Kuopio: Savilahden kampus- ja työpaikka-alueen liikkumisenohjaus

Tavoite

Savilahden alueen Liikkumisen ohjaus -hankkeessa on tarkoituksena kartoittaa alueella työskentelevien ja opiskelevien liikkumistottumuksia ja selvittää mitä esteitä viisaalle liikkumiselle on olemassa. Lisäksi tavoitteena on laatia konkreettinen toimenpidesuunnitelma hankkeessa mukana olevien tahojen kiinteistöissä tehtävistä viisaan liikkumisen esteiden poistoista.

Hankkeen jatkotyönä on tarkoitus laatia hankkeessa kerättävän taustatiedon pohjalta toimenpidesuunnitelma myös kaupungin liikenneympäristössä olevien esteiden poistosta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on löytää mahdolliset joukkoliikenteen käyttöä estävät seikat.

Hankkeessa laaditaan Savilahden alueen toimijoille yhteinen liikkumissuunnitelma, jota jokainen hankkeeseen osallistuva taho voi soveltaa oman toimintansa mukaan. Hankkeen tavoitteena on synnyttää kaupungin, Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja toimitilaoperaattori Technopoliksen välille yhteistyötä, jonka myötä erityisesti Savilahden alueen toiminnot synnyttäisivät nykyistä vähemmän moottoriajoneuvoliikennettä. Hankkeessa luodaan yhteistoimintamalli eri osapuolien välille niin, että jatkossa voitaisiin yhdessä eri toimijoiden toimesta järjestää suuremmalle kohderyhmälle toteutettavia kampanjoita.

Hankkeen aikana erityisenä tavoitteena on saada viisaalle liikkumiselle myönteistä julkisuutta kutsumalla laajasti mediaa mukaan hankkeessa järjestettäviin työpajoihin ja yleisötilaisuuksiin. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan erityisesti alueen oppilaille ja työntekijöille suunnattu kampanja, jota voidaan vuosittain kehittää ja laajentaa.

Hankkeen vaikutuksia arvioidaan määräajoin uusittavan liikkumiskyselyn avulla seuraten erityisesti alueella työskentelevien ja opiskelevien liikkumistottumuksien muutoksia. Lisäksi tarkoituksena on muodostaa hankkeen eri osapuolista koostuva seurantaryhmä, jonka tehtävänä on seurata toimenpidesuunnitelman toteutumista ja järjestää vuosittaiset viisaan liikkumisen kampanjat. Lisäksi Savilahden alueen ympärillä jo nykyään tehtäviä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennelaskentoja jatketaan ja tarvittaessa kehitetään. Myös alueen linja-autopysäkkien nousijamääriä seurataan.

Hankkeeseen palkattiin projektityöntekijäksi/koordinaattoriksi insinööriopiskelija Jari von Becker, jonka tehtävänä on toteuttaa laaja kysely analyyseineen, laatia suunnitelmat eri kiinteistöille viisaan liikkumisen esteiden poistamisesta ja suunnitella Savilahden alueen ensimmäinen liikkumisenohjaus-kampanja. Koordinaattorin tehtävänä on hoitaa tarvittava yhteydenpito eri osapuolten välillä, käydä keskustelua alueen toimijoiden kanssa ja valmistella osaltaan hankkeen raportointia. Koordinaattorin työtä ohjaa ja hänen taustatukenaan toimii hankkeeseen osallistuvista tahoista koottava ohjausryhmä.

Yhteyshenkilö:
Paula Liukkonen
paula.liukkonen@kuopio.fi


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 21.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.