Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi

Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on lisätä kestävien kulkutapojen käyttöä. Siten kulkutapamuutokset ja kestävien kulkutapojen osuus ovat keskeisiä seurattavia mittareita, joiden avulla voidaan laskea vaikutuksia myös päästöihin, energiankulutukseen, terveyteen ja turvallisuuteen. Suomessa tulisi seurata kansallisella ja seudullisella tasolla kestävän liikkumisen kehitystrendejä ja ohjelma- ja hanketasolla toimenpiteiden vaikutuksia.

Liikkumisen ohjauksen seuranta- ja vaikutustietoja kaivataan työn tuloksellisuuden osoittamiseksi, toiminnan perustelemiseksi ja siten työn jatkuvuuden takaamiseksi. Liikkumisen ohjauksen toiminta on Suomessa nuorta, joten koottua vaikutustietoa ei ole vielä saatavilla. Liikkumisen ohjauksen seurantaa ja vaikutusten arvioinnista teetettiin esiselvitys vuosina 2011 ja 2012. Esiselvityksen perusteella liikkumisen ohjauksessa tulisi käyttää MaxSumo-menetelmää suomalaisiin käytäntöihin sopivaksi.

Työkalu liikkumisen ohjauksen seurantaan ja vaikutusten arviointiin

Seuranta- ja vaikutusten arviointimenetelmän työvälineinä on kaksi taulukkoa, joiden avulla määritetään liikkumisen ohjauksen hankkeen aikana seurattavat asiat, seurannassa käytettävät menetelmät ja seurannan ajoittuminen hankkeessa. Taulukoista muodostuu siten hankkeen seuranta- ja arviointisuunnitelma, joka hankkeen toteuttamisvaiheiden myötä kokoaa seurantatiedot ja tuottaa arvioinnissa tarvittavat tiedot.

Menetelmäkehikkoa kannattaa käyttää kaikissa liikkumisen ohjauksen hankkeissa riippumatta hankkeiden laajuudesta. Menetelmää voivat käyttää kaikki liikkumisen ohjauksen hankkeita toteuttavat toimijat. Lisäksi menetelmää voi käyttää ohjelmien sekä kansallisen ja seudullisen koordinointityön seurannassa ja vaikutusten arvioinnissa.

Käytettävät dokumentit:
Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi (pdf) (916.6 KB)
Taulukko 1 (docx) (15.2 KB)
Taulukko 2 (docx) (17.1 KB)
MaxSumo (xlsx) (40.1 KB)

Ohjeistukset dokumenttien täyttämiseksi:
Taulukko 1 ohjeistus (pdf) (77.5 KB)
Taulukko 2 ohjeistus (pdf) (120.2 KB)

Esimerkkihankkeita taulukoiden käytöstä:
Erään työpaikan työsuhdejoukkoliikennelippu (pdf) (54.4 KB)
HSL alueen Auton vapaapäivä -kampanja (pdf) (44.9 KB)
Joukkoliikenteen testimatkustajakokeilu kahdella työpaikalla (pdf) (79.8 KB)
Uusien asukkaiden markkinointikampanja (pdf) (61.9 KB)
Kulje viisaasti logo


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 13.11.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.