesta, käytetyistä kierrosluvuista ja jarrujen käytöstä. Näiden perustietojen lisäksi hankkeessa pilotoitavat järjestelmät tuottivat tietoja muun muassa lisälaitteiden ja kuormituksen vaikutuksista polttoaineen kulutukseen. Karttaliittymä mahdollisti ajoneuvojen reaaliaikaisen sijainnin seurannan. Järjestelmiä voidaan käyttää myös ajoneuvon ja toimiston väliseen viestintään.

Kerätyt tiedot lähetettiin automaattisesti (gsm/gprs) yrityskohtaiseen tietokantaan. Tiedot muokattiin yritysten tarpeiden mukaisesti tapahtumaraporteiksi tai graafisiksi tulosteiksi. Raporttien ja muiden tulosteiden tarkastelu tapahtui internetissä. Seuraavassa esimerkkejä tulosteista.

seurantaj%E4rjestelm%E4 kuva01
Kuva 1. Esimerkki ajoneuvokohtaisesta tapahtumaraportista.

seurantaj%E4rjestelm%E4 kuva02
Kuva 2. Esimerkki kuljettajakohtaisesta seurannasta.
seurantaj%E4rjestelm%E4 kuva03
Kuva 3. Esimerkki lisälaitteiden käytönaikaisesta (talvikunnossapito) seurannasta.

Raportti:

Raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmien kehittäminen. (pdf) (2.9 MB)

Lisätietoja:
TTY
Harri Rauhamäki
puh. (03) 3115 2843, harri.rauhamaki@tut.fi


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 12.3.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.