Ajankohtaista VILI-verkostolle

29.11.2018 14.00

Ilmastonmuutoksen selättäminen on haastavaa – mikä on liikkumisen ohjauksen rooli?

IPCC:n lokakuussa julkaisema raportti on ollut laajasti keskusteluissa. Raportin keskiössä on ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 °C asteeseen. Raportin sisältö ei varmaankaan yllättänyt kestävän liikkumisen parissa työskenteleviä, mutta tietoisuus siitä, että lämmönnousun rajoittaminen 1,5 °C asteeseen on aidosti haastavaa, varmasti kasvoi. Raportin myötä selkeytyi myös toimimisen aikajana.

Ilmastonmuutos ei ole asia, joka tapahtuu joskus tulevaisuudessa. Selvää on, että mitä pidemmän aikaa kuluu ennen kuin globaalit päästöt saadaan laskuun, sen haastavammaksi lämmönnousun rajoittaminen muuttuu. Kaikki skenaariot myös vaativat hiilensidontaa yhä enemmän. Hiilidioksidipäästöjen ja -poistojen tulee olla yhtä suuret kuluvan vuosisadan puolessavälissä. Tässä ei oteta huomioon niin sanottuja luonnollisia hiilinieluja, kuten nykyisiä metsiä.

Globaalisti 1,5 °C asteen raja saavutetaan vuosisadan puoleenväliin mennessä. Päästörajoitustavoitteita on kiristettävä 2020-luvulla tuntuvasti. Toive siitä, että joku meidät tulevaisuudessa pelastaa, tulisi unohtaa pikaisesti ja keskittyä siihen mitä on mahdollista tehdä nyt heti.

IPCC:n raportissa on tutkittu yli 90 päästöpolkua, jotka voidaan karkeasti jakaa kahteen pääpolkuun: ensimmäisessä pysytään koko ajan alle 1,5 °C:ssa ja toisessa käydään välillä sen yläpuolella.

Myös Ilmastopaneelin järjestämä Ilmastokiri-seminaari käsitteli IPCC:n tuloksia. Siellä esiteltiin esimerkiksi EU:n pitkän aikavälin strategia-tilannekatsausta, jossa myös kysyntäpainotteinen tarkastelu kulutuksen roolista ilmastonmuutokseen korostuu. Eri toimijoiden rooleja on korostettu – mukaan lukien paikallinen taso.  

Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Sitä, että radikaaleja päästövähennyksiä vaaditaan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla!

Liikennesektorilla on käytettävissä laaja valikoima erilaisia keinoja, joilla ilmaston lämpenemistä voidaan hillitä. EU:ssa liikennesektori kuuluu päästökaupan ulkopuoliseen taakanjakosektoriin, jolle on sovittu maakohtaiset päästövähennystavoitteet. Suomen velvoite on 39 %:n päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. Kansallisesti Suomessa on asetettu tavoitteeksi 50 %:n vähennys liikenteen päästöihin.

Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän väliraportissa Hiiletön liikenne 2045 (liikenne- ja viestintäministeriö 2018) todetaan, etteivät tekniset ratkaisut itsessään tule riittämään päästötavoitteiden saavuttamisessa, vaan kulkutapoihin ja liikenteen kokonaiskysyntään tulee pystyä myös vaikuttamaan. Päästötavoitesuunnitelmissa on todettu, että vajaa kolmasosa liikenteen päästövähennyksestä pitäisi tulla liikennejärjestelmätasolta.

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa (Kaisu) linjataan, että liikennejärjestelmätasolla, kuten liikenteen kysynnän hallinnalla ja kulkutapojen muuttamisella, voidaan vähentää noin miljoona ekvivalenttitonnia hiilidioksidipäästöjä.

Tämän lisäksi tavoitellaan 30 %:n kasvua kävellen ja pyöräillen tehtävien matkojen määrissä vuoteen 2030 mennessä. (Ympäristöministeriö 2017)

Liikenteen ympäristöstrategiassa 2013–2020 (LVM 2013) linjattiin erikseen joukkoliikenteeseen liittyen, että jatketaan joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvattamista sekä tiedollista, taloudellista että normiohjausta kehittämällä, ja liikenteen palvelutason parantamiseksi kiinnitetään erityistä huomiota liikkumisen ohjaukseen. Kävelyn ja pyöräilyn periaatepäätöksessä ja edistämisohjelmassa (LVM 2018) yksilöidään 31 toimenpidettä vastuutahoineen.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään ja arvioimaan keinoja, joilla liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan pidemmällä aikavälillä poistaa. Työryhmän työ on jatkoa valtioneuvoston keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmalle. ILMO45-työryhmän raportti toimenpidepoluista julkaistaan 12.12.2018.


Palaa otsikoihinMotiva koordinoi Viisaan liikkumisen verkostoa Liikenneviraston toimeksiannosta.

Liikennevirasto_logo_Fin_Screen_RGB

Kulje viisaasti-rgb-681x605px-96dpi-logo-kaikki uusi verkkoSivua päivitetty viimeksi 29.11.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.