Rahoitettavat hankkeet 2018

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset vuodelle 2018 on myönnetty. 

Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 50 kappaletta, joista seuraavat 31 hanketta saivat avustusta:

LO 2018 valtionavustushankkeet (pdf) (428.4 KB)


Valtionavustushankkeet 2018


HAKIJA
YHTEYSHENKILÖ
KUVAUS
 HANKKEISSA VALMISTUNEET MATERIAALIT
Espoon kaupunkiMikko KangasmäkiEspoon kaupunkisuunnittelukeskus  muuttaa vuoden 2018 aikana uusiin toimitiloihin Espoon keskuksesta Otaniemeen. Tavoitteena on työntekijöiden liikkumistottumuksien kehittäminen muuton yhteydessä.
Espoo_Hanke-esittely (pdf) (214.7 KB)

Imatran kaupunki IPäivi PekkanenAsemattomien kaupunkipyörien pilotti.
Imatran kaupunki asemattomat kaupunkipyörät (pdf) (295.1 KB)

Imatran kaupunki IIPäivi PekkanenTavoitteena on edistää pyöräliikennettä Imatralla laatimalla suunnitelma ”Pyöräliikenteen kehittämisen suunnat Imatralla”. 
Imatran kaupunki Pyöräliikenteen_kehittämisen_suunnat (pdf) (563.6 KB)

JAPA ryAnna SarkkinenTavoitteena on viisaan liikkumisen edistäminen Keski-Suomessa sekä laajemmin koko valtakunnan tasolla, pyrkien erityisesti kevyen liikenteen kulkutapaosuuksien lisäämiseen.
JAPA_Hanke-esittely (pdf) (671.2 KB)

Joensuun kaupunkiJarmo TihmalaTavoitteena on tunnistaa työmatkapyöräilyn kannalta potentiaalisimmat kohderyhmät ja tarvittavat kannustimet, herättää asukkaat ja työnantajat pohtimaan mahdollisuuksien työmatkapyöräilyn lisäämiseen ja tuottaa paikallisesti ja valtakunnallisesti hyödynnettävissä olevia suosituksia eri toimijoille työmatkapyöräilyn edistämiseksi.
Joensuun kaupunki työmatkapyöräilyn toimenpideohjelma_hanke-esittely (pdf) (676.6 KB)

Joensuun seudun Leader -yhdistysAntero LehikoinenHankkeessa tarkastellaan liikkumista outokumpulaisten kylien ja lähiyhteisöjen näkökulmista. Tavoitteena on tuoda Outokummun maaseudun asukkaille tietoja erilaisista liikkumisen vaihtoehdoista, ideoida yhdessä ja ottaa käyttöön asukkaille sopivia kestävää liikkumista tukevia käytäntöjä.  
Joensuun seudun Leader -yhdistys (pdf) (556 KB)
Puolivuotisraportin materiaalia
Jyväskylän kaupunkiKati KankainenOsatehtävät:
1. Fiksun liikkumisen kokonaisvaltaisen brändin rakentaminen ja visuaalisen ilmeen jalkauttaminen.
2. Liikkumisvalintojen nostaminen osaksi työnantajaimagoa: Työpaikkojen liikkumisen ohjaus ja toimenpiteiden vaikutusten seuranta 3. Liikkumisen ohjauksen seurannan kehittäminen ja kulkutapaosuuksien mittaaminen
Jyväskylä_Hanke-esittely (pdf) (893 KB)
Puolivuotisraportin materiaalia
Järvenpään kaupunkiSari PielaTavoitteena on laatia Järvenpäähän kokonaisvaltainen pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma, jolla vahvistetaan ja ankkuroidaan pyöräilyn asema niin liikennepolitiikassa kuin liikenteen ja maankäytön suunnittelussa erityisesti keskustan kehittämisen kannalta. 
Projektiesittely_Järvenpää (pdf) (263 KB)

Kalajoen kaupunkiAnnukka TakaloMatkailukohteen kestävän liikkumisen edistämisen sekä toimintamallit matkailualan toimijoille ja kaupungille. 
Kalajoen kaupunki esittely (pdf) (803.7 KB)

Keski-Suomen liittoHanna KunttuTavoitteet:
1. Käynnistää liikkumisen ohjauksen työ Jämsän, Keuruun, Saarijärven, Viitasaaren ja Äänekosken kaupungeissa
2. Laatia realistiset kaupunkikohtaiset toimintasuunnitelmat tuleville vuosille
3. Sitouttaa päätöksentekijät, viranhaltijat ja sidosryhmät kuten yhdistykset ja yritykset suunnitelmien toteuttamiseen
4. Laatia seurantamalli, jolla voidaan seurata toiminnan vaikuttavuutta
5. Pilotoida erilaisia liikkumisen ohjauksen toimintatapoja 
Keski-Suomen liitto projektiesittely (pdf) (266.1 KB)
Puolivuotisraportin materiaalia
Kiinteistöliitto ryJukka KeroTavoitteena on:
- Kartoittaa asunto-osakeyhtiöiden tulevaisuuden kestävään liikkumiseen liittyviä näkemyksiä, tarpeita ja mahdollisuuksia.
- Lisätä asunto-osakeyhtiöiden tietoisuutta uusista liikkumisen ratkaisuista ja nostaa niitä keskusteluun asunto-osakeyhtiöiden hallituksissa ja yhtiökokouksissa.
- Strategiatyöllä tukea Kiinteistöliiton linjauksia kestävän liikkumisen edistämisessä. Tunnistetaan myös mahdolliset tutkimustarpeet ja Kiinteistöliiton jatkotoimenpiteet asiassa.
- Tunnistaa toteuttamiskelpoisia käytännön keinoja, joilla asunto-osakeyhtiöt voivat edistää kestävää liikkumista ja varautua tulevaisuuteen.
Kiinteistöliitto_Hanke-esittely (pdf) (149.8 KB)

