Liikkumisen ohjauksen valtionavustus

Liikkumisen ohjausta tuetaan Valtioneuvoston asetuksen (1273/2013) mukaisesti joukkoliikenteen valtionavustuksilla. Liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttaminen. Keinoina tähän ovat tiedollinen valistaminen, markkinointi ja palvelujen kehittäminen.

Tavoitteina liikkumisen ohjauksella on yksityisautoilun vähentäminen sekä joukko- ja kevyen liikenteen suosion kasvattaminen. Liikkumisen ohjauksella siis kannustetaan kestäviin liikkumistottumuksiin.

Avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät ja muut yleishyödylliset yhteisöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt ja yhdistykset. Avustuksen toivotaan edistävän pysyvien toiminta- ja yhteistyömuotojen syntymistä seuduilla ja kunnissa.

Valtionavustusta haetaan vuosittain, ja sen myöntämisestä päättää Liikennevirasto.

Lisätiedot:

Liikennevirasto
yksikön päällikkö Jenni Eskola,
puh. 029 534 3102
jenni.eskola@liikennevirasto.fi

Motiva Oy
asiantuntija Sara Lukkarinen,
puh. 09 6122 5022,
sara.lukkarinen@motiva.fi


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 7.3.2017