Ajankohtaista VILI-verkostolle

29.11.2018 Ilmastonmuutoksen selättäminen on haastavaa – mikä on liikkumisen ohjauksen rooli?

IPCC:n lokakuussa julkaisema raportti on ollut laajasti keskusteluissa. Raportin keskiössä on ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 °C asteeseen. Raportin sisältö ei varmaankaan yllättänyt kestävän liikkumisen parissa työskenteleviä, mutta tietoisuus siitä, että lämmönnousun rajoittaminen 1,5 °C asteeseen on aidosti haastavaa, varmasti kasvoi. Raportin myötä selkeytyi myös toimimisen aikajana.

Lue lisää


29.11.2018 Työsuhdeautotutkimus 2018 - Yritysten autopolitiikka ympäristönäkökulmasta

Trafi julkaisi selvityksen hyvistä työsuhdeautoilun käytännöistä ja ohjaustekijöistä, jotka ohjaavat sekä sitouttavat työntekijöitä ympäristöystävällisempään ja vaihtoehtoisia käyttövoimia suosivaan työsuhdeautoiluun.

Lue lisää


Autoilun vähentäminen ja terveyshyödyt kiinnostavat työntekijöitä, tukea kestävään liikkumiseen kaivataan

Polkupyörä, kävely ja joukkoliikenne ovat kärkikolmikko mieluisimmista tavoista kulkea työmatkat kestävästi. Kestävä työmatkaliikkuminen kiinnostaa erityisesti nuoria aikuisia, jotka muutenkin autoilevat muita työikäisiä vähemmän.

Lue lisää


Älykästä ja kestävää työmatkaliikkumista

Useat työmatkat ja työpäivän aikaiset liikkumisjärjestelyt on mahdollista tehdä älykkäästi ja kestävästi. Tämä nousi esille kesällä järjestetyssä kansainvälisessä ECOMM-konferenssissa, jonne kokoontui alan asiantuntijoita ympäri maailmaa.

Lue lisää


EPOMM-uutisia

Eurooppalaisen liikkumisen ohjauksen yhteistyöelimen EPOMM:in viimeisin uutiskirje käsitteli liikkumisen ohjausta asuinaluetasolla. Liikkumisen ja kestävän asumisen kehittäminen rajattujen alueiden tasolla on moninainen haaste, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Uutiskirjeen osana oli useita esimerkkejä hankkeista ja toimenpiteistä, joilla näitä haasteita voidaan ratkoa.

Lue lisää


EPOMM:in strategiakirja julkaistu

Eurooppalainen liikkumisen ohjauksen yhteistyöelin EPOMM julkaisi uuden strategiakirjansa. Kirjassa on esitetty katsaus kaikkien järjestön eurooppalaisten jäsenmaiden liikkumisen ohjauksesta.

Lue lisää


Liikkumisen murros ja haasteet – terveiset ECOMM-konferenssista

Reilut 300 ihmistä ympäri maailmaa kokoontui Uppsalassa järjestettyyn ECOMM-konferenssiin (European Conference on Mobility Management). Kolmen päivän ajan osallistujat olivat liikkumisen ohjauksen ajankohtaisten aiheiden äärelle. ECOMM:issa oli suomalaisia osallistujia ennätykselliset 18 henkilöä. Suomalaisten esityksiä kuultiin yhteensä huikeat kuusi kappaletta.

Lue lisää


Kestävän työmatkaliikkumisen infokortit

Motiva on laatinut Liikenneviraston toimeksiannosta kolme infokorttia, joista saa apuja erilaisten kestävän liikkumisen toimenpiteiden käyttöönottoon.

Lue lisää


Euroopan liikkujan viikko 16.–22.9. – Ilmoita kuntasi mukaan viisaan liikkumisen kampanjaan

Euroopan Liikkujan viikolla syyskuussa kannustetaan kuntalaisia pohtimaan omia, arkisia liikkumisvalintoja. Esillä ovat kaikki viisaan liikkumisen muodot, kuten kävely, pyöräily, joukkoliikenne ja fiksumpi autoilu. Viikon päättää maailmanlaajuinen Auton vapaapäivä.

Lue lisää


25.5.2018 Kansalaisten asenteet kestävään työmatkaliikkumiseen ja uusiin palveluihin

Työikäisten kansalaisten asenteita kestävään työmatkaliikkumiseen ja liikkumisen uusia palveluita kohtaan selvitettiin Liikenneviraston Motiva Oy:ltä ja Aula Researchilta tilaamassa kyselytutkimuksessa.

Lue lisää


21.5.2018 Fiksusti töihin -webinaari - aineistot ja tallenteet

Tutustu Fiksusti töihin -webinaarin esityksiin ja tallenteisiin.

