INTERACTION – Säästöä tavarakuljetuksiin

INTERACTION – International Transport and Energy Reduction Action – oli Euroopan komission ”Euroopan älykäs energiahuolto” -ohjelman – Intelligent Energy – Europe, IEE -hanke, joka pyrki vähentämään tavarankuljetusten kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä yrityksille kannattavalla tavalla. Suomessa hanketta tukivat kauppa- ja teollisuusministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö.
Interaction logo
Intelligent Europe logo

Tehoa kuljetuksiin

INTERACTION-hankkeessa tehtiin kuljetuspalveluja tarvitseville yrityksille tai organisaatioille selvitys kuljetusten, logistiikan ja energiankäytön tehostamisesta. Mukana oli 13 yritystä kolmelta eri toimialalta – Kunnat (kuntien jätehuoltokuljetukset), Elintarviketeollisuusliitto (elintarviketeollisuuden kuljetukset) ja Suomen Kaupan Liitto (kaupan kuljetukset).

Yritysselvityksissä käytiin läpi yritysten kuljetusten energiankäyttöä ja kustannuksia nykytilassa ja esitetään keinoja niiden vähentämiseksi. Esitettävät keinot voivat liittyä yritysten sisäisen logistiikan parantamiseen, toimialan eri yritysten väliseen yhteistyöhön, kaluston hankintaan, kuljetusmuodon vaihtamiseen, täyttöasteisiin, taloudellisen ajotavan koulutukseen, alihankkijoiden hallintaan ja seurantajärjestelmiin.

Hankkeen osapuolet

INTERACTION-hankkeen suomalainen konsultti – WSP Finland Oy – teki selvitykset kunkin toimialan kuljetusten, logistiikan ja energiankäytön tehostamisesta yritysten antamien tietojen pohjalta ja tuottaa kehittämistoimenpiteistä yrityksille raportin.

INTERACTION-hankkeen toinen suomalainen partneri – Motiva Oy – valvoi selvitystyötä, tiedotti hankkeen tuloksista ja teki toimialakohtaiset yhteenvedot kaikista 13 yritysselvityksestä. Hankkeen yhteydessä tehtiin myös yhteenveto VTT:n raskaan liikenteen tutkimusohjelman (HD-Energia) tuloksista, muun muassa kalustoon kohdistuvista energiansäästötoimenpiteistä.

INTERACTION-hankkeeseen osallistuvalta yritykseltä edellytettiin omaa työpanosta kuljetustensa energiankulutus- ja kustannustietojen määrittämisessä ja osallistumista kahteen INTERACTION-työpajaan muiden hankkeeseen osallistuvien, saman toimialan yritysten kanssa.

INTERACTION "Green Freight and Logistics" palkinto

Keväällä 2008 hankkeeseen osallistuvien yritysten energiansäästötoimia, toiminnan aktiivisuutta sekä toiminnan vaikutuksia arvioitiin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Hankkeeseen osallistuvista suomalaisista yrityksistä yksi, Munakunta, palkittiin ”Green Freight and Logistics” -palkinnolla. Motiva teki palkinnon voittaneesta yrityksestä case-kortin, jossa esitellään yrityksen toimia kuljetusten energiankulutuksen vähentämiseksi. Tämä yritys oli myös ehdolla Euroopan laajuisen INTERACTION-palkinnon saajaksi.

Lisätietoja:

INTERACTION-ohjelman -esite 2006 (pdf) (241 KB)

WSP logo
Motivan logo
WSP Finland Oy
Kari Lautso
puh. 0207 864 11
kari.lautso@wspgroup.fi
Motiva Oy
Vesa Peltola
puh. 09 6122 5020
vesa.peltola@motiva.fi


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 22.12.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.