Liikkumisen ohjaus

Liikkumisen ohjaus (Mobility Management) tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista.

Liikkumisen ohjauksen toiminta Suomessa

Liikkumisen ohjauksen työtä tukevat muun muassa erilaiset liikkumisen ohjauksen hankkeet sekä Viisaan liikkumisen verkosto – VILI. VILI-verkosto yhdistää liikkumisen ohjauksen parissa työskenteleviä ja asiasta kiinnostuneita tahoja Suomessa.

Kulje viisaasti-rgb-945x265px-96dpi-logo
Viisaan liikkumisen tunnuksia ja aineistoja on mahdollista käyttää viisasta liikkumista edistävän ohjaustyön viestinnässä muun muassa verkkopalveluissa, uutiskirjeissä, julkaisuissa ja muussa viestintäaineistossa.

Motiva valvoo ja ohjaa ilmeen käyttöä tiettyjen kriteerien mukaan.

Lisätiedot: Viisas liikkuminen >>>

Liikkumisen ohjauksen keinot

Liikkumisen ohjauksen keinot ovat yleensä viisaista liikkumismahdollisuuksista tiedottamista ja niiden markkinointia. Liikkumisen ohjauksen keinoihin lukeutuu myös viisaan liikkumisen palvelujen koordinointi ja kehittäminen siten, että kestävien kulkutapojen käyttö ja yhdistäminen helpottuvat.

Liikkumisen ohjauksen keskeisiä keinoja ovat:
 • Liikkumisen suunnittelu, liikkumissuunnitelmat organisaatioissa
  (työpaikkojen liikkumissuunnitelmat, koulujen liikkumissuunnitelmat jne.)
 • Liikkumisen ratkaisut tuodaan sinne, mistä matkat alkavat
  (asuminen, palvelut, tapahtumat, jne.)
 • Viestintä ja neuvonta
  (uudet asukkaat, perheet, opiskelijat, työpaikat, jne.)
 • Tietoa tarjolla eri vaihtoehdoista helposti
  (reittioppaat, laskurit, esitteet, jne.)
 • Kampanjat, kokeilut, valmennukset
  (Liikkujan viikko, Pyörällä töihin -päivä, testimatkustajat jne.)

Kenen vastuulla?

Liikkumisen ohjauksen keskeinen tavoite on saada eri toimijat vaikuttamaan esimerkiksi omien työntekijöidensä tai asiakkaidensa liikkumiseen. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi työpaikat, koulut, palvelut ja tapahtumien järjestäjät. Liikkumisen ohjaus liittyy vahvasti myös kiinteistöjen suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon.

Liikkumisen ohjaus on osa kestävän liikkumisen keinovalikoimaa

Liikkumisen ohjaus on yksi keino muiden liikenteen kysynnän hallinnan keinojen – maankäytön suunnittelun, infrastruktuurin ja palvelujen tarjonnan, hinnoittelun ja sääntelyn – joukossa, kun halutaan vaikuttaa liikkumisen määrään ja jakautumiseen eri liikennemuotojen kesken.

Liikkumisen ohjaus on kustannustehokas ja helposti hyväksyttävissä oleva keino tai keinojoukko. Siinä korostuvat pääasiassa kannustavat ja informatiiviset keinot. Vaikuttavuudeltaan parhaat toimenpidevalikoimat yhdistelevät eri kysynnän hallinnan keinoja.

Liikenteen kysynnän hallinan keinoja
Kuva. Liikenteen kysynnän hallinnan keinoja.

Raja liikkumisen ohjauksen ja muiden liikennepolitiikan keinojen välillä ei kuitenkaan ole tarkka. Liikkumisen ohjaukseen liittyy usein esimerkiksi matkustussääntöjen luominen ja pysäköinnin ohjaus sekä hinnoittelu työpaikalla. Lisäksi liikkumisen ohjaukseen kuuluu myös palvelujen kehittäminen.

Liikkumisen ohjausta voidaan pitää omana liikenteen kysynnän hallinnan keinona tai keinojoukkona. Seuraavassa on lyhyesti kuvattu miten liikenteen kysynnän hallinnan muilla keinoilla voidaan tukea kestävää ja energiatehokasta liikkumista ja kuljettamista.

Liikennejärjestelmän ja maankäytön vuorovaikutteisella suunnittelulla pyritään vähentämään liikkumisen ja auton käytön tarvetta. Kilpailukykyistä joukkoliikennettä on mahdollista tarjota tiiviisti kaavoitetuilla ja rakennetuilla alueilla. Tiiviit alueet voidaan silti rakentaa viihtyisästi. Tiivis rakentaminen mahdollistaa myös kävelyn ja pyöräilyn, kun välimatkat ovat lyhyitä.

Liikenneinfrastruktuurin ja -palvelujen tarjonnalla vaikutetaan liikenteen sujumisen ohella myös siihen, kuinka liikenne jakautuu eri liikennemuotojen kesken. Jos esimerkiksi rakennetaan paljon moottoriteitä ja parkkihalleja, mutta joukkoliikenteen vuorovälit ovat pitkiä ja pyöriä ei uskalla jättää asemalle parkkiin, auto on todennäköinen valinta monelle.

Liikenteen hinnoittelulla eli sillä kuinka paljon ja miten käyttäjät joutuvat maksamaan liikenneinfrastruktuurin ja -palveluiden käytöstä on palvelun laadun rinnalla merkittävä vaikutus kulkutavan valintaan.

Lait ja säännöt vaikuttavat sekä suoraan liikkumiseen (esimerkiksi tieliikennelaki) että ohjaavat myös muita liikenteen kysynnän hallinnan osa-alueita (esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaki, henkilöliikennelaki). Kuntatasolla päätetään esimerkiksi pysäköintinormeista ja katujen sulkemisesta autoliikenteeltä.

Liikkumisen ohjaus eli asenteisiin ja liikkumistottumuksiin vaikuttaminen on myös tärkeä liikenteen kysynnän hallinnan keino. Aina liikkumistottumusten muuttamisen esteenä ei ole palvelun laadun puute vaan usein ihmiset eivät vain tule ajatelleeksi tai kokeilleeksi uusia tapoja liikkuja. Tietoa voi tarjota sähköisesti, asemilla, pysäkeillä, lehdissä, palvelupisteissä sekä jopa suoraan kotiin postitettuna.Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.1.2019

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.