Ajankohtaista VILI-verkostolle

25.4.2018 12.00

Kyselytutkimus: Työikäisten kansalaisten asenteet kestävää työmatkaliikkumista ja liikkumisen uusia palveluita kohtaan

Motiva toteutti yhteistyössä Aula Researchin kanssa Liikenneviraston toimeksiantona tutkimuksen, jossa selvitettiin työikäisten kansalaisten asenteita kestävää työmatkaliikkumista ja liikkumisen uusia palveluita kohtaan. Kysely toteutettiin helmikuussa 2018 ja siihen vastasi yhteensä 1277 työikäistä mannersuomalaista.

Vaikka henkilöautot dominoivat edelleen työmatkoilla, on työntekijöillä kiinnostusta kestävämpää liikkumista kohtaan. Etenkin nuoret aikuiset ovat kiinnostuneita kestävämmästä työmatkaliikkumisesta. Vuonna 2016 Motivan ja Aula Researchin toteuttaman työnantajatutkimuksen tuloksissa myös työnantajat olivat myötämielisiä edistämään kestävämpää liikkumista.

Pyöräily kiinnostaa eniten

Polkupyörä on kestävän liikkumisen eri kulkutavoista ja keinoista kaikkein suosituin (49 %) niin naisten kuin miesten, eri ikäryhmien ja eri alueiden välillä. Kiinnostus kävelyyn (41 % vastaajista) ja joukkoliikenteeseen (41%) korostuvat eritoten pääkaupunkiseudulla. Myös etätyöt (37 %) kiinnostavat kaikkia vastaajaryhmiä sukupuoleen, ikään, alueeseen, lasten lukumäärään ja kotitalouden henkilöautojen määrään katsomatta. Kiinnostus sähköavusteisia polkupyöriä kohtaan on myös herännyt (29 %).

Käytetyin kulkumuoto työmatkoilla on edelleen auto (62 % vastaajista), mutta erityisesti nykyistä paremmat joukkoliikenteen yhteydet kodin ja työpaikan välillä houkuttelisivat kestävämpään liikkumiseen (46 % vastaajista). Työmatkoilla ja työasiamatkoilla miehet kulkevat useammin henkilöautolla kuin naiset. Naiset taas käyttävät näillä matkoilla useammin joukkoliikennettä. Jopa 22 % autoilijoista pyrkii kuitenkin vähentämään autoiluaan ja 16 % pyrkii pienentämään autoilun aiheuttamia ilmastopäästöjä. Sähköautot ja ladattavat hybridit kiinnostavatkin tutkimuksen perusteella autoilijoita (30 %). Suurinta kiinnostus oli autoilevien miesten keskuudessa. Näiden lisäksi keskeisin motivaattori autoilijoille kestävämpään liikkumiseen ovat taloudelliset kannusteet.

Työnantajien kannattaa panostaa kestävään liikkumiseen

Työntekijät ja työantajat kokevat terveyshyödyt kaikkein merkittävimmiksi tekijäksi kestävässä liikkumisessa. Molempien ryhmien keskuudessa myös hiilidioksidipäästöjen vähenemä koetaan keskeisenä tekijänä. Työntekijät olivat myös myötämielisempiä sille, että työnantajat voivat vaikuttaa liikkumiseen kodin ja työpaikan välillä. Sen sijaan vuonna 2016 työnantajille tehdyn tutkimuksen vastauksissa työnantajat olivat varovaisempia tunnistamaan omaa rooliaan tässä. Vaikuttaisi siltä, että työnantaja voi ja sen kannattaa vaikuttaa työmatkaliikkumiseen myös työntekijöiden mielestä. Tehokkaimpia keinoja tähän ovat tutkimuksen mukaan taloudelliset kannusteet. Erityisesti nuoret aikuiset ovat kiinnostuneita kestävästä liikkumisesta, mutta taloudelliset kannusteet vetoavat kaikkiin. Nuoret aikuiset ovat myös kiinnostuneempia työnantajan järjestämistä tempauksista, työpaikan omasta kimppakyytijärjestelmästä ja hyvästä pyöräpysäköinnistä työpaikalla. Muista työpaikan olosuhteista keskiöön nousivat erityisesti hyvät ja riittävät sosiaalitilat.

Syyt omistaa henkilöauto ja halukkuus luopua siitä

Tutkimuksen mukaan tärkeimpiä syitä henkilöauton omistamiseen olivat ostosmatkat (52 %), työmatkat (50 %) ja vapaa-ajan vierailumatkat (48 %).  Kiinnostus henkilöauton omistamista kohtaan on kuitenkin vähenemään päin. Jopa 7 % autoilijoista pitää erittäin todennäköisenä ja 11 % melko todennäköisenä, että luopuvat oman tai työsuhdeauton käytöstä seuraavan viiden vuoden aikana ja siirtyvät käyttämään liikkumisen uusia palveluita. Tämän lisäksi  37 % autoilijoista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa ”Jos saisin liikkumisen palveluita työsuhde-etuna, se kannustaisi minua luopumaan oman auton käytöstä.”

Tuloswebinaari:

Motiva järjestää tiistaina 23.5.2018, klo 9.00–11.00 webinaarin tutkimuksen tuloksista. Tuloksia esittelee Aula Researchin tutkimusjohtaja Juha Vekkilä. Samalla on myös mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä kyselyn tuloksista. Tutkimuksen tulosten lisäksi Liikenneviraston kestävän liikkumisen asiantuntija Tytti Viinikainen esittelee webinaarissa uusimman henkilöliikennetutkimuksen tuloksia työmatkojen osalta ja Motivan asiantuntija Helena Suomela vertaa tuloksia vuoden 2016 päättäjäkyselyn tuloksiin.

Ilmoittaudu webinaariin tästä >>>


Palaa otsikoihinMotiva koordinoi Viisaan liikkumisen verkostoa Liikenneviraston toimeksiannosta.

Liikennevirasto_logo_Fin_Screen_RGB

Kulje viisaasti-rgb-681x605px-96dpi-logo-kaikki uusi verkkoSivua päivitetty viimeksi 1.8.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.