Lue lisää


25.4.2018 Pintaa syvemmälle pysäköinnissä

Pysäköintiin liittyvät kysymykset ovat kuuma puheenaihe kaupungeissa lähes päivittäin. Pysäköinnin hinnoittelu, paikkojen määrä ja sijainti sekä monet muut teemat herättävät asukkaissa kysymyksiä ja aiheuttavat päänvaivaa suunnittelijoille.

Lue lisää


25.4.2018 FABULOS tuo itseohjautuvat linja-autot Helsingin kaduille

Kansainvälisen FABULOS-hankkeen tavoitteena on selvittää, miten kaupungit voivat hyödyntää itseohjautuvia linja-autoja osana julkista liikennettä. Tavoitteen saavuttamiseksi hankitaan linja-autolinja, jossa liikennöivät itseohjautuvat bussit. Helsingissä itseohjautuvia linja-autoja kokeillaan Pasilan ja Kalasataman välisellä alueella kesällä 2020. Yrityksille on tarjolla yhteensä 5,5 miljoonaa euroa tukea ratkaisun kehittämiseen.

Lue lisää


25.4.2018 Kyselytutkimus: Työikäisten kansalaisten asenteet kestävää työmatkaliikkumista ja liikkumisen uusia palveluita kohtaan

Motiva toteutti yhteistyössä Aula Researchin kanssa Liikenneviraston toimeksiantona tutkimuksen, jossa selvitettiin työikäisten kansalaisten asenteita kestävää työmatkaliikkumista ja liikkumisen uusia palveluita kohtaan. Kysely toteutettiin helmikuussa 2018 ja siihen vastasi yhteensä 1277 työikäistä mannersuomalaista.

Lue lisää


24.4.2018 Koulumatkaliikkumisen haastekilpailu kunnille

Liikkuva koulu -ohjelman ja Sitran Fiksusti kouluun -kilpailu haastaa kaikki Suomen kunnat edistämään fiksua liikkumista koulumatkoilla ja koulupäivän aikana.

Lue lisää


24.4.2018 Asemattomat kaupunkipyörät ovat mahdollisuus

Asemattomat kaupunkipyörät, toisinaan myös kelluvat kaupunkipyörät, ovat parin viime vuoden aikana puhututtaneet ympäri maailmaa. Ilmiö on lähtenyt voimalla vyörymään Kiinasta, jossa muutaman start-upin nopeasti luomat ja laajentamat järjestelmät ovat saaneet huomiota sekä hyvässä että pahassa.

Lue lisää


24.4.2018 Le Plan de mobilité rurale – maaseudun liikkumissuunnitelma

Ranskassa on vuonna 2015 lakiin viety ohje maaseudulle sopivasta liikkumissuunnitelmasta (The Rural Mobility Plans). Yhdessä liikennepolitiikan kanssa, tämä maaseudulle tarkoitettu liikkumissuunnitelma tarjoaa kattavan ja laajan lähestymistavan liikkumisen ohjaukseen.

Lue lisää


Liikkumista kokeillen

Kokeilunpaikka.fi -sivusto on syntynyt hallitusohjelmaan nojaavassa Kokeileva Suomi -kärkihankkeessa, joka luo edellytyksiä kokeilukulttuurin edistämiselle yhteiskunnan eri tasoilla. Kokeilunpaikassa järjestetään pienkokeiluhakuja ja ensimmäisen haun teema kesällä 2017 oli kiertotalous. Kiertotalous-kokeilujen piti liittyä asumiseen, liikkumiseen tai ruokaan.

Lue lisää


Joukkoliikenne on modernin kaupunkikehityksen mahdollistaja

Monissa eurooppalaisissa kaupungeissa on otettu rohkeita askelia joukkoliikenteen kehittämisessä. Muun muassa Göteborgissa havaittiin, että ilman vahvaa panostusta joukkoliikenteeseen kaupungin kasvu ei olisi mahdollista. Rohkeat kehitysharppaukset voivat lisätä joukkoliikenteen käyttöä huomattavasti.

Lue lisää


Liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeet vuodelle 2018 on valittu

Liikennevirasto on valinnut valtionavustusta vuonna 2018 saavat liikkumisen ohjauksen hankkeet. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä peräti 50 kpl ja avustuksen saajiksi valittiin 31 hanketta.

Lue lisää


Liikenneköyhyys määritelty

Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä on toteutettu esiselvitys liikenneköyhyydestä. Liikenneköyhyydeksi voidaan kutsua ilmiötä, jossa ihmisellä ei ole mahdollisuutta liikkua kohtuullisella vaivalla, kohtuullisilla kustannuksilla ja kohtuullisessa ajassa niihin paikkoihin, joissa päivittäisiä tarpeita on mahdollista tyydyttää.

