Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Ajoneuvojen ohjausyksiköistä saadaan nykyisin seurantalaitteiden avulla paljon dataa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi ajoneuvojen käytön analysoinnissa. Kehittyneiden järjestelmien avulla saadaan yrityksen kannalta sovellettavaa tietoa esimerkiksi kaluston valintaan, työ- ja ajotapojen sekä kannustinjärjestelmien kehittämiseen sekä yrityksen oman toiminnan kehittämiseen laajemminkin. Myös kuljetusyritysten asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia siitä, että heidän tuotteitaan kuljetetaan tarkoitukseen sopivalla kalustolla paitsi turvallisesti samalla myös energiatehokkaasti.

Oheisessa taulukossa on ajoneuvon ohjausyksikköön tallentuneita tietoja.

ajoneuvo KIU-750 OEF-643 VSG-347
ajoaika 173h 5min 89h 3min 172h 51min
matka (km) 3717 1496 6746
keskikulutus
(l/100km)
32.6 42.2 20.5
keskinopeus
(km/h)
55.7 26.1 54.9
jarrujen
käyttö
(kpl/100km)
126 979 95

tyhjäkäynti-
aika
(h.min/ %)

106h 18min /
61 %
31h 45min /
35 %
50h 0min /
29 %
tyhjäkäynti-
kulutus
112.3 / 9 % 73.8 / 12 % 136.2 / 5 %
moottorin
kuormitus
43 % 40 % 41 %
ka.
kierros-
luku
729 1069 1072

Tässä hankkeessa analysoidaan mm. polttoaineenkulutusta mittaavien järjestelmien tuottamaa tietoa. Tavoitteena on kehittää tiedon hyödyntämiseen soveltuvia menetelmiä ja järjestelmiä, joiden tuottama informaatio mahdollistaa konkreettisten säästötoimenpiteiden käyttöönoton yrityksissä. Hankkeen tavoitteena on kehittää erityyppisille yrityksille soveltuvia energiankulutuksen hallintajärjestelmiä, joissa on otettu huomioon yritysten ominaispiirteet. Suuremmilla yrityksillä on esimerkiksi mahdollisuus kytkeä energiahallintajärjestelmän kehittämiseen myös koulutuksellisia ja yrityksen muuhun teknisiin ja johtamisjärjestelmiin liittyviä osioita.

Hankkeen eteneminen tapahtuu vaiheittain, joita seuraavassa on kuvattu lyhyesti:
  • Kohdeyritysten tarpeiden ja erityispiirteiden selvittäminen ja kuvaaminen. Nykyisten ajoneuvopäätteisiin perustuvien järjestelmien heikkoudet ja vahvuudet energiatehokkuuden seurannan näkökulmasta.
  • Olemassa olevien energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmien kartoittaminen. Asiakasyritysten tarpeet, mm. teollisuuden näkökulma kuljetusketjujen energiatehokkuuden kehittämiseen ja raportointiin. Kansainväliset tutkimukset.
  • Yrityskohtaisten järjestelmien kehittäminen.
  • Energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmien käyttöönottaminen, hyödyntäminen ja kytkeminen osaksi kohdeyritysten toimintaa.

Hankkeen organisaation muodostavat hankkeeseen liittyvät yritykset sekä tutkimusosapuolina Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitos alihankkijanaan EC-Tools Oy.

Hankkeeseen liittyen on tehty diplomityö, jossa tutkittiin kuljettajien kannustinjärjestelmän soveltuvuutta kuljetusalan yrityksiin ja kehitettiin kannustinjärjestelmä kohdeyrityksen käyttöön.

Taloudelliseen ajotapaan kannustavat järjestelmät kuljetusyrityksissä (pdf) (1.2 MB)

Lisätietoja:

Tampereen teknillinen yliopisto, Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
tutkija Heikki Liimatainen
puh. 040 8490 320, etunimi.sukunimi@tut.fi

laboratorioinsinööri Harri Rauhamäki
puh. 040 8490 288, etunimi.sukunimi@tut.fi


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 15.2.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.