Kouvolan kaupunkiTimo MartikainenHakemus koostuu kahdesta erillisestä osasta, joista osa 1 on Kotkan kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettava kevyen kaupunkipyöräjärjestelmän pilotointi ja osa 2 sisältää Kouvolan kaupungin omat toimenpiteet.  
Kouvolan kaupunki liikkumisen ohjaus (pdf) (368.1 KB)

Kuopion kaupunkiPaula LiukkonenHankkeen tavoitteena on lisätä Kuopion kaupungin asiantuntijoiden ja asukkaiden tietämystä pyöräilyn edistämisen mahdollisuuksista ja sitoa pyöräilyn edistämistyö vahvemmin osaksi Kuopion viisaan liikkumisen kokonaisuutta.  
Puolivuotisraportin materiaalia
Lahden kaupunki IPäivi MaisonlahtiLahden kaupungin tavoitteena on edistää kestävää liikkumista kaupungin henkilökunnan työmatkoilla. Tämän lisäksi työssä etsitään toimivia tapoja edistää kestävää liikkumista kaupunkikonserniin kuuluvissa yrityksissä ja yhteisöissä.  
Lahden kaupunki työmatkat (pdf) (264.5 KB)

Lahden kaupunki IIKatja SuhonenTyön tavoitteena on lyhyellä aikavälillä nostaa työsuhdematkalipun suosiota tekemällä siitä käyttäjille houkutteleva ja helppo keino tukea työntekijöiden viisasta työmatkaliikkumista. Konkretisoituna työn tavoitteena on työsuhdematkalippu-tuotteen kehittäminen käyttäjäystävälliseksi ja sen tunnettavuuden lisääminen.
Lahti_Hanke-esittely (pdf) (151.6 KB)
Puolivuotisraportin materiaalia
Lohjan kaupunkiSeppo LötjönenTyön tavoitteena on laatia Lohjan kaupungille pyöräilyn edistämisohjelma
Lohjan kaupunki esittely (pdf) (449.8 KB)

Loviisan kaupunkiMarkus LindroosLiikkumisen palveluiden ja joukkoliikenteen kehittäminen asukkaita osallistamalla.
loviisan_joukkoliikennehankes (pdf) (531.6 KB)
Puolivuotisraportin materiaalia
Pirkkalan kuntaVesa VanninenTyössä laaditaan Pirkkalaan kuntakohtainen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma tai viisaan liikkumisen suunnitelma
Pirkkalan kunta Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (pdf) (677.9 KB)

Plattform ryTommi LempinenLuodaan brändikokemukseltaan uudenlainen ja käyttäjänäkökulmasta korkeatasoinen runkolinjatyyppinen kimppakyytijärjestelmä maaseutu- ja taajamatyyppiseen sekaympäristöön. 
Platform Ry Liikkumisen ohjaus (pdf) (4.1 MB)

Porvoon kaupunkiHanna Linna-VarisHankkeen tavoitteena on osallistaa kuntalaiset yhdessä kehittämään kevyen liikenteen ympäristöjä osaksi yhteistä kaupunkitilaa kohteiden nimeämisen, katutaiteen ja julkisuuden avulla siten, että erityisesti pyöräily nousee esille houkuttelevana kulkutapana. 
Porvoon kaupunki (pdf) (875.4 KB)

Pyöräliitto ry IMartti TulenheimoPyöräliiton Pyöräilevä perhe –hanke esittelee lapsiperheille kestävää ja helppoa liikkumista. Hanke pyrkii nostamaan valtavirran tietoisuuteen, miten uudenlaiset tavarapyörät helpottavat perheiden arjenhallintaa. Hanke kannustaa kakkosauton sijaan tavarapyörän hankintaan. Perheille osoitetaan samastuttavien esikuvien kautta kestävän ja helpon liikkumisen malli, joka perustuu erilaisten kestävien liikkumismuotojen toisiinsa yhdistelyyn. 
Pyöräliitto Pyöräilevä perhe 2018 (pdf) (3 MB)