Lue lisää


5.12.2017 Hackathonissa ideoitiin uusia ratkaisuja kestävän liikkumisen edistämiseen

Hyvinkään kaupunki järjesti marraskuussa kestävän liikkumisen Hackathon-tapahtuman. Tapahtuman järjestäminen oli rohkea avaus, sillä vastaavasta ei ollut aikaisempaa kokemusta. Osallistujien haasteena oli kehittää palvelu tai konsepti, jonka avulla Hyvinkään kaupungissa kestävä liikkuminen kehittyy olemassa olevan mittariston tavoitteiden mukaisesti.

Lue lisää


Lahteen EU-rahoitusta liikenteen päästövähennysten kannusteiden kehitykseen

Lahden kaupunki yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa sai CitiCAP-hankkeelleen lokakuussa 4,7 miljoonan euron hankerahoituksen EU:n Urban Innovative Actions -ohjelmasta. Hankkeessa kehitetään uusia liikennepalveluja ja luodaan kannusteita kestävään liikkumiseen.

Lue lisää


ICOMaaS-konferenssi kokosi alan Tampereelle

Tampereella järjestettiin 28.-29.11.2017 ensimmäinen kansainvälinen MaaS-konferenssi, ICOMaaS (1st International Conference on Mobility as a Service). Kahden päivän konferenssi keräsi yhteen tutkijoita, palveluntarjoajia ja julkisen sektorin edustajia ympäri maailmaa.

Lue lisää


Tutkimus: Liikkuminen palveluna kiinnostaa nuoria pääkaupunkiseudulla

Helsingin seudun liikenteen (HSL) alueella tehdyssä kyselytutkimuksessa selvitettiin ihmisten kiinnostusta uusia liikkumispalveluita kohtaan.

Lue lisää


ECOMM 2018 Call for Presentations on auki

Vuoden 2018 ECOMM konferenssi järjestetään Uppsalassa Ruotsissa 30.5-1.6.2018. Järjestyksessään jo 22. eurooppalainen liikkumisen ohjauksen konferenssi hakee nyt esitysehdotuksia.

Lue lisää


Viisaan työmatkaliikkumisen seminaari - teemana vastuullisuus 16.11.2017

Tampereella järjestettiin marraskuussa viisaan työmatkaliikkumisen seminaari, jonka teema oli vastuullisuus. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja liikenteen, liikkumisen, vastuullisuuden ja viestinnän asiantuntijoilta. Lisäksi tilaisuudessa kuultiin muutama työpaikkaesimerkki.

Lue lisää


16.10.2017 Liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2018 – haku alkaa

Liikenneviraston myöntämien liikkumisen ohjauksen valtionavustusten haku vuodelle 2018 on alkanut. Hakemukset tulee jättää viimeistään 19.1.2018.

Lue lisää


11.10.2017 Ilmastotavoitteet edellyttävät kulkutapamuutosta

Vaikka vuotta 2017 on vielä muutama kuukausi jäljellä, näyttää jo nyt siltä, että vuosi on päästövähennystavoitteiden osalta merkittävä. Vuoden 2016 lopulla hyväksyttiin Kansallinen energia- ja ilmastostrategia ja noin kuukausi sitten valmistui Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 2030 (KAISU).

Lue lisää


9.10.2017 Fiksun liikkumisen koordinaattori kannustaa viisaisiin valintoihin

Jyväskylässä on viime vuosina viety kestävää liikkumista eteenpäin päämäärätietoisesti. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksien kasvattamiseksi tehdään kaupungissa töitä monella eri sektorilla.

Lue lisää


29.6.2017 Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen tilannekuva on päivitetty

Päivityksessä huomioitiin muun muassa Liikenneviraston selvitys: Työmarkkinajärjestöjen näkökulmaa kestävään työmatkaliikkumiseen.

Lue lisää


16.6.2017 Lue uusin VILI-uutiskirje

Viisaan liikkumisen verkosto VILIn uutiskirje 3/2017 on luettavissa verkossa. Uutiskirjeessa käsitellään muun muassa Vuorovaikutteiset ja osallistavat menetelmät liikennejärjestelmä- ja liikennesuunnittelussa -selvitystä.

Lue lisää


6.3.2017 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2017

Liikennevirasto sai 42 liikkumisen ohjauksen valtionavustushakemusta vuodelle 2017. Yhteensä 29 hankkeelle myönnettiin valtionavustusta.

Lue lisää


2.5.2017 VILI-uutiskirje 2/2017

Uusimmassa Viisaan liikkumisen verkosto VILIn uutiskirjeessä muun muassa: - Liikkumisen ohjaus hyötyy käyttäytymismuutoksen ymmärryksestä - Suomen suurilla kaupungeilla kiinnostusta kaupunkipyöräjärjes-telmän toteuttamiseen

Lue lisääMotiva koordinoi Viisaan liikkumisen verkostoa Liikenneviraston toimeksiannosta.

Liikennevirasto_logo_Fin_Screen_RGB

Kulje viisaasti-rgb-681x605px-96dpi-logo-kaikki uusi verkkoSivua päivitetty viimeksi 3.12.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.