Rahoitettavat hankkeet 2017

Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen t&k -rahoitusta myönnettiin vuonna 2017 yhteensä seitsemälle hankkeelle. Lisätietoja hausta Liikenneviraston verkkopalvelusta.

Hankkeita rahoittivat Liikennevirasto, Sitra, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma. Hakuprosessia koordinoi rahoittajien toimeksiannosta Motiva.


Rahoitettavat hankkeet


HANKE
TOTEUTTAJA
KUVAUS
HANKKEISSA VALMISTUNEET MATERIAALIT
Sähköavusteisten älykkäiden polkupyörien pilotointi ja toimintakäytäntöjen luominenHAMK

Tavoitteena oli arjen matkaketjujen sujuvoittaminen suunnittelemalla sekä pilotoimalla aseman/matkakeskuksen ja työpaikan väliseen liikkumiseen sähköavusteisen polkupyörän avulla toimiva malli.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa luotiin käyttäjälähtöinen toimintamalli. Toimintamallia testattiin pilotin aikana kumppaniyritysten kanssa. Matkakeskukseen runkomatkan ja last mile/miles liityntämatkan solmuun kehitettiin palvelukonsepti kumppanipyörähuoltoyrityksen kanssa. Uusi kehitettävä palvelu oli runko-liityntäsolmun sydän ja uuden palvelun ydinpiste. Suunnitteluvaiheen aikana tarkasteltiin mahdollisuuksia hyödyntää yksinkertaista digitalisaatiota, joka herättää kiinnostusta ja parantaa käyttäjäkokemusta. Pilottiyritykset ja pilottiin mukaan lähtevien yritysten työntekijät sitoutettiin hankkeeseen ottamalla heidät mukaan jo suunnitteluvaiheeseen, joka toteutettiin co-design menetelmällä. Hankkeen toiminta-alue oli pilotin osalta Riihimäki.


 
Työpaikkojen viisaan liikkumisen markkinapaikan ja palvelu- ja tuotekokeilujen toimintamallin kehittäminenHelsingin seudun liikenne

Hankkeen tavoitteena oli kehittää HSL-alueen työnantajille suunnattu viisaan liikkumisen markkinapaikka sekä palvelu- ja tuotekokeilujen toimintamalli. Toteutus tehtiin yhteistyössä HSL:n asiakasohjelman kumppaneiden ja viisaan liikkumisen palveluita tarjoavan konsultin kanssa.

Kehitetty toimintamalli mahdollistaa työpaikoille erilaisten liikkumisen palvelujen ja tuotteiden kokeilemisen helposti, edullisesti ja ilman pitkäaikaisia sitoumuksia. 

Viisaan liikkumisen markkinapaikka ja kokeilujen toimintamalli tulivat osaksi HSL:n Viisaan liikkumisen palveluja. HSL toimii markkinapaikalla fasilitaattorina eli palvelun tarjoajien ja asiakasyritysten yhdistäjänä. HSL tarjoaa jatkossakin työnantajille maksuttoman nk. starttipaketin eli työmatkakyselyn Työmatkalaskurilla parhaiden ratkaisujen löytämiseksi, sekä maksuttomat matkakortit osaksi kokeilupalvelua. Liikkumispalvelukumppanit tarjoavat markkinapaikalla tuotteitaan (esim. sähköpyöriä, yhteiskäyttöautoja) ja liikkumispalvelukonsultti kokeilupalvelun toteuttamista.
 HSL-viisaan liikkumisen markkinapaikka yrityksille

hslkokeilu.blogspot.fi

Viisan liikkumisen markkinapaikka_loppuraportti (pdf) (1.1 MB)

Verkkouutinen
Alueellisen toimintamallin pilotointi: Viisaan liikkumisen tulkkiLahden seudun liikenne

Hankkeen tavoitteena oli luoda pysyvä yhteistyön toimintamalli Lahden kaupungin ja Lahdessa olevien työpaikkojen välille viisaan liikkumisen edistämisessä, sekä saada yhä useampi lahtelainen yritys aloittamaan viisaan liikkumisen edistäminen omassa organisaatiossaan. Hanke pyrki laajentamaan ja vahvistamaan olemassa olevaa työpaikkayhteistyötä ja juurruttamaan viisaan liikkumisen edistämisen pysyväksi osaksi lahtelaisten yritysten toimintakulttuuria.

Toimenpiteinä luotiin yritysten yhteistyölle ja keskustelulle säännöllinen keskustelufoorumi ja tapaamispaikka, sekä osallistettiin ja kannustettiin työpaikkoja toteuttamaan konkreettisia viisaan liikkumisen toimia ideointi-kilpailun avulla. Foorumi koostui kahdesta vuosittaisesta seminaarista ja 2-3 vuosittaisesta uutiskirjeestä. Ideointi-kilpailussa parhaat viisasta liikkumista edistävät ideat palkittiin viisaan liikkumisen tulkin avulla ja pienellä rahallisella kulukorvauksella.
 Viisaan liikkumisen tulkki_Loppuyhteenveto (pdf) (974.1 KB)

VILKE-kortit

Verkkouutinen
Työasiamatkat joukkoliikenteellä – MaaS-palvelu yrityskäyttöönTuup

Projektissa tarkoituksena oli tutkia, kehitettää ja kokeilla yhdessä Tuup Oy:n, Mobinet Oy:n, If-vakuutusyhtiön, VR:n, HSL:n ja Turun Fölin kanssa MaaS-palvelua, joka edistää joukkoliikenteen käyttöä työasiamatkoilla. Tarkoitus oli oppia, miten eri liikkumispalvelut yhdistävä sovellus vaikuttaa työasiamatkojen kulkutapavalintoihin: millainen sen pitää olla, jotta se olisi sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta houkutteleva.

