Järvenpään kaupungin viisaan liikkumisen koordinoinnin kehittäminen

Toiminnan tavoitteet

Hankkeen ”Järvenpään kaupungin viisaan liikkumisen koordinoinnin kehittäminen” tavoitteena on kehittää kaupungille nykyistä monipuolisempia menettelyjä viisaan liikkumisen edistämiseksi. Järvenpäässä liikkumisen ohjauksen toimintaa ei ole aikaisemmin koordinoitu tai tavoitteellisesti toteutettu. Kehittämistyön aikana selvitetään mitkä olisivat Järvenpäässä toimivat liikkumisen ohjauksen muodot. Esimerkkejä etsitään jo toimivilta alueilta ja olemassa olevista materiaaleista ja niitä soveltaen kehitetään Järvenpään tapa toimia.

Lisäksi työssä hyödynnetään vuonna 2013 valmistuvan liikenneturvallisuussuunnitelman tuloksia, liikenneturvallisuustoimijatyön kokemuksia sekä muuta kaupungin aineistoa ja kaupungille tullutta palautetta esimerkiksi kouluille suunnatusta liikenneturvallisuustyöstä ja pyöräilyreittien kehittämistyöstä.

Hankekuvaus

Kehittämishanke on jaettu osavaiheisiin, joiden tavoitteita on lyhyesti kuvattu seuraavassa.

Liikkumisen ohjauksen materiaalit

Luodaan kaupungille liikkumisen ohjauksen oma ilme ja laaditaan ilmeen mukaiset aineistot. Aineisto sisältää työnantajille suunnatun esitteen, liikkujille suunnatun esitteen, ohjerungon työpaikan liikkumissuunnitelman laatimiseksi sekä kuusi luonnosta kaupungin nettisivuilla julkaistaviksi kestävän liikkumisen artikkeleiksi.

Tapahtumiin osallistuminen. Suunnitellaan vuotta 2014 varten kestävästä liikkumisesta kertovat aineistot Järvenpäässä järjestettävään tapahtumaan, johon liikenneturvallisuustyöryhmä tulee osallistumaan.

Asiantuntijatyöpaja

Järjestetään yhdessä Järvenpään liikenneturvallisuustyöryhmän ja Hyvinkään kaupungin Askelryhmän kanssa yhteinen työpaja. Työpajan tavoitteena on jakaa kokemuksia liikkumisen ohjauksen työstä ja oppia Hyvinkäällä pitkäjänteisesti tehdystä työstä.

Asiantuntijaluennot

Järjestetään yhdessä liikenneturvallisuustyöryhmän kanssa asiantuntijaluentoja. Luennot toimivat kaupungin henkilökunnalle koulutustilaisuutena. Luennoilla pyritään vaikuttamaan erityisesti siihen miten liikkumisen ohjauksen asiaa tuodaan eri tilaisuuksissa ja aineistoissa esille.

Yhteistyön periaatteet

Selvitetään Järvenpään aktiivisten yhdistysten ja seurojen kanssa yhteistyömahdollisuudet kestävän liikkumisen tukemisessa. Mahdollisia toimenpiteitä voisivat olla esim. harrastusten yhteiskuljetuksiin liittyvä viestintä, harrastuspaikkojen ja harjoituspaikoille vievien turvallisten ja toimivimpien reittien esittäminen kartalla tai nykyisin harrastuskuljettajina toimivien vanhempien oman liikkumisen edistäminen (esimerkiksi urheiluseurojen liikkuva perhe -kampanja).

Saavutettavuusanalyysi

Tehdään saavutettavuusanalyysi erikseen sovittaville Järvenpään palveluille. Lopputuloksena saadaan saavutettavuusvyöhykkeet palveluille ja karttaesitys saavutettavuudesta jalan ja pyörällä.

Nettipalveluiden hyödyntäminen. Selvitetään kestävää liikkumista edistäviä nettipalveluja ja suunnitellaan niiden hyödyntäminen jatkossa.

Liikennekäärmepeli. Toteutetaan liikennekäärmepeli kahdella ala-asteella. Kampanjan tarkoituksena on kannustaa lapsia ja vanhempia kulkemaan koulumatkansa turvallisesti, terveellisesti ja ympäristöystävällisesti.

Toimintasuunnitelma 2014. Laaditaan Järvenpäälle kestävän liikkumisen edistämisen toimintasuunnitelma, joka yhdistetään osaksi liikenneturvallisuustyöryhmän toimintasuunnitelmaa.

Toiminta-alue: Järvenpään kaupunki

Yhteistyöosapuolet: Järvenpään liikenneturvallisuustyöryhmä, Järvenpäässä toimivat yhdistykset ja seurat, Järvenpään koulut, Hyvinkään kaupunki

Kohderyhmät: kaikki järvenpääläiset

Hankkeen toteuttavat Järvenpään liikenneturvallisuustyöryhmän ohjauksessa Destia Oy ja Ramboll Finland Oy.

Valtionavustushankkeen esittely
Liikkumisen ohjaus Järvenpää (pdf) (235.3 KB)

Yhteyshenkilö:
Sari Piela
sari.piela@jarvenpaa.fi


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 21.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.