Liikkumisen ohjauksen ohjelma

Liikkumisen ohjaus (eng. Mobility Management) on liikenteen kysynnän hallinnan keino, jolla pyritään edistämään kestävää liikkumista kokonaisuutena pääasiassa tiedollisen ohjauksen ja markkinoinnin avulla.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikennevirasto käynnistivät ensimmäisen Liikkumisen ohjauksen -ohjelman vuonna 2010. Ohjelmassa tuettiin ensisijaisesti liikkumisen ohjaus -toiminnan organisoimista seututasolla.

Vuosina 2012-2013 liikkumisen ohjauksen T&K-hankeohjelmassa kehitettiin toimenpiteitä ja toimintamalleja, joilla vaikutetaan terveydelle, turvallisuudelle, taloudelle ja ympäristölle edullisten kulkumuotojen valintaan. Teemoina nousivat esille erityisesti pyöräilyn ja kävelyn edistäminen ja vapaa-ajan liikkuminen.

Hanke-ehdotuksia liikkumisen ohjauksen T&K-hankehakuun 2012-2013 tuli yhteensä 55 kappaletta. Rahoitettaviksi hankkeiksi niistä valittiin 13 kappaletta. Valintaan vaikuttivat muun muassa teemoitus, hankkeen toteutettavuus ja vaikuttavuus, yhteistyö, työn hyödynnettävyys jatkossa, toiminnan monistettavuus ja laajentamismahdollisuudet sekä innovatiivisuus ja uudet avaukset.

Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on yksin omalla autolla ajamisen vähentäminen, joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn suosion kasvattaminen sekä oman auton entistä järkevämpi käyttö. Liikkumisen ohjaus -toiminta on osa kansallisen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittisen ohjelman ehdotusten toteuttamista.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 20.8.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.