Julkisen lähipalveluverkoston vaikutukset kestävään liikkumiseen – menetelmän kehittäminen vaikutusten arvioimiseksi

Viime vuosina monet kunnat ovat merkittävästi uudistaneet tai uudistamassa julkista palveluverkkoaan. Useissa tapauksissa pienempiä palveluyksiköitä on lakkautettu ja yhdistetty suurempiin, keskeisemmissä paikoissa sijaitseviin yksiköihin. Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset kestävään liikkumiseen (JULKI) -hankkeen tarkoitus on selvittää, millaisia vaikutuksia lähipalveluiden sijoittumisella ja palveluverkon muutoksilla on kestävien kulkutapojen (kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen) käyttöön ja kehittää menetelmä näiden vaikutusten arvioimiseksi.

Hankekuvaus kokonaisuudessaan ja yhteystiedot:
Hankekortti JULKI (pdf) (100.4 KB)

Työssä selvitetään esimerkkitapausten avulla palvelujen siirtymisen vaikutuksia kestävään liikkumiseen kaupunkirakenteeltaan erilaisilla alueilla Helsingin seudulla. Esimerkkikohteet ovat Espoon neuvolaverkko, Meripihkan fysioterapiayksikkö Helsingissä ja Sipoon palveluverkko kokonaisuutena. Espoon ja Helsingin kohteet on valittu kaupungeissa käynnissä olevien palveluverkon muutosten takia. Sipoo edustaa rakenteeltaan hajanaisempaa kehyskuntaa, jonka palveluverkon on vastattava kasvavan asukasmäärän tarpeisiin.

Kesällä 2011 tehtiin kysely espoolaisille neuvola-asiakkaille ja Meripihkan fysioterapia-asiakkaille. Kyselyssä selvitettiin vastaajien matkojen pituuksia, kulkutapoja sekä mahdollisia palveluverkon muutosten vaikutuksia kulkutapaan. Vastauksia saatiin noin 100 kpl sekä Helsingistä että Espoosta.

Kyselylomakkeet:
Kysely neuvoloiden asiakkaille JULKI (pdf) (206.6 KB)

Kysely fysioterapian asiakkaille JULKI (pdf) (203.9 KB)

Kyselytutkimusten lisäksi hankkeessa on tähän mennessä tehty analyysi koulumatkoista, jonka aineistona oli Helsingin työssäkäyntialueen liikkumistutkimuksen (HeHa) varsin laaja henkilöhaastatteluaineisto (N = 3369). Lisäksi on tehty kirjallisuuskatsaus palvelujen saavutettavuuden merkityksestä asuinpaikan valinnassa. Konsulttina työssä toimii Strafica.

Tilannekatsaus:   
JULKIn tilannekatsaus 29.6.2011 (pdf) (67.6 KB)

Tuloksia julkisen lähipalveluverkon kehittämisestä

Tuloskortti JULKI (pdf) (149.9 KB)

Kirjallisuuskatsauksen mukaan asuinpaikan valinnassa on nähtävissä ristiriitaa toiveiden ja todellisuuden välillä. Lähipalveluja ja autosta riippumatonta elämäntapaa pidetään tärkeinä, mutta niistä joustetaan helposti asuinpaikkapäätöksiä tehtäessä.

Lähipalvelut olisi kestävien kulkutapojen käytön kannalta sijoitettava kävelymatkan päähän asiakkaista. Mikäli tämä ei ole muista syistä mahdollista, palvelut pitäisi keskittää monipuolisiin palvelukeskittymiin hyvien joukkoliikenneyhteyksien varaan.

Joukkoliikenneyhteydet, aikataulut, vuorovälit, pysäkkien sijainti, kaluston esteettömyys ja esimerkiksi lastenvaunujen mahtuminen bussiin ovat asiakkaille tärkeitä asioita kulkutapavalintaa tehtäessä. Palveluiden ja joukkoliikenteen suunnittelun yhteen sovittaminen on välttämätöntä, jos halutaan tukea joukkoliikenteen käyttöä palveluihin suuntautuvilla matkoilla.

Selvitys tuottaa lisätietoa palveluiden sijoittumisen merkityksestä ihmisten liikkumiseen. Työn tuloksia voidaan hyödyntää kuntien maankäytön ja palveluverkon suunnittelussa sekä niiden liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa. Työtä voidaan käyttää apuna myös joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien suunnittelussa.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 20.9.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.