Pilottien esittelyt

Kooste pilottien esittelystä:
Viisas kulkutavan valinta -hanke-esittelyt (pdf) (31.8 KB)

Espoo, Otaniemi

Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen liikkumisratkaisujen kehittämiseksi on laadittu Viisaan liikkumisen kehittämisohjelma usean alueen toimijan yhteistyönä. Ohjelmassa on tunnistettu viisasta liikkumista edistäviä toimenpiteitä ja määritelty toimenpiteiden toteutusaikataulu sekä vastuutahot.

Otaniemen kehittämisohjelma koostuu neljästä painopistealueesta ja niihin sisältyvistä hankekokonaisuuksista. Painopisteet ovat helposti löytyvä ja kannustava liikkumistieto, pääkulkumuodot (kävely, pyöräily ja raideliikenne), tehokas pysäköinti ja liikkumisen palvelut.

Ohjelman visiona on: "Otaniemi on viisaan liikkumisen edelläkävijä ja paras kävely- ja pyöräilykampus. Liikkumisen järjestäminen tukee innovaatiotoimintaa."

Hankkeelle on perustettu myös oma verkkosivusto

Lisätietoja: Espoon kaupunki, Olli Koivula, olli.koivula@espoo.fi


Porvoo, Aleksanterinkaaren sisäkehä

Porvoossa Aleksanterinkaaren sisäkehän uudisrakentamisen alueen suunnittelussa on etsitty keinoja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi sekä asukaspysäköinnin järkeistämiseksi. Hankkeessa on tavoiteltu ratkaisuesimerkkejä muun muassa kaavoituksen ohjauskeinovalikoiman kehittämiseksi.

Loppuvuonna 2015 hyväksyttävässä asemakaavassa on kokeiltu viisaaseen liikkumiseen kannustavia kaavamääräyksiä, joilla on mahdollista saada lievennystä pysäköintinormista. Näitä ovat kannustaminen liikkumisen apuvälineiden säilytystilaratkaisujen toteuttamiseen ja yhteiskäyttöautoilua edistävät asukaspysäköinnin ratkaisutavat.

Lisätietoja: Porvoon kaupunki, Pekka Mikkola, pekka.mikkola@porvoo.fi


Tampere, Tammelan stadion

Tampereella Tammelan stadionin liikkumisen ohjaus on osa koko Tammelan kaupunginosan kehittämistä. Tulevan stadionin yhteyteen ei ole mahdollista rakentaa merkittävää määrää pysäköintitiloja, joten kestävien kulkumuotojen edistäminen on merkittävässä roolissa.

Yksi keskeinen toimenpide on Tampereelle suunnitteilla olevan raitiotien kytkeminen osaksi stadionille saapumisen matkaketjua. Pyöräilijöitä palvelee uusi keskustasta tuleva pyöräilyn laatukäytävä sekä pyöräpysäköinnit stadionin yhteydessä. Muita mahdollisia toimenpiteitä voivat tulevaisuudessa olla myös joukkoliikenne- ja tapahtumalippujen yhdistäminen, liikkumissuunnitelman laatiminen stadionille sekä etäpysäköintien hyödyntäminen.

Lisätietoja: Tampereen kaupunki, Ari Vandell, ari.vandell@tampere.fi


Turku, Kampus-tiedepuisto

Kampus-tiedepuisto -hankkeen suunnittelussa viisaan liikkumisen teema on osana koko alueen kehittämistä. Teema huomioidaan alueen brändäyksen kautta aina visiointivaiheesta liikennettä palvelevan infrastruktuurin, kuten pyöräteiden toteutukseen saakka.

Kampus-tiedepuiston tavoitteena on luoda uusilla verkostomaisilla toimintamalleilla ja toimitavoilla kansainvälisesti kiinnostava ja rohkean kokeileva osaamiskeskittymä, joka on toiminnoiltaan monipuolinen ja logistisesti vetovoimainen.

Kampus-tiedepuisto sijaitsee Turun keskustassa erinomaisten yhteyksien päässä: lentokentälle pääsee paikallisbussilla 20 minuutissa ja kampuksen kulmilta lähtee moottoritie ja tulevaisuudessa toivottavasti myös Tunnin juna Helsinkiin.

Liikkumisen palveluiden kehittämisen kannalta Kampus- ja tiedepuistoalueen toiminnot sijaitsevat merkittävässä liikenteellisessä solmukohdassa. Alueiden ja toiminnallisuuksien suunnittelussa luodaan kehitysalustoja uusille liikenteen ratkaisuille ja palveluille, sisältäen aina myös viimeisen kilometrin.

Lisätietoja: Turun kaupunki, Janne Mustonen, janne.mustonen@turku.fi


Tuusula, Rykmentinpuisto

Tuusulassa Rykmentinpuistoa suunnitellaan saavutettavaksi sujuvasti eri kulkumuodoilla, kestäviä kulkumuotoja priorisoiden. Pyöräilyn laatureitit yhdistävät eri asuinalueita ja joukkoliikenteen solmupisteitä. Pyörien ja autojen liityntäpysäköinti on mahdollista terminaaleissa ja linja-autopysäkeillä.

Viisaan liikkumisen edistämiseksi on ehdotettu useita toimenpiteitä. Esimerkiksi pyöräpysäköinnin määrät ja sijoittelu on määrätty asemakaavassa. Lisäksi autopaikat ovat rakenteellisia sekä keskitettyjä, ja nimeämättömyydestä sekä vuorokäytöstä tulee lievennyksiä pysäköintinormiin. Suunnitelmissa on myös yhteiskäyttöautojen huomioiminen kaavoituksessa sekä automaattinen liikenne.

Lisätietoja: Tuusulan kunta, Heikki Väänänen, heikki.vaananen@tuusula.fiLisätietoja hankkeesta:


Ympäristöministeriö
yliarkkitehti Timo Saarinen,
puh. 0295 250 256, timo.saarinen@ymparisto.fi

Liikennevirasto
ylitarkastaja Seppo Serola,
puh. 029 534 3901, seppo.serola@liikennevirasto.fi

Motiva Oy
kestävän liikkumisen asiantuntija Sara Lukkarinen,
puh. 040 672 1284, sara.lukkarinen@motiva.fi


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 16.2.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.