Kuljetusyritysten energia- ja ympäristöseuranta järjestelmät

trans
Kuljetusyritysten tekemä energiansäästösopimus edellyttää sopimuksen toteutuman seurantaa. Seurantajärjestelmällä tarkoitetaan tässä sellaista tietotekniikkaan perustuvaa järjestelmää, jota yritykset voivat hyödyntää noudattaessaan energiansäästösopimuksen velvoitteita. Järjestelmällä voidaan myös seurata kuljetusyritysten edistymistä energiansäästösopimuksen toteuttamisessa.

Tässä alaprojektissa valmistui tutkimusraportti, jossa kartoitettiin olemassa olevia työkaluja ja järjestelmiä, tarkasteltiin kuljetusten energiatehokkuuden määrittämisessä tarvittavia tietoja ja hahmoteltiin seurantajärjestelmän yleinen rakenne tietosisältöineen. Lisäksi tarkasteltiin kuljetuskaluston energiakatselmuksen vaihtoehtoja ja yrityksen erilaisia tasoja energiansäästön toteutuksessa sekä esitettiin seurantajärjestelmän toteutuksen tehtäviä ja aikatauluja.

Selvityksessä ilmeni, että ilman seurantajärjestelmää ei energiansäästöohjelman toteutumista voida tyydyttävästi arvioida. Mikään nykyinen järjestelmä ei suoraan sovellu seurantajärjestelmäksi. Olennainen kysymys on miten seurantajärjestelmä voidaan toteuttaa riittävässä laajuudessa hyödyntäen nykyisiä järjestelmiä ja tekemättä päällekkäistä työtä.

Järjestelmän tulee olla riippumaton tiedonkeruu-, laskenta- ja tiedonsiirtojärjestelmistä. Parhaiten tämä toteutuu siten, että tiedon keruusta, laskennasta ja tiedon siirrosta seurantajärjestelmään huolehtii kuljetusyritys joko itse tai valitsemansa palveluntarjoajan kautta. Seurantajärjestelmän sisältäisi tilastotietokannan, yritystietokannan ja informaatio- ja koulutusosion. Seurantajärjestelmäkokonaisuuteen sisältyisi myös jatkuvana prosessina järjestelmään tulevan tiedon varmennus, energiakatselmukset, opastusta ja koulutusta.

Seurantajärjestelmän tekemiselle ja ylläpidolle tulee taata riittävä osaaminen ja rahoitus. Erityinen paino seurantajärjestelmän tietosisällössä tulee kohdistaa ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja lastitiedon mahdollisimman yksityiskohtaiselle kirjaamiselle. Ilman näitä energiatehokkuuden todellisia muutoksia ei voida todentaa.

Energiansäästösopimuksen johtoryhmä on tehnyt tämän esiselvityksen pohjalta päätöksen jatkaa seurantajärjestelmän toteuttamista. Hankkeen toteuttajaksi on valittu VTT, TKK ja Bitblit Oy. Hankkeelle haettiin rahoitusta liikenne- ja viestintäministeriön AINO-tutkimusohjelmasta ja rahoitukseen osallistuvat myös SKAL, KTM ja LVM. Hankkeen pilottivaihe valmistui vuoden 2004 lopussa.
ESS-rakenne graafi
Loppuraportti:

Energiansäästösopimuksen seurantajärjestelmä - esitutkimus (pdf) (232.9 KB)

EMISTRA-järjestelmä: Syksyllä 2005 valmistui valtakunnallinen kuljetusalan energia- ja ympäristöasioiden seurantajärjestelmä.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 12.3.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.