Tuupin sovelluksen tarkoitus oli mahdollisuus ostaa matka, jossa junamatkaan yhdistyy Tuupin kehittämä uusi kutsuperusteinen Kyyti-halpataksipalvelu Leppävaaran juna-asemalta Ifin Espoon konttorille. Eri käyttäjät myös yhdistyvät samaan kyytiin heidän matkustaessaan samaan aikaan samalla reitillä. Junamatkaan oli tarkoitus olla mahdollista yhdistää myös HSL:n ja Föli:n matkoja.

Hanke toteutettiin suunnitellusti teknisistä syistä johtunutta sovelluksen pilotointia lukuun ottamatta.
 Työasiamatkat joukkoliikenteellä_MaaS -palvelu yrityskäyttöön_Loppuraportti (pdf) (540.8 KB)
Sähköinen työkalu työpaikoille viisaan liikkumisen suunniteluun, toteutukseen ja arviointiin UKK-instituuttiViisas liikkuminen eli kestävien kulkumuotojen käyttö työmatkoilla vaikuttaa myönteisesti liikenteeseen, ympäristöön ja työntekijöiden terveyteen. Työpaikat ovat tärkeä viisaan työmatkaliikkumisen edistämisen toimintaympäristö, koska peräti viidennes suomalaisten päivittäisistä matkoista liittyy työhön ja työasiaan. Suomalaisilla työpaikoilla viisasta työmatkaliikkumista edistetään kuitenkin vielä melko vähän; esteitä ovat muun muassa osaamisen ja resurssien puute. Esteiden vähentämiseksi UKK-instituutti kehitti yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa sähköisen työkalun, jonka avulla työpaikat voivat edistää työntekijöiden viisasta liikkumista. Kehittämisen taustalla oli UKK-instituutin KÄPY-tutkimukseen (www.ukkinstituutti.fi/kapy) suunniteltu paperinen versio. Sähköisen työkalun kehittäminen käynnistyi helmikuussa ja sen toimivuutta, käytettävyyttä ja hyväksyttävyyttä testattiin erilaisissa työpaikoissa toukokuussa. Lopullisen muotonsa työkalu sai käyttäjäkokemusten perusteella syksyllä 2017. Tietoa työkalusta levitettiin markkinoinnin ja viestinnän avulla maaliskuusta 2017 alkaen. Työkalun esittelyvideo

Viisaan liikkumisen työpaikka -seminaari 14.12.2017

Verkkouutinen
Työpaikan liikkumissuunnitelman hyödyt Valpastin Oy

Liikkumissuunnittelua markkinoidaan työpaikoille esimerkiksi sairauspoissaolojen vähentymisellä sekä työterveys-, pysäköinti- ja matkustuskulujen pienenemisellä. Tässä työssä etsittiin mittareita, joiden avulla näitä hyötyjä päästään arvioimaan euromääräisesti. Mitä selkeämmin työpaikalla voidaan kertoa liikkumissuunnitelman toimenpiteiden euromääräisistä vaikutuksista, sitä todennäköisemmin saadaan mukaan oikeat tahot ja toimenpiteitä päästään toteuttamaan.

Hankkeessa oli mukana kaksi työpaikkaa: Elisa Oyj ja Kangasalan kunta. Työpaikoilla toteutettiin työmatkakyselyt ja tulostyöpajat sekä laadittiin liikkumissuunnitelmat. Työpaikalta saatujen lähtötietojen ja erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia arvioimalla tehtiin takaisinmaksuajan arviointi.

Hankkeen avulla saatiin vastauksia kysymyksiin: Kuinka kannattava sijoitus liikkumissuunnitelma tai sen toimenpiteet ovat? Kuinka nopeasti liikkumissuunnittelu maksaa itsensä takaisin? 
Loppuraportti: Liikkumissuunnitelman hyödyt euroina

Verkkouutinen
Kimppa-autoilulla kestävämpää työmatkaliikennettäVediafi Oy

Projektin tavoitteena oli pilotoida toimintamallia ja palvelua, joka hyödyntää jaettuja leasingautoja työmatkojen kimppaliikkumisessa sekä kerätä kokemuksia jakamistalouden mahdollisuuksista työmatkaliikenteessä.

Projektin tuloksina syntyi julkinen loppuraportti sekä projektissa kehitettävä Kimppa HUB –client, joka jaettiin avoimen lähdekoodin lisenssillä ja kimpanluonti-palveluun kehitettiin rajapinnasta avoin versio. Loppuraportissa esiteltiin kehitetty konsepti, kokeilun tutkimusmenetelmät, tärkeimmät tulokset ja mittarit.

VediaRide-sovellus Google Playssa

Kimppa-autoilulla kestävämpää työmatkaliikennettä_loppuyhteenveto (pdf) (253.4 KB)

VerkkouutinenSivua päivitetty viimeksi 9.8.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.