Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä -jatkohanke
(TYKELI II) 2014-2015

Viisas työmatkaliikenne tuo yritykselle kustannussäästöjä, lisää työntekijöiden hyvinvointia ja vähentää päästöjä. Työmatkaliikenteen järkevä suunnittelu tukee myös yrityksen ympäristö-, energiatehokkuus- ja työhyvinvointitavoitteiden saavuttamista. Siitä hyötyvät organisaation lisäksi yhteiskunta ja ympäristö.

Mitä on viisas työmatkaliikenne?

Viisaas työmatkaliikenne on viisaasta liikkumista ja liikkumisen ohjausta työyhteisössä.

Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkutapoja, jotka ovat myös taloudellisia, sujuvia ja turvallisia sekä liikkujan terveyttä kohentavia. Viisaasti liikkumalla tarpeeton liikennesuorite vähenee. Ensisijaisia kulkutapoja ovat kävely, pyöräily ja joukkoliikenne. Mikäli henkilöauton käyttö on välttämätöntä, kannattaa suosia autojen yhteiskäyttöä, kimppakyytejä, liityntäpysäköintiä ja taloudellista ajotapaa. Fiksua on myös valita mahdollisimman pienikulutuksinen auto.

Liikkumisen ohjaus (Mobility Management) tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista.

Viisas työmatkaliikenne tuo yritykselle hyötyjä

Työmatkaliikkumisen edistäminen tuottaa työyhteisölle monia hyötyjä eri näkökulmista:
  • Yrityksen yhteiskuntavastuun tiedostaminen ja toimintatapojen muuttaminen sen mukaiseksi. Kun yhteiskuntavastuuta kehitetään, joudutaan muuttamaan toimintatapoja. Työmatkaliikenteen suunnittelu tukee yrityksen ympäristö- ja energiatehokkuustavoitteita.

  • Työpaikan tuottavuuden parantaminen. Työntekijät ovat yrityksen voimavara. Työmatkaliikunnan on todettu vähentävän sairauspoissaoloja ja vaikuttavan positiivisesti työntekijöiden kuntoon sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn.

  • Hyvinvoinnin lisääminen niin työyhteisössä kuin yksilön tasolla. Työmatkaliikkuminen tuottaa hyvinvointia. Työmatkansa kävelevät ja pyöräilevät työntekijät ovat yleensä terveempiä, fyysisesti paremmassa kunnossa ja jaksavat siten työssään paremmin kuin liikunnalliset passiiviset henkilöt. Kestävyyskunnolla on positiivisia yhteyksiä muun muassa aivojen toimintaan, muistiin, vireystilaan sekä keskittymiskykyyn.

Työantajan keinot

Työnantaja voi monin eri tavoin kannustaa työtekijöitä liikkumaan jalan, pyörällä, joukkoliikenteellä tai kimppakyydeillä. Esimerkiksi työsuhdematkalippu helpottaa joukkoliikenteen käyttöä ja asianmukaiset pukuhuoneet ja suihkut luovat edellytykset työmatkapyöräilylle.

Työsuhdeautojen ja työpaikan autojen hankinnassa kannattaa suosia vähäpäästöisiä malleja. Työpaikan omat autot voidaan myös korvata osittain tai kokonaan autojen yhteiskäyttöpalvelulla. Tällöin säästyy myös parkkipaikkakustannuksia. Työpaikoilla voidaan järjestää myös taloudellisen ajotavan koulutusta, mikä pienentää polttoaineenkulutusta.

Hankkeen tavoitteet

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä -jatkohankkeen tavoitteena on:
  • Saada mahdollisimman moni työpaikka Suomessa tietoiseksi niistä hyödyistä, joita viisas liikkuminen työpaikoilla tarjoaa.

  • Tehdään tukimateriaalia ja työkaluja työyhteisöille, paikallisille toimijoille ja työterveyshuoltoon liikkumisen ohjauksen tietoisuuden levittämisen ja toteuttamisen helpottamiseksi. Liikkumisen ohjaus kuuluu monen eri hallintokunnan, toimijan ja työpaikan osaston kenttään, joten hankkeessa edistetään yhteistyötä eri tahojen välillä.

  • Helpottaa työpaikkojen siirtymistä käytännön toimenpiteisiin tuottamalla sekä valmista materiaalia työpaikkojen käyttöön että tarjoamalla tietoja sekä yhteyshenkilöistä että liikkumisen ohjauksen palveluita tarjoavista yrityksistä. Jotta tällaisia listauksia voidaan muodostaa, tarjottavan koulutuksen avulla varmistetaan tarvittavat yhteiset toimintatavat.

  • -hankkeen hyvien tuloksien levittäminen.

  • Poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen.

Lisätietoja:
asiantuntija Sara Lukkarinen
sara.lukkarinen@motiva.fi
puh. 09 6122 5021

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä -jatkohanketta rahoittivat Liikennevirasto, Helsingin seudun liikenne HSL, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma ja Liikenneturva. Työtä koordinoi Motiva Oy.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 29.3.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.