Pyöräliitto ry IIMartti TulenheimoValtakunnallinen Pyöräilytalvi-hanke tavoittelee pyöräliikenteen ympärivuotisen osuuden kasvattamista Suomessa. Päämääränä on nostaa pyöräliikenteen ympärivuotista arvotusta maassamme markkinoinnin, viestinnän ja tiedollisen ohjauksen keinoin Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnalliseen toimenpideohjelmaan tukeutuen. 
Pyöräliitto Pyöräilytalvi 2018 (pdf) (4.5 MB)

Rauman kaupunkiRiikka PajuojaTavoitteena laatia kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien, yritysten, oppilaitosten ja teollisuuden toimijoiden kanssa yhteiset näkemykset ja tavoitteet (=teesit) Rauman kaupungin liikenteen kehittämisestä ja kehityssuunnasta. Tavoitteena lisäksi osallistaa kaupungin päättävässä asemassa olevia henkilöitä sidosryhmätyön keinoin kiinnostumaan ja tukemaan kestävän liikkumisen tavoitteita.
Rauman kaupunki (pdf) (671.7 KB)

Rovaniemen kaupunkiAku RaappanaTyön tavoite on löytää keinot edistää kestävää liikkumista pienillä ”ruohonjuuritason” toimenpiteillä eli löytää ne keinot miten kunnat voisivat eri hallintokuntien toiminnassa edistää kestävän liikkumisen ratkaisuja. Keskeisessä roolissa kuntien työssä on koulutus-, valistus- ja tiedotustyön organisointi ja kehittäminen niin, että kestävän liikkumisen edistämisestä tulisi luonnollinen ja motivoiva osa kuntien toimintamalleja.  
Rovaniemen kaupunki esittely (pdf) (556.8 KB)

Tampereen kaupunki ISanna OvaskaTyössä tavoitellaan pysyviä kulkutapamuutoksia ja yksityisautoilun vähentämistä lapsiperheissä arjen päivähoito- ja työmatkoilla. Tällä hankkeella ja siinä tavoiteltavalla näkyvyydellä pyritään vaikuttamaan siihen, että pyörällä liikkumisesta tulisi lapsiperheille normaali, sujuva tapa. 
Tampereen kaupunki päiväkodit (pdf) (462.4 KB)
Puolivuotisraportin materiaalia
Tampereen kaupunki IIHeljä AarnikkoViime vuonna Tampereella käynnistyneen rakentamisen aikaisen liikkumisen ohjauksen hankkeen ensimmäiset tulokset ovat olleet rohkaisevia. Tampereen kaupungin tavoitteena on jatkaa määrätietoisesti rakentamisen aikaisen kestävän liikkumisen edistämistä ja liikkumisen ohjauksen toteutusta. 
Tampere_Hanke-esittely (pdf) (1.2 MB)
Puolivuotisraportin materiaalia
Turun kaupunki ILauri JorasmaaTyössä kehitetään, kokeillaan ja otetaan käyttöön joukkoliikenteen häiriönhallintaprosesseja. Joukkoliikenteen häiriönhallintaprosessit ovat integroitu osaksi joukkoliikennejärjestelmää, edistävät kestävää liikkumista ja ovat suunnattu suoraan joukkoliikennepalvelujen kuluttajille. 

Turun kaupunki IITopias PihlavaHankkeen tavoitteen on joukkoliikennelipun yhdistäminen tapahtumalippuun.
Turun kaupunki Föli (pdf) (141.9 KB)

Tuusulan kuntaHeikki VäänänenTuusulan pyöräilybrändin kehittäminen
Tuusulan kaupunki pyöräilybrändin_kehittäminen_hanke-esittely (pdf) (306.7 KB)

Vaasan kaupunkiJaakko LöytynojaTavoitteena on lisätä:
1. asukkaiden joukkoliikenteen käyttöä ja suosiota sekä vähentää yksityisautoilua
2. asukkaiden tietoisuutta viisaasta liikkumisesta markkinoimalla ja osallistamalla asukkaita sekä lisätä liikkumisen viisaan liikkumisen kulkumuotojen käyttöä
3. työmatkapyöräilyä Vaasassa
Puolivuotisraportin materiaalia
Varsinais-Suomen liitto / ValoniaPaula VäisänenHankkeen toimenpiteet edistävät seuraavia teemoja: kestävää liikkumista edistävien, kuluttajille suunnattujen liikkumispalveluiden kokeilu, kehittäminen ja käyttöönotto, kestävän liikkumisen kokonaisvaltainen suunnittelu seudulla sekä uudet, innovatiiviset, tavoitteelliset ja käyttäjiä osallistavat tavat tehdä kestävän liikkumisen markkinointia, viestintää ja kampanjointia. 
Valonia Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2018 (pdf) (312.9 KB)
www.liikennevirasto.fi/liikennejarjestelma/suunnittelu/liikkumisen-ohjaus/liikkumisen-ohjauksen-valtionavustus

Motiva avustaa Liikennevirastoa liikkumisen ohjauksen valtionavustusprosessissa.  Valtionavustusten myöntämisestä päättää Liikennevirasto.

Liikennevirasto_logo_Fin_Screen_RGB


Sivua päivitetty viimeksi 26.10.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.