Liikkumisen ohjaus Kainuussa ja Koillismaalla

Tavoite

Hankkeessa haetaan keinoja sisällyttää liikkumisen ohjaus osaksi Kainuun ja Koillismaan liikenneturvallisuustoimijatöitä. Tarkoitus on hakea organisointimallia kuntien liikkumisen ohjaukselle osana liikenneturvallisuustyötä. Pääpaino on harvaan asuttujen alueiden liikkumisen ohjausmallien löytämisessä.

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on viedä liikkumisen ohjauksen toimintatavat kuntien organisaatioon. Työn tavoitteina ovat jatkuvuuden turvaaminen sekä seurannan varmistaminen toimivien organisaatioiden kautta. Yksi keskeinen osa-alue on saada kuntiin nimettyä ja perehdytettyä liikkumisen ohjauksen yhdyshenkilöt.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä on vaikuttaa liikkumisen valintoihin kuntien organisaation tasolla. Työtä tehdään kuntien liikenneturvallisuusryhmissä, ja sitä kautta kohderyhmänä ovat Koillismaan ja Kainuun kuntien alueella asuvat.

Toimenpiteet koostuvat neljästä erillisestä kokonaisuudesta

Esiselvitysvaiheessa sitoutetaan seudulla toimivat tahot. Nykytilavaiheessa kartoitetaan liikkumisen ohjauksen osaamista kuntasektorilla sekä haetaan kuhunkin kuntaan sopivia organisointi- ja toimintatapoja. Tässä työvaiheessa kartoitetaan tehty liikkumisen ohjauksen työ ja valmiudet kehittämiseen.

Osaamisen kehittämisvaiheessa rakennetaan yhdyshenkilöverkosto, joka vastaa kuntapuolella liikkumisen ohjauksen sisällyttämisestä kunnan toimintaan. Tässä työvaiheessa järjestetään alueelliset koulutustilaisuudet sekä rakennetaan olemassa oleviin toimijaportaaleihin tietopankki liikkumisen ohjauksen työkaluista. Toimijatyön kautta on olemassa valmis organisointimalli, jonka kautta pystytään pienessä mittakaavassa tekemään käytännön työtä kestävien liikkumisen valintojen edistämiseksi.

Suunnittelun osalta nostetaan yhteiseen toimintasuunnitelmaan konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia haja-asutusalueelle sopivia liikkumisen ohjauksen toimintamalleja ja toimenpiteitä. Ehdotuksia käsitellään yhdessä kuntien kanssa. Kummallekin toimija-alueelle laaditaan yksi organisaatiokohtainen toimintasuunnitelma liikkumisen ohjauksen edistämiseksi. Laadittavat suunnitelmat toimivat malleina muille kunnille ja organisaatioille haja-asutussalueen liikkumisen ohjauksen suunnitelmasta. Joitakin liikkumisen ohjauksen toimia voidaan järjestää jo suunnittelutyön aikana syksyllä 2013.

Kuntien toiveesta tärkeä osa työtä on rakentaa malli tulevasta liikkumisen ohjauksen työstä. Malli sisältää yhdyshenkilöverkoston, kuntakohtaiset toimintamallit ja organisointimallit kustannusarvioineen.

Kainuun seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Yhteyshenkilöinä toimivat alueen liikenneturvallisuustoimijat:

Kainuu:
Noora Airaksinen
noora.airaksinen@sito.fi
puh. 0400 922 372

Koillismaa:
Teemu Kinnunen
teemu.kinnunen@ramboll.fi
puh. 050 336 9689


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 21.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.