Ajankohtaista VILI-verkostolle

Liikenneköyhyys määritelty

Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä on toteutettu esiselvitys liikenneköyhyydestä. Liikenneköyhyydeksi voidaan kutsua ilmiötä, jossa ihmisellä ei ole mahdollisuutta liikkua kohtuullisella vaivalla, kohtuullisilla kustannuksilla ja kohtuullisessa ajassa niihin paikkoihin, joissa päivittäisiä tarpeita on mahdollista tyydyttää.

Selvityksen mukaan liikenneköyhyys voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: liikkumisköyhyyteen, liikenteen kohtuuhintaisuuteen, saavutettavuusköyhyyteen ja liikenteen ulkoisvaikutuksille altistumiseen. Liikenneköyhyyttä voidaan luokitella myös syntymekanismien mukaan. Osa mekanismeista on henkilökohtaisista tekijöistä johtuvia kuten liikkumiseen käytettävissä oleva raha, fyysiset rajoitteet, osaaminen ja asenteet. Toiset tekijät, kuten saatavilla olevat liikennepalvelut, ovat vahvasti asuinpaikan selittämiä.

 

Liikenneköyhyys ja erilaisten liikkumispalveluiden saatavuus ovat merkittäviä kysymyksiä, sillä liikkuminen on tyypillisesti asumisen jälkeen suurin kotitalouden kuluerä. Yhdessä ne puolestaan muodostavat yleensä tuloluokasta riippumatta noin 45 prosenttia kulutusmenoista. Ainoastaan alimman ja ylimmän tuloviidenneksen välillä näkyy huomioitava ero liikkumisen osuudessa, alin tuloviidennes käyttää liikkumiseen ylintä pienemmän osuuden kulutusmenoista.

Liikenneköyhyyteen ja liikkumistarpeen toteuttamismahdollisuuksiin onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota nyt kun uusia liikkumispalveluita syntyy ja päästövähennystavoitteet ohjaavat vahvasti liikennejärjestelmän uusiutumista.

 

- Esiselvitys nostaa esille liikenneköyhyyden laaja-alaisuuden. Aihe sisältää monia mahdollisuuksia jatkotutkimukselle, sillä liikenneköyhyys koskettaa eri tavoin monia liikkujaryhmiä lapsista iäkkäisiin sekä eri puolilla maata, myös tulotasosta riippumatta. Seuraavassa vaiheessa tutkimusta jatketaan tilasto- ja kyselyaineistojen tarkastelulla, joiden avulla on tarkoitus tunnistaa tarkemmin liikenneköyhyydelle altistumista Suomessa, liikenneköyhyyttä väitöskirjatutkimuksessaan Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä käsittelevä Hanne Tiikkaja toteaa.

 

Liikenneköyhyys Suomessa – näkökulmia liikkumisen sosiaaliseen kestävyyteen -esiselvitystä rahoittivat liikenne- ja viestintäministeriö, Helsingin seudun liikenne ja Liikennevirasto. Vernessä jatkettavaa liikenneköyhyyden tutkimusta on mahdollistamassa Koneen Säätiö.

 

http://www.tut.fi/verne/liikennekoyhyys-esiselvitys/


Palaa otsikoihinMotiva koordinoi Viisaan liikkumisen verkostoa Liikenneviraston toimeksiannosta.

Liikennevirasto_logo_Fin_Screen_RGB

Kulje viisaasti-rgb-681x605px-96dpi-logo-kaikki uusi verkkoSivua päivitetty viimeksi 1.8.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.