Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Työn tavoitteena on toteuttaa Mikkelin seudulle viisaan liikkumisen suunnitelma, joka yhdistää tehokkaasti liikenteen eri osa-alueet: liikenneturvallisuuden, kestävän liikkumisen ja liikenneympäristön kehittämisen. Samalla haetaan toimintamalleja, joilla mahdollistetaan liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvän vuorovaikutuksen tehokas hyödyntäminen viisaan liikkumisen edistämistyössä. Työssä mukana ovat Mikkelin kaupunki sekä Juva, Kangasniemi, Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala.

Tavoitteena on erityisesti lisätä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksia sekä tarkastella joukkoliikenteen palvelutasoa seudulla. Hankkeen painopiste on vuorovaikutuksessa koko suunnitteluprosessin ajan. Hankkeessa halutaan varmistaa, että tulevaisuudessa viisaan liikkumisen edistäminen näkyy seudun ja kuntien päätöksenteossa sitovina tavoitteina, konkreettisina hankkeina ja riittävänä resursointina eri hallinnonaloilla. Toimenpiteet tulee saattaa luontevaksi osaksi kuntien ja seudun arkityötä.

Työn aikana pääasiallisena kohderyhmänä ovat päättäjät ja kunnan virkamiesjohto, jotka halutaan perehdyttää viisaan liikkumisen edistämistyöhön. Heidän kauttaan työ tavoittaa jatkossa kaikki seudun asukkaat.

Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä:
  • Nykytilaselvitys.
  • Kuntakohtaiset päättäjien ja viranhaltijoiden perehdyttämistilaisuudet, joiden pohjalta määritellään tavoitteet ja toimintalinjat viisaan liikkumisen työhön.
  • Seudullinen työpaja kuntien hallintokunnille. Suunnitellaan toimintamalleja ja työkaluja kestävän liikkumisen edistämistyöhön.
  • Valittujen toimintamallien hyväksyttäminen kuntien päätöksentekoelimissä.
  • Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden suunnittelu.
  • Kuntakohtaiset tilaisuudet sekä kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävien määrittely liikenneympäristön toimenpidesuunnittelun yhteydessä.
  • Vuorovaikutus asukkaiden suuntaan (muun muassa kysely, esteettömyyskierrokset, tiedotteet).
  • Raportointi.
Hankkeen seuranta ja vaikutusten arviointi liitetään osaksi seudun liikennejärjestelmän tilan seurantaa, joka suunnitellaan ja käynnistetään vuoden 2013 aikana seudullisen liikennejärjestelmäkoordinaattori-hankkeen yhteydessä. Tuloksia seurataan jatkossa muun muassa säännöllisesti toistettavien liikkumiskyselyjen pohjalta. Toimenpiteiden toteuttamisen raportointi liitetään osaksi seudullisen liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuustyön vuosiraportointia.

Mikkelin Seudun Viisas liikkuminen (pdf) (1 MB)

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

Tilaaja:
Mikkelin kaupunki
Liisa Heikkinen, liikenneinsinööri
liisa.heikkinen@mikkeli.fi,
puh. 015 194 2526

Toteuttaja:
Sito Oy
Laura Mansikkamäki, projektipäällikkö
laura.mansikkamaki@sito.fi,
puh. 020 747 6583

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 21.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.