Linja-autojen ajoprofiilit

Tämän osatehtävän päätavoite oli bussiliikenteen polttoaineenkulutuksen ja päästöjen alentaminen sekä joukkoliikenteen täsmällisyyden ja palvelutason parantaminen bussiliikenteen operointia kehittämällä. Tämä tavoite saavutetaan määrittämällä linjakohtaisesti edullinen ajorytmi, kehittämällä ajonopastimen edellyttämiä logiikoita ja tukemalla teknisten vaihtoehtojen kehittämistä. Lopputuloksena voidaan linjoilla saavuttaa arviolta 2-5 % polttoaineenkulutuksen vähenemä samalla kuin palvelutaso paranee, mikä puolestaan lisää joukkoliikenteen käyttöä ja sitä kautta säästää energiaa edelleen.

Pohja-aineistona käytetään 1990-luvulla HKL:n liikennöinnistä kerättyä dataa. Ajosykliaineisto käsittää 3 000 ajokerran tiedot sekunnin välein taltioituna (matka, aika, nopeus, pysäkit, pysähdykset, kulutus, matkustajamäärät). Kuvan alaosassa on esimerkki ajosyklistä. Ajosykliaineisto sopii myös yleiseen ajotapa-analyysiin sekä kulutuksen ja CO2-päästöjen määritykseen. Uusi YTV:n keräämä matkakorttiaineisto mahdollistaa nykylinjojen ominaisuuksien analyysin ja määrittelyn.

Ajoprofiili on uusi tapa kuvata bussilinjan ajotapahtumia (kuvan 1 keskimmäinen käyrästö). Niiden käyttö mahdollistaa sellaisten uusien tarkastelutapojen ja menetelmien käytön monimutkaisissa tapahtumasarjoissa, jotka eivät ennen olleet mahdollisia. Ajoprofiilitieto, ajosyklitieto, matkakorttiaineisto ja ajoneuvosimulointi muodostavat yhdessä vahvan työkalun uudenlaisten ongelmaratkaisujen tuottamisessa.
l-a kaytonoptim kiso
Kuva 1. Bussin ajoprofiili.

Hankkeessa valmistui vuonna 2003 ylläkuvatun pohja-aineiston analyysi. Yhtenä tuloksena on Helsinkisykli (kuva 2), jossa on esitetty Helsingille tyypilliset kaupunkibussin ajosyklit. Syklin avulla voidaan todellisuudessa havainnoitu ajotapa toistaa ajodynamometrillä laboratoriossa. Tämän avulla puolestaan voidaan testata erilaisia kalustovaihtoehtoja. Kulutustietojen perusteella voidaan myös hakea kullekin pysäkkivälille edullinen ajotapa palvelun laadusta tinkimättä.

helsinkisykli kuva
Kuva 2. Helsinkisykli.Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 12.3.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.