Haastattelussa tutkija Arto O. Salonen

Liikkumistapojen muutos vaatii käyttäytymisen ymmärrystä

Seuraavan 13 vuoden aikana liikenteen päästöjä pitäisi vähentää 50 prosenttia. "Tämä muutostarve on niin radikaali, ja vaatii niin suuria käyttäytymistapojen muutoksia, että ilman käyttäytymistieteellisen näkökulman huomiointia tätä ei pystytä ratkaisemaan. Tehtäväni on selvittää, mikä ja miten näin suuri ja nopea muutos voidaan mahdollistaa", kertoo dosentti Arto O. Salonen tuoreesta tutkimushankkeestaan.

Arto O. Salonen – @ Metropolia
Kuva. Dosentti Arto O. Salonen.
Liikenne- ja viestintäministeriö, Trafi, Liikennevirasto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä käynnistäneet ja rahoittaneet Arto O. Salosen vetämän älykkään liikkumisen tutkimusohjelman, jonka tuloksia tarvitaan edistettäessä ja etsittäessä ratkaisuja joustaviin, saasteettomiin ja käyttäjälähtöisiin liikkumispalveluihin.

Nämä trendit muokkaavat liikkumisvalintojamme lähitulevaisuudessa

MaaS-palveluille Salonen maalaa valoisaa tulevaisuutta. – Tutkimusten mukaan liikkumisen palveluiden määrä tulee väistämättä lisääntymään. Tämä johtuu ennen kaikkea arvojen muutoksesta. Yhä enemmän arvostetaan käyttöoikeutta omistamisen sijaan. Toisaalta arvojen muutosnopeutta on Salosen mukaan vaikea ennustaa.

Toinen vahva trendi joka vaikuttaa palveluiden suosimiseen, on sujuvuuden ja helppouden arvostaminen. Sekä Suomessa että Ruotsissa kerättyjen kuluttajatutkimusaineistojen perusteella ihmiset kaipaavat ennen kaikkea helppoa ja sujuvaa arkea. Ruuhkissa ei haluta viettää yhtään ylimääräistä minuuttia.

Ilmastonmuutos on vahva yhteiskunnallista muutosta ajava voima, joka vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja jonka vaikutukset alkavat näkyä myös yhä selvemmin kansalaisille. On havaittavissa, että myös kuluttajilla vahvistuu halu olla itse osa ratkaisua.

Miten nopeuttaa muutosta?

Salosen mielestä teknologiapainotteiseen liikkumiskeskusteluun on ratkaisevan tärkeä tuoda mukaan ihmis- ja käyttäytymistieteellinen näkökulma. Kun tuodaan markkinoille uusi teknologinen liikkumisratkaisu, on tunnettava uusien ilmiöiden torjuntaan ja hyväksymiseen liittyvät mekanismit. Suomi on perinteinen insinöörivetoinen yhteiskunta, mutta jos kukaan ei käytä uusia teknisiä ratkaisuja, ei niillä pystytä ongelmia ratkaisemaan.

Salosen mukaan muutostarve on tällä hetkellä niin akuutti ja nopea, että muutoksen vauhdittamisessa politiikkatoimet ovat keskiössä. Toisaalta arvot ja asenteet on saatava muuttumaan, jotta politiikkatoimille saadaan hyväksyttävyys.

Viestintä kestävistä liikkumisratkaisuista on olennaista, jotta tietynlaisista valinnoista ja käyttäytymisestä tulee uusi normaali. Salosen mukaan me suomalaiset emme mielellään halua poiketa normista. – Jos naapuri tekee asian tietyllä tavalla, niin mieluusti teen itsekin, ja tätä kannattaa hyödyntää, Salonen pohtii.

Tutkimusta uusien liikkumispalveluiden käyttöönoton haasteista

Suomalaisten valmiutta liikkumistapamuutoksiin Salonen aikoo selvittää aineiston avulla, joka koostuu noin kahdentuhannen 15-29 vuotiaan suomalaisen nuoren kyselyaineistosta. Nuorilta kysyttiin, minkälaisia ajatuksia ja asenteita heillä on liikkumista kohtaan. Aineistosta voidaan nähdä, mikä on nuorten uusien liikkumistapojen muutos- tai omaksumisvalmius.

On myös tarpeen tuntea uusien palveluiden käyttöönoton esteitä. Näitä selvitetään yhteistyössä Tuupin, MaaS Globalin, PiggyBaggin ja Shareit Blox Carin kanssa. Tutkimusyhteistyö alan yrittäjien kanssa auttaa valtavirtaistamaan uusia ihmisten ja tavaroiden liikkumiseen liittyviä palveluja.

Salonen pyrkii saamaan liikkeelle uutta tutkimusta erilaisista liikkumisen ohjauksen teemoista ja verkottamaan eri yliopistojen väitöskirjatutkijoita liikkumispalveluita tarjoavien start upien kanssa. Ensimmäisiä tuloksia älykkään liikkumisen tutkimusohjelmasta voidaan odottaa vuoden 2017 loppupuolella.

Salonen myös vinkkaa että, jos mielessä muhii älykkääseen liikkumiseen liittyvä väitöskirjasuunnitelma, niin nyt on oikea aika tarttua toimeen ja ottaa häneen yhteyttä.

Lisätietoja:

Metropolia
dosentti Arto O. Salonen
puh. 040 334 5993, arto.salonen(at)metropolia.fi


Sivua päivitetty viimeksi 29.